Adattár‎ > ‎

Kódlista-témák

A TUDOMÁNYOS FANTASZTIKUM TÉMAKÖREI

Adatbázis

Készült az ELTE BTK Magyar Irodalomtörténeti Intézete tudományos-fantasztikus irodalmi szakszemináriumán

Minden jog fenntartva!

 

1. Tér--játék

 

1.1. Szokványos műfajok a sci-fi kellékeivel

1.1.1. Kalandregény

1.1.1.1. Kalandregény más térben (Brackett: Az Örökre Elmentek Tava)

1.1.1.2. Kalandregény más időben (Brackett: Rhiannon kardja)

1.1.1.3. Kalandregény más technikai környezetben (Van Vogt: Az Űrfelderítő fedélzetén; Kornbluth: Az orvosi táska)

1.1.1.4. Katasztrófaregény (Carneiro: Sötétség)

1.1.2. Detektívregény

1..1.2.1. Detektívregény más időben (Iverson: Halál Vesunnában)

1.1.2.2. Detektívregény más fizikai-technikai környezetben (Nemere: Holtak harca)

1.1.2.3. Detektívregény más biológiai-pszichológiai környezetben (Asimov: A mezítelen Nap)

1.1.3. Szabadságharcok (l. még 1.3.3.3.)

1.1.3.1. Szabadságharc más térben (Carsac: A sehollakók)

1.1.3.2. Szabadságharc más időben (Lucas rend.: Csillagok háborúja)

1.1.4. Szerelmes történet (Hoyle-Elliot: Androméda)

1.1.5. Kémtörténet, szabotázstörténet (Cartmill: Sürgős küldetés)

1.2.Küzdelem idegen, nem értelmes tényezőkkel

1.2.1. Idegen fizikai környezet (Brown: Tébolyult hely a Placet)

1.2.2. Idegen biológiai környezet (Schmitz: A Nagyapa)

1.2.3. Idegen pszichikai környezet (Lem: Solaris)

1.2.4. Idegen technikai környezet (Pohl: Az átjáró)

1.2.5. Űrhajótörés, űrbaleset (Kröger: Robina Crux hajótörése)

1.2.6. Idegen környezet feltárása (Sztrugackij: A bíborszínű felhők bolygója)

1.3. Találkozás idegen értelemmel (l. még 5.)

1.3.1. Békés találkozások

1.3.1.1. Segítőkészség, teljes megértés (White: Kórház a Galaktika szélén)

1.3.1.2. Félreértés (Sturgeon: Nyáhu masinája)

1.3.1.3. Tökéletes értetlenség (Sztrugackij: Piknik a senkiföldjén)

1.3.2. Konfliktusos találkozások

1.3.2.1. Konfliktus az ember sajátságai miatt (Van Vogt: Az utánzók)

1.3.2.2. Konfliktus az ember tudatlansága miatt (Miller: A barlang)

1.3.2.3. Konfliktus idegen társadalmi tényezők miatt (Haldeman: Aki nem tud !tangul...)

1.3.2.4. Konfliktus idegen elvárások, szándékok miatt (Gunn: Töréspont)

1.3.3. Összeütközés idegen fajokkal

1.3.3.1. Harc a toleranciáért, a békéért (Pohl: Az éjszaka gyermekei, Kaszás: Találkozás)

1.3.3.2. A hasonlóság fölismerése (Longyear: Kedves ellenségem)

1.3.3.3. Szabadságharc idegen faj ellen (Wollheim: A kilencedik bolygó) (l. még 1.1.3.)

1.4. Párhuzamos valóságok (l. még 2.4.7.)

1.4.1. Párhuzamos valóságok egymás helyén, átjárható  (Finney: A másik feleség)

1.4.2. Párhuzamos valóságok egymás mellett, nincs szabad átjárás (Hamilton: A számkivetett)

1.4.3. Tükörvilágok (Gamow: A szívem a másik oldalon dobog)

1.5. Fölfedezetlen tér-részek

1.5.1. Fölfedezetlen tér-részek a Föld színén (Beljajev: Elveszett hajók szigete)

1.5.2. Fölfedezetlen tér-részek a Föld belsejében (Obrucsev: Utazás Plutóniába)

1.5.3. Fölfedezetlen tér-részek a tenger alatt (Doyle: Rejtelmes világ a tenger alatt)

1.5.4. Idegen dimenziók (Gardner: A nullaoldalú professzor)

1.5.5. Mikro- és makrovilág (Oliver: Transzformátor, Pap: Egy kicsi)

1.6. A jelen veszélyei

1.6.1. A fejlődés veszélyei (Brown: A fegyver)

1.6.2. A környezet veszélyei (Csernai: Kövek)

1.6.3. Új találmányok és veszélyeik (Bárdos: Bejelentés)

