verkondigen

Verkondigen

Kenbaar maken van Gods Woord. Opkomen tot verkondiging en verdediging van het Koninkrijk van God. Getuigen.

Getuigenis geven

A. Alle christenen moeten getuigenis geven, goede nieuws bekendmaken

Alleen goedgekeurd indien zij Jezus voor mensen belijden. Mt 10:32

Moeten daders des Woords zijn, geloof tonen. Jak 1:22-24; 2:24

Nieuwelingen moeten ook onderwijzers worden. Mt 28:19, 20

Openbare bekendmaking leidt tot redding. Ro 10:10

B. Moeten steeds terugkeren en getuigenis blijven geven

Voor einde in dit geslacht moet gewaarschuwd worden. Mt 24:14, 34

Jeremia kondigde Jeruzalems einde jarenlang aan. Jer 25:3

Evenals eerste christenen niet te stoppen. Han 4:18-20; 5:28, 29

C. Moeten getuigenis afleggen om vrij te zijn van bloedschuld

Moeten waarschuwen voor naderend einde. Ez 33:7; Mt 24:14

Nalaten brengt bloedschuld. Ez 33:8, 9; 3:18, 19

Paulus vrij van bloedschuld; sprak volle waarheid. Han 20:26, 27; 1Kor 9:16

Redt zowel getuige als toehoorder. 1Ti 4:16; 1Kor 9:22