Yleislääketieteen Erikoislääkäri, Auktorisoitu Kääntäjä ja Asioimistulkki Ayman Abu Saleh

https://83c21114-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/arhiivikotisivusto4/home/Ayman%20Photo%20Kuva%202015.jpg?attachauth=ANoY7crOS-ZF1WochAk3D4bKrCvZvfsM9LOSXBbVnY9wl0vtRvR4eQucMPb52jECOE9yKXfZm55CCZIfvOy4vLsF8ViTU8WPWaXr6LTQxDS3YGo-NhEELaLCWZxMsIzTTx6vTDZ2ixPrPSnTI_b3ESslJuCroAssCp4sfmBsBTQTm0daJjxHX-L2C1x9MD-Qa3bX2vRRd7psIyWOq2l5dezi2BpYmDCnHhuKblX_JOck__T_HFN69rPWUbJzZE3YMgc4w9kHjs22&attredirects=1
Ayman Abu Saleh
  
CV
Ristipellontie 6 B 33,

00390 Helsinki. 


  

Puh. (GSM): 044 2909535

  

Sähköposti: absayman@gmail.com

                                                    

Kotisivu:    www.tarjama.fi

Synt. 01.04.1972, Deir El-Balah, Gaza, Palestiina. 

Puh. (GSM): +358 44 290 9535


Osaaminen


- Yleislääketieteen erikoislääkäri

- Auktorisoitu kääntäjä suomi-arabia.

- Asioimistulkki suomi-arabia-suomi ja suomi-romania-suomi.

- Suomessa pätevä opettaja "Aikuiskouluttaja" Helsingin yliopisto.

- Suomessa pätevä kirjastonhoitaja Pedagoginen informaatikko

 

Koulutus

 

- Profiili: Lääketiede, Erikoisala: Yleinen Lääketiede.

Tutkintotodistus:

Diplomă de Licenţă nr.  0072549

Doctor-Medic:

Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca,

Româniă

Todistuksen päivämäärä: 1.10.1997

Opetushallitus on 12.11.2008 päätöksessään (254/108/2008) ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta, laki (531/1986 muut. 1096/2007), 4 ja 8 § on päättänyt, että Ayman Abu Salehin suorittama em. korkeakoulututkinto rinnastetaan Suomessa suoritettavaan ylempään korkeakoulututkintoon.


- Auktorisoidun kääntäjän toimilupa:


Olen hyväksytty Auktorisoitujen Kääntäjien Tutkintolautakunnan toimeenpanemassa tutkinnossa ja minulle on myönnetty Helsingissä 11. syyskuuta 2003 oikeuden suorittaa käännöksiä virallisista kääntäjistä annetussa laissa (1148/1988) tarkoitettuna virallisena kääntäjänä suomen kielestä  arabian kieleen, oikeus on voimassa vuoden 2042 loppuun.

 

Auktorisoidun kääntäjän leima:

 

Auktorisoiduista kääntäjistä annetunvaltioneuvoston asetuksen (1232/2007) 11 §:n mukaan auktorisoitujen kääntäjien

tutkintolautakunnan tehtävänä on päättää auktorisoitujen kääntäjien käyttämän leiman muodosta ja tekstistä.

 Lautakunta on kokouksessaan 12.1.2009 tehnyt seuraavan päätöksen:

Leima on muodoltaan pyöreä ja sen keskellä lukee kääntäjän nimi. Ympyrän kehällä on teksti AUKTORISOITU KÄÄNTÄJÄ- AUKTORISERAD TRANSLATOR. Riippumattasiitä, missä kielissä kääntäjä on saanut oikeuden toimia auktorisoitunakääntäjänä, teksti on kaikissa leimoissa suomeksija ruotsiksi. Leima on läpimitaltaan 35 mm.

 Vaikka leiman käyttäminen ei ole pakollista, se on kuitenkin suotavaa kansainvälisen asiakirjaliikenteen vuoksi.

- Asioimistulkin ammattitutkintoon valmentava koulutus:

Helsingin yliopiston aikuiskoulutuskeskus Kouvolan yksikön järjestämä 01.10.2001-31.05.2002

asioimistulkin ammattitutkintoon valmentava koulutus (23 ov).


- Asioimistulkin ammattitutkinnon tutkintotodistus on myönnetty Helsingin yliopistolta 31.05.2002.

 

- Yleisten kielitutkintojen suomen kielen ylimmän taso testi, Kielitaidon yleistasoarvio   5

Tutkinnon suoritus paikka: Ami-säätiö, Amiedu, Helsinki, 05.04.2003.