 

2. Idő-játék

 

2.1. Utazások a múltba, a múltból

2.1.1. Látogatás, bűntény a múltban (Bogáti: Időtojás, Iverson: Halál Vesunnában)

2.1.2. Véletlen átesés (V. Nagy: Aggteleki emlék)

2.1.3. Időtörések, időszökevények, valóságváltoztatás

2.1.3.1. Megváltoztatható-e a múlt? (Nemere: Időtörés)

2.1.3.2. A múltban megváltoztatható jelen (Jeschke: A király és a bábkészítő)

2.1.3.3. A megváltoztathatatlan jelen (Rocklynne: Az idő csontvázat érlel)

2.1.3.4. Megváltoztatható-e a jövő? (Kuttner: Amire szükségük van)

2.1.4. Az ismert múlt magyarázata (Lőrincz L.: Az invázió elmarad)

2.1.5. Utazás, átesés a múltból a jelenbe, a jövőbe (Bilenkin: Szempont)

2.1.6. Áthallás a múlt és a jelen között (Bulicsov: Beszélhetnék Nyinával?)

2.2. Utazások a jövőbe

2.2.1. Véletlen átesés (Dick: Reggeli szürkületkor)

2.2.2. Időgép a jövőbe (Wells: Időgép)

2.2.3. Utaztatás különleges céllal (Bester: Hobson választása)

2.3. Utazások a jövőből

2.3.1. Véletlen átesés (Padgett: A Tvonki)

2.3.2. Időzavarok (Finney: Félek)

2.3.3. Időutas hajótörése (Lőrincz L.: Angyal Firenze felett)

2.3.4. Tervszerű időutazások

2.3.4.1. Időjárőr, időszökevények, időháború (Anderson: Az idő folyosói; Nemere: A téridő istenei)

2.3.4.2. Időturizmus, látogatás (Bradbury: A tetovált ember)

2.3.4.3 Gazdasági hasznosítás, büntetés (Lőrincz L.: A szeméttelep)

2.3.4.4. Leletmentés (Aldiss: Jaj a tigrisnek)

2.3.4.5. Áthallás a jelen és a jövő között (Szigethy: A Ghallagham űrsikló)

2.4. Időparadoxonok, szabálytalan idők

2.4.1. Egyszerre érzékelt idősíkok (Opriţa: A Möbius-gyűrű)

2.4.2. Megismétlőd (ciklikus) idő (Lőrincz L.: Örök visszatérés)

2.4.3. Időparadoxon (Van Vogt: Messzi Centaurus)

2.4.4. Visszafelé folyó idő (Leiber: Az ember, aki sosem fiatalodott meg)

2.4.5.Lelassuló-fölgyorsuló idő (Lőrincz L.: A púpos)

2.4.6. Kimetszett idő (Aldiss: Minden időké ő...)

2.4.7. Alternatív történelem (Beam Piper: Skizofrén történelem)

2.5. Géntörés (Cameron rend.: Terminátor)

2.6. Jövőlátás (Heinlein: Életvonal)

 

3. Jövőképek

 

3.1. Az emberiség biológiai-genetikai fejlődése

3.1.1. Elkorcsosulás, mutációk, betegségek, génmanipulációk (Aldiss: A világ minden könnye)

3.1.2. Fiatalítás-öregítés (Eisenberg: Az apám korában)

3.1.3. Új faj születése (Clarke: A gyermekkor vége; Sawanszkiewicz: Az idegenek)

3.1.4. Klónozás (Kadzsio: A nyár, amikor Siho elhagyott)

3.1.5. A külső megváltoztatása, bioforma (Bulicsov: A bioforma)

3.1.6. Agyátültetés, agyműködés befolyásolása (Crichton: Az átprogramozott ember; Siodmak: Donovan agya) (l. még 4.4.1., 4.4.2.)

