Desiderius Erasmus

Een hervormingsgezinde katholiek die zijn kerk trouw bleef

Tips voor verdieping en verwerking

Bronnen

  • Wikipedia: Erasmus. Een compact en helder biografisch overzicht met aparte rubrieken over zijn gedachtegoed, zijn werken en de standbeelden.

  • De site van het Erasmus Center for Early Modern Studies geeft een uitvoerige en tegelijk toegankelijke digitale biografie over leven en werk van Desiderius Erasmus. Het is een gezamenlijk initiatief van de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Bibliotheek Rotterdam. Onder de knop ‘Erasmus’ is veel informatie te vinden over o.a. leven, werk, denken, portretten, reizen en pacifisme.

  • Het Museum Boymans-van Beuningen in Rotterdam heeft twee grootse tentoonstellingen over Erasmus ingericht. De eerste in 1969, toen de meeste deskundigen er nog van uitgingen dat hij 500 jaar daarvoor geboren was, en de tweede in 2008. Bij beide tentoonstellingen is een uitgebreide catalogus verschenen. De eerste onder de titel Erasmus en zijn tijd bestaat zelfs uit twee delen. De tweede catalogus geeft zeer uitvoerige informatie over de actuele stand van het onderzoek naar het leven en de betekenis van Erasmus en heeft als titel Erasmus in beeld.

Opdrachten

  • Rotterdam is de geboorteplaats van Erasmus en dat wil de stad ook graag laten weten. Zo staan er drie standbeelden van hem in de stad, zijn er bouwwerken en onderwijsinstellingen naar hem genoemd. Ga op zoek naar acht verschillende voorbeelden daarvan en geef bij elk achtergrondinformatie. Denk bijvoorbeeld aan hoe hij afgebeeld is, wie het initiatief genomen hebben, waarom men zijn naam gekozen heeft en welke activiteiten men onderneemt.

  • Erasmus heeft in zeven verschillende landen gewoond. Daarom wordt hij ook wel gezien als een echte Europeaan. De Europese Unie heeft het Europese uitwisselingsprogramma voor studenten daarom ook naar hem genoemd. Kies tien steden uit die zeven verschillende landen en beschrijf waarom Erasmus daar was, wat hij daar deed en wat er in die steden herinnert aan het verblijf van Erasmus.

  • Maak een presentatie over het leven van Erasmus. Laat hierbij in schilderijen en prenten zien met welke grote figuren in de politiek en cultuur van zijn tijd hij omging en geef uitleg bij de relatie tussen Erasmus en die verschillende grootheden.

  • Maak een vergelijking tussen Desiderius Erasmus en Maarten Luther. Ga eerst na welke overeenkomsten en verschillen in hun persoonlijk leven aan te geven zijn. Geef vervolgens aan hoe verschillend zij met hun kritiek op de katholieke kerk zijn omgegaan en hoe dat tot een breuk geleid heeft.

Het logo van Erasmus, het uitwisselingsprogramma voor studenten in EuropaVerschillende plaatsen in Nederland kennen straatnamen die op Erasmus terug te voeren zijn.

Deze brug is vernoemd naar Rotterdams beroemdste zoon uit de geschiedenis en is inmiddels een van de iconen van de stad geworden.

In Museum Gouda bevindt zich een borstbeeld van Desiderius Erasmus. Dit 450 jaar oude beeld bevond zich lange tijd in niet al te goede staat in het depot. Ter gelegenheid van een Erasmus-expositie in het museum in 2016 is het gerestaureerd. Restaurator Patricia Ortiz beschrijft in het Spaans (met Nederlandse ondertiteling) de gang van zaken.

Tips voor verdieping en verwerking