 

   

Täydennyskoulutus

 

Maahanmuuttajalääkärikoulutus:

11.11.2002 – 16.09.2003,

FINTRA Projects Ltd Oy.

 

Kurssin opettajat ovat pääosin Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan ja laitosten opettajia ja yliopistollisten sairaaloiden erikoissairaanhoidon asiantuntijoita.

 

Kliininen koulutus on sisältänyt:


- luentoja.

- käytännön harjoituksia (EKG:n tulkinta, kasvukäyrien piirtäminen, todistusten kirjoittaminen yms.).

- potilastapauksia yksilö- ja ryhmätyöskentelynä; ratkaisujen etsimistä, terveyskeskustyöskentelyä simuloiden.

- potilastapausten ratkomista etäopetuksena kirjallisen materiaalin avulla.

- potilastapausten ratkaisemista oikeilla potilailla.

   

 Hallinnollinen koulutus:

 

- Suomen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä, sen rahoitus.

- Valtiolliset ja kunnalliset organisaatiot.

- Sairaanhoitopiirit.

- Läänihallitukset, nykyinen nimi: (Aluehallintovirastot "AVI").

- Laitokset ja sairaalat.

- Eläkelaitokset.

- Sosiaalihuolto ja sen palvelut.

- Terveystoimi.

- Kansanterveystyö.

- Perusterveydenhuolto.

- Kansantaudit.

- Lääkäritodistukset.

- Ilmaishoidot.

- Erikoissairaanhoito.

- Yksityinen terveydenhuolto.

- Potilaan asema ja oikeusturva.

- Mielenterveystyö.

- Tartuntataudit.

- Lääkelainsäädäntö.

- Huumausainelainsäädäntö.

- Ympäristöterveydenhuolto.

- Oikeuslääketiede.

- Reseptioppi ja lääkemääräykset.

- Kuolemansyytutkimukset.


Harjoittelu on tapahtunut:


18.11.2002–17.1.2003 ja 01.04–31.07.2003 Kivelän sairaalassa Helsingissä.Työkokemus


Lääketieteen alalla:


- Osasto lääkärinä Funden sairaalassa Bukarestissa Romaniassa tartuntatautien osastolla.

4 kk työkokemusta vuonna 1997.

- Lääkäri harjoittelijana Terveyskeskuksessa Norjassa Vadsossa:

Noin 5 kk terveyskeskuksen lääkärin tehtävissä vuonna 1997-1998.

- Lääkäri harjoittelijana vanhusten osastolla Kivelän sairaalassa 6 kk. 2002-2003.

- Lyhyitä harjoittelujaksoja Korvaklinikalla ja oikeuslääketieteen laitoksella Helsingissä ja muita käyntiä Helsingin terveyskeskuksissa.


Tulkkaus- ja käännösaloilla:


- Helsingin seudun asioimistulkkikeskuksissa asioimistulkkina ja virallisina kääntäjänä, työkielet suomi, arabia ja romania lähes 2 vuotta vuoteen 2004.

- Vuodelta 2004 olen toiminut virallisena kääntäjänä ja asioimistulkkina freelancena lähes kaikilla viranomaisilla, työkielet suomi, arabia ja romania.


       ATK-TAIDOT:

- Tietokantojen ja ohjelmien suunnittelu-, rakentamis-, kehittely- ja ylläpitotöitä.

- Mikro-, laite-, ohjelmisto- ja sovellustuen antaminen kirjastossa.

- Yhteistyön luominen tietokantojen tuottajien ja käyttäjien sekä kirjaston hankinnan, luetteloinnin, lainauksen, sisällönkuvauksen ja tietopalvelun kanssa.

- Yhteistyön luominen yliopiston atk-keskuksen ja tietohallinnon kanssa.

- Kirjaston henkilökunnan opastaminen ohjelmien ja tietojärjestelmien käyttöön sekä osallistuminen käyttöjärjestelmien ja sovellusohjelmien koskevaan koulutussuunnitteluun ja koulutukseen.

- Atk-laitteistojen, -ohjelmistojen ja –tarvikkeiden hankinta sekä hankintojen kokonaissuunnittelu. Tiedottaminen ja tilastojen kerääminen.  

https://sites.google.com/site/kotisivusto/home/Ayman%20Abu%20Saleh%20Allah.jpg

- Elektronisten aineistojen yhteyksien aktivointi ja hallinta, www-sivujen suunnittelu ja ylläpito sekä strateginen suunnittelu.