3.1.7. Szexuális élet, nemi szerepek, gyermekszülés (Lenech: Mily boldog ébredés!)

3.2. Az emberiség technikai fejlődése

3.2.1. Idővisszajátszás (Kuttner: A Szem) – v.ö. 2.4.2.

3.2.2. A természeti viszonyok megváltoztatása (Prosperi: Egy esős nap)

3.2.3. Az élet kiterjesztése, hibernáció (Van Vogt: Az elhatározás)

3.2.4. Veszélyes gépek, veszélyes robotok (Fialkowski: A parancsnok életre keltése) (l. még 6.4.2., 6.4.3.4.)

3.2.5. Új élettér birtokba vétele

3.2.5.1. Exodus (Asimov: Nemezis)

3.2.5.2. Aquakultúra (Clarke: A mélyben)

3.2.5.3. Új élettér a levegőben (Jeter: Isten veled, láthatár)

3.2.6. Új felfedezések, találmányok, szolgáltatások és hatásuk (Shaw: Régmúlt napok fénye; Dębski: Ön rendelt kínvallatást?)

3.2.7. Új államszervezet, igazságszolgáltatás, bűnüldözés, pedagógia (Karinthy: Földrajzóra 2852-ben)

3.2.8. Mesterséges valóságok (Gibson: Neurománc)

3.2.9. Új hétköznapok (Dévényi: Biznisz)

3.2.10. Technikaellenesség (Galántai: Évforduló)

3.3. Az emberiség társadalmi fejlődése

3.3.1. Alteráció

3.3.1.1. Halandók és halhatatlanok (Webb: Variáció egy Beethoven-témára)

3.3.1.2. Természetes és mesterséges életmód (Clarke: A város és a csillagok)

3.3.1.3. Szaporodók és nem szaporodók (Aldiss: A világ minden könnye)

3.3.1.4. Föld alattiak és föld fölöttiek (Nemere: Zuhanás a Napba)

3.3.1.5. Pszi-tudatúak és anélküliek; mágia és tudomány (Cogswell: Fal a világ körül) (l. még 4.5.1.)

3.3.1.6. Békések és harcolók (Sheckley: A hivatásos bűnöző)

3.3.1.7. Kicsik és nagyok (Wells: Az istenek eledele)

3.3.1.8. Egészségesek és betegek (Ellison: A kivetettek)

3.3.2. Falanszter és rendőrállam, bürokrácia, intézmények (Mandics--Veres: Vasvilágok)

3.3.3. Túlfejlődés

3.3.3.1. Célvesztés, önműködő gépi kultúra, mesterséges cél (Williamson: Összeomlás; Filar: Jövevények)

3.3.3.2. Túlnépesedés (Pohl: Népszámlálók)

3.3.3.3. A városi életmód és összeomlása (Watson: A szemét rítusai)

3.3.3.4. Izoláció (Ballard: A behatoló; Asimov: A mezítelen Nap)

3.3.3.5. A technika összeomlása (Lem: Donda professzor)

3.3.4. Totális háború

3.3.4.1. Háború és pusztulás (Bloch: Másnap reggel)
3.3.4.2. A háború leküzdése, lefegyverzés (Sturgeon: Villám és rózsák; Haldeman: Szerény javaslat)

3.3.5. Totálisan irányított állam

3.3.5.1. Utópia, disztópia; rétegzett (kasztozott) állam (Donaggio: Biztonsági okokból)

3.3.5.2. Hamis egyenlőség, hamis boldogság, médiakrácia (Vonnegut: Harrison Bergeron)

3.3.5.3. Totális irányítás - természetes fejlődés (Zuddas: Az utolsó istenek)

3.3.5.4. Őrködők (Vinge--Vinge: A vándorkereskedő meg a segédje)

3.3.6. A Föld és az új telepek (Barbet: A bódító bolygó; Heinlein: Nagyszerű megint itthon)

3.4. Világvége- és újrakezdés-koncepciók

3.4.1. Természeti kataklizmák

3.4.1.1. Pusztulás idegen tényezőktől (Leiber: A Vándor)

3.4.1.2. Pusztulás biológiai tényezőktől (Christopher: Egyetlen fűszál se)

3.4.2. Az emberiség pusztulása

3.4.2.1. Tömeghalál, pusztulás (Shute: A parton)

3.4.2.2. Ember nélküli föld (Bradbury: Marsbéli krónikák)

3.4.3. Az emberiség átmentése, újrakezdett fejlődés (Wyndham: A triffidek napja)

3.4.4. Magányos ember, magányos emberpár (Brown: És akkor kopogtak; Bogáti: Az utolsó ember)

3.4.5. Ciklikus fejlődés (Miller: Hozsánna néked, Leibowitz)

3.5. A környezet fejlődése

3.5.1. Az állat- és növényvilág fejlődése, pusztulása (Csernai: A Kajmán-effektus)

3.5.2. Éghajlatváltozás, a környezet módosulása (Kostyál: Különös város; Tőke; Repül a tó)

