Thomas More

De man die zijn geweten volgde en niet zijn koning

Biografie Achtergronden Tips voor verdieping en verwerking

Bronnen

• Gedetailleerde informatie over het leven van Thomas More en zijn beweegredenen om in verzet te komen tegen koning Hendrik VIII is te vinden op de websites van de Engelstalige Wikipedia en de Catholic Encyclopedia

Beeld Thomas More Chelsea Londen

In de Londense wijk Chelsea staat dit beeld van Thomas More.

• De hoogleraar wijsbegeerte Wil Derkse heeft over More een toegankelijk boekje schreven onder de titel ‘Thomas More groet zijn hele school!’ Een schets van een veelzijdig man (Best, 2010). Naast een beschrijving van zijn levensloop wordt o.a. speciale aandacht besteed aan Thomas More als geleerde humanist, als gelovige en als vader en opvoeder.

• In de uitgave van het belangrijkste boek van Thomas More Utopia (Amsterdam, 2008) heeft de vertaalster Marie H. van der Zeyde in een 40-tal bladzijden een zeer informatieve beschrijving gegeven van zijn leven en zijn werk.

Utopia, bewerking Marie van der Zeyde
Wil Derkse, Thomas More groet zijn school

Opdrachten

• Houd een spreekbeurt over het leven en de betekenis van Thomas More. Gebruik daarbij een selectie van de tekeningen en schilderijen die door Hans Holbein de Jongere e.a. zijn gemaakt van hem, zijn gezin en zijn vrienden.

• Bij de afscheiding van de anglicaanse kerk van de katholieke kerk is er betrekkelijk weinig veranderd aan de organisatiestructuur, de geloofsinhoud en de vorm van de erediensten. Toch heeft die afscheiding diepe sporen in de samenleving achtergelaten. De vele ruïnes van de kloosters getuigen daar nog steeds van. Maak een werkstuk over de ontstaansgeschiedenis van de anglicaanse kerk en de huidige verhouding met de katholieke kerk.

• Schrijf een essay onder de titel Thomas More, de humanist. Behandel hierin niet alleen de vorming van More en zijn geschriften, maar ook andere humanisten met wie hij bevriend was en hoe zij gemeenschappelijk idealen nastreefden.

Thomas More PABO Rotterdam

In Nederland zijn verschillende onderwijsinstellingen naar Thomas More genoemd. Hier een foto van de Thomas More PABO in Rotterdam.

Biografie Achtergronden Tips voor verdieping en verwerking