- Tiedonhakuportaalien (esim. Nelli) ylläpidon ja käytön opastusta, ohjelmien installointia sekä eri laitteiden (kuten PDA, kannettavat tietokoneet ym.) käyttöönottoa ja opastamisen niiden käyttöön.

- Kirjaston henkilökunnan ja asiakkaiden opastamisen laitteiden ja ohjelmien käyttöön. Tietoliikenneverkojen sekä käytettävien laitteiden ja järjestelmien hallinta.

- Kirjaston hankintojen, luettelointi- ja lainausjärjestelmien ylläpitäminen sekä verkko-oppimisen välineiden tehokas käyttö, erilaisten standardien sovelluttaen.

- Jatkuva kouluttautuminen eri järjestelmien käyttöön ja uusien laitteiden hallintaan

 

Kielitaito


- arabia: äidinkieli.

- suomi: erinomainen.

- englanti: erinomainen.

- romania: erinomainen.

- moldavia: erinomainen (Лимба молдовеняскэ).

- venäjä: kohtuullinen.

- norja, ruotsi ja heprea: Perustaso.


Harrastukset


- Itämaisten rumpujen soittoa.

- Pyöräily.

Seuraavaksi ovat minun todistukset ja koulutusasiakirjat, klikkaamalla otsikkoihin  saatte näkyviin kyseisen todistuksen  PDF-muodolla:


1 –  Lääkärin tutkinnon rinnastaminen opetushallituksen päätöksellä 12.11.2008 Suomessa suoritettavaan ylempään korkeakoulututkintoon.

 

2 –  Auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunta myöntämä todistus oikeudesta toimia Auktorisoituna kääntäjänä suomen kielestä arabian kielelle.

 

3 -  Helsingin yliopiston asioimistulkin tutkintotoimikunta myöntämä tutkintotodistus asioimistulkin ammattitutkinnosta.

 

4 –  Yleislääketieteen erikoislääkärin loppututkintotodistus suomen kielellä.

 

5 -  Yleislääketieteen erikoislääkärin loppututkintotodistus englannin kielellä.

 

6 -  Lupa oikeudesta toimia yleislääketieteen erikoislääkärinä Romaniassa suomen ja romanian kielillä.

 

7 -  Lääkärin täydennyskoulutus ja harjoitusjaksot Suomessa.

 

8 – Romanian lääketieteen yliopisto lähettämä TEO:lle englannin kielinen todistus minun lääkärin tutkinnosta ja Doctor–Medic arvonimistä.

 

9 -  Yleiset kielitutkinnot, suomen kieli Taso ”5”.

 

10 -  Lääkärin Diplomi Romaniasta Värillinen (Romanian opetusministeriö myöntämä lääkärin loppututkintodiplomi romanian kielellä).

 

11 -  Liite I loppututkintodiplomiin ”Ote Matrikkelikirjasta”.

 

12 -   Englannin kielinen todistus lääkärin koulutuksesta.

 

13 -  Liite 2 Loppututkintodiplomiin Loppututkinnon arvosanat romanian kielellä.

 

14 -  Opetushallituksen lääkärin koulutuksen rinnastamispäätös englannin kielellä.

 

15 -  Asioimistulkin ammattitutkintoon valmentava koulutus 23ov Helsingin yliopistossa.

 

16 -  Helsingin seudun asioimistulkkikeskuksen todistus minun työkokemuksesta suomen arabian ja romanian kielien kääntäjänä ja tulkkina.

 

17 -  Todistus minun venäjän kielen kirjallisesta ja suullisesta osaamisesta.

 

18 -  Kääntäjän tutkintolautakunta myöntämä lupa oikeudesta toimia virallisena kääntäjänä.


19 -  ATK-ajokortit, @-Kortti tutkinnot.

20 - Todistus on annettu vuonna 2009 lääketieteen yliopistolta, koulutuksen suorittamisesta romanian ja suomen kielillä.


21- Todistus romanian kielen opiskelusta Craiovan yliopistossa, filologian tiedekunnassa, Romaniassa.


22- Todistus jatkuvasta lääketieteellisestä koulutuksesta, Medscape.


23- Todistus ammattitulkkauksesta Arabi ammattikääntäjienYhdyskunnasta: Englanti <>Arabia.


24- Todistus ammattitulkkauksesta Arabi ammattikääntäjienYhdyskunnasta: Suomi <>Arabia.


25- Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media / perus- ja aineopinnot  yhteensä: 60 op.


26- Helsingin yliopiston 12.6.2014 myöntämä todistuksen opettajan pätevyydestä
الوحدة العربية


free counters