3.5.3. Mutáns állatvilág, az állatok átveszik a stafétabotot (Czakó: A Sárkánymocsár ura)

3.6. Új történelem (Asimov: Alapítvány)

3.7. Új ideológiák

3.7.1. Új (?) Messiás (Bradbury: Az ember)

3.7.2. Új hit, hitterjesztés (Bradbury: A lángléggömbök)

3.7.3. Új fasizmus (Newman: Übermensch)

3.7.4. Társadalmi szerepek új ideológiái (Ambrus Zoltán: Okleveles tündér)

3.8. Jövendő pszichológiai problémák

3.8.1. Mentális problémák, tesztek (Bradbury: Az űrhajós; Szablicki: Szükségállapot) (l.még 4.1.3.)

3.8.2. Túlzott racionalizmus (Bradbury: A száműzöttek; Morrow: Az igazmondók városa)

3.8.3. Emberi hibák, konfliktusok, bűnök (Vance: A Mitr)

 

4. Tudat-játék

 

4.1. Pszichológiai kísérletek

4.1.1. Női szerep az űrben (Pestriniero: AU.R.A.)

4.1.2. Különleges adottságok keresése (Bulicsov: Türelem)

4.1.3. Űr-szimulátor (Asimov: A csillagokba!)

4.1.4. Téves képzetek, őrültségek (Montana: A Diana-szindróma)

4.2. Különleges képességek

4.2.1. Különleges képességek birtoklása (Van Vogt: Silkie)

4.2.2. Különleges képességűek szaporodása (Shiras: Én csak egy kisfiú vagyok)

4.3. Helyváltoztatás

4.3.1. Telekinézis (Dworak-Danak: Jan Ciągwa hatalma az anyag fölött)

4.3.2. Teleportáció (Gödri: A jógi)

4.4. Tudat-átplántálás

4.4.1. Új testbe költözés (biológiai és virtuális) (Zsoldos: A feladat)

4.4.2. Helycsere (Van Vogt: A Nagy Bíró)

4.4.3. Állattá változás (Lackey: Átváltozó vadász)

4.4.4. Lélekvándorlás, élet a halál után (Ritche: Találkozás a bárkán)

4.5. Gondolatátvitel

4.5.1. Mutáció (Dick: A pszi) (l. még 3.3.1.5.)

4.5.2. Kevesek adottsága (Aldiss: Kék félláb)

4.5.3. Az emberiség természetes fejlődése (Dickson: Az antenna; Van Vogt: Slan)

4.5.4. Agyfürkészés (Bester: Az Arcnélküli Ember)

4.5.5. Emlékátvitel (Bulicsov: Az emlékezet első rétege)

4.5.6. Valóraváltás (Le Guin: Égi eszterga; Brown: Marslakók, mars haza)

4.6. Akaratátvitel (Robinson: Az Erő)

4.7. Cselekmény a tudaton belül (Sheckley: Hideg-meleg)

4.8. Személyiségszimuláció (Silverberg: Végy egy katonát...)

 

5. Idegen civilizációk (l. még 1.3.)

 

5.1. Idegenek utazása hozzánk

5.1.1. Nyomok a múltban (Kasztovszky: 1908. június 30. Vanavara)

5.1.2. Jelek a jelenben; beköltözés (Cartur: A köd)

5.1.3. Események a jövőben

5.1.3.1. Látogatás kapcsolatfelvétel nélkül (Sztrugackij: Piknik a senkiföldjén)

5.1.3.2. Kapcsolat hatás nélkül ( Asimov: Törődik-e a méh?...)

5.1.3.3. Kapcsolat kölcsönös haszonnal (Raida: A papírsárkány)

5.1.3.4. Idegenek tevékenysége a Földön

5.1.3.4.1. Cél: vizsgálni az embert (Watson: Hiperállatkert)

5.1.3.4.2. Cél: mintapéldányt gyűjteni (Brown: És akkor kopogtak)

5.1.3.4.3. Cél: az embert átköltöztetni (Tiptree: Nők, akiket nem értenek a férfiak)

5.1.3.4.4. Cél: a fejlődést akadályozni (Pohl: a sebesség csapdája)

5.1.3.4.5. Cél: az embert segíteni, az életet terjeszteni (Gergely: A Kozmosz 15. törvénye; Clarke-Lee: Bölcső)

5.1.3.4.6. Cél: az emberiséget megmenteni (Del Rey: Sötét küldetés)

5.1.3.4.7. Cél: az embert elpusztítani (Aldiss: T.)

5.1.3.4.8. Cél: a Földet föl/kihasználni (Zajdel: Doktor Quin módszere)

5.1.3.4.9. Cél: igazságot szolgáltatni (Lőrincz L.: A furcsa pár)

5.1.3.5. Idegenek konfliktusai a Földön

5.1.3.5.1. Ütközés a földi fizikával (Clement: A bizonyíték)

