Verkondigen

Kenbaar maken van Gods Woord. Opkomen tot verkondiging en verdediging van het Koninkrijk van God. Getuigen. 

 Belgische Christadelphians  

 

 

 

Opdracht tