Elisabeth van Thüringen

Prinses, landgravin en patrones van liefdadigheid

Tips voor verdieping en verwerking

Bronnen 

Opdrachten 

Miniatuur met afbeelding van St. Elisabeth in de 'Hastings Hours' (ca. 1480), een in Gent of Brugge vervaardigd getijdenboek, dat eigendom was van de edelman William, Lord Hastings, en dat zich nu bevindt in de British Library in Londen.

Wikimedia Commons

Poortsteen van het St. Elizabethshofje aan de Oude Vest 23 te Leiden

Wikimedia Commons

Tips voor verdieping en verwerking