5.1.3.5.2. Ütközés a földi biológiával (Williamson: A házaló orra)

5.1.3.5.3. Ütközés a földi szokásokkal, kultúrával (Lőrincz L.: A százhetvenedik ország)

5.1.3.5.4. Idegenek harca a Földön ( Dick: Pat ajándéka; Oramus: Acélmadár)

5.2. Földiek utazása idegenekhez

5.2.1. Találkozás önmagunkkal (Tenn: A pszt!-hadművelet; Zsoldos: Távoli tűz, A Viking visszatér)

5.2.2. Idegen civilizáció nyomai (Clarke: A csillag)

5.2.3. Félreismerések (Knight: Hajósinas)

5.2.4. Idegen civilizáció megismerése, megismerhetetlensége; befolyásolása (Vinge: Borostyánszemek)

5.2.5. Űrháború (Anderson: A nagy keresztes hadjárat)

5.3. Együttélés idegenekkel

5.3.1. Az együttélés nehézségei

5.3.1.1. A fizika különbözése (Rákos: Csupán egy ölelés)

5.3.1.2. Az időirány különbözése ( Puhov: Közlékeny humanoid)

5.3.1.3. A szokások, erkölcsök különbözése (Pohl: A gyertyagyújtó)

5.3.1.4. A mítoszok különbözése (Harrison: Ashkelon utcái)

5.3.1.5. A biológiánk különbözése (Asimov: Nemezis)

5.3.1.6. A művészet különbözése (Dixon: Black Charlie)

5.3.1.7. A méretek különbözése (Pandolfi: A fehér tenger)

5.3.1.8. Érdekütközések, összecsapások, gyarmatosítás (Nemere: Elektron-expedíció)

5.3.2. Leigázott földiek

5.3.2.1. Földiek mikroszkóp alatt (Bulicsov: Kettészakított élet)

5.3.2.2. Földiek állatkertben (Aldiss: A vér szava)

5.3.2.3. Földiek föl/kihasználása (Aldiss: Az arénában; Bradbury: Talán álmodni)

5.3.2.4. Földiek vesztett csata után (Pohl: Az éjszaka gyermekei)

5.3.3. Együttélés kölcsönös haszonnal

5.3.3.1. Vegyes házasságok (Aldiss: A mi tudásunk)

5.3.3.2. Kölcsönös alkalmazkodás (Zelazny: A December Klub)

5.3.3.3. Kölcsönös tevékenység (Bulicsov: Az urolsó háború)

5.4. Idegenek élete

 

6. Gólem és robot

 

6.1. Eleven tárgyak (Davidson: Ha a tengerek minden osztrigája)

6.2. Mesterségesen előállított/képzett értelmek

6.2.1. Rabszolga testek (Oramus: Immunológiai akadály)

6.2.2. Rabszolga lelkek (Krupkat: A párbaj)

6.2.3. Gólem és Frankenstein; robotizált állatok (Singer: Gólem)

6.3. Mesterségesen előállított ember, kiborg (Davis: Levél Ellennek)

6.4. A robot

6.4.1. A robot mint segítőtárs (Dick: Dadus)

6.4.2. A robot mint konfliktusforrás

6.4.2.1. Robot-logika (Asimov: Én, a robot)

6.4.2.2. Robot-etika (Lem: Vadászat)

6.4.2.3. Robot-filozófia, robotbetegség (Asimov: Én, a robot)

6.4.2.4. Robot a termelésben (Pohl: A Midász-csapás)

6.4.2.5. Robot ember-szerepben (Lőrincz L.: A hosszú szafári)

6.4.3. A jövő a robotoké

6.4.3.1. Mesterséges értelem (Lem: Lymphater utolsó képlete)

6.4.3.2. Önállósodó gép (Tőke: Veszélyes idősík)

6.4.3.3. Robot-vezérelt társadalom (Asimov: A vállán hordja a világ minden baját...)

6.4.3.4. Robotok rémuralma, harca az ember ellen (Falessi: Az időgép)

6.4.3.5. Robotok egymás közt; robot-társadalom (Bloch: Az Ember, az másmilyen)


Lezárva: 1995. február 17.

Utolsó javítás: 2009. 06. 21.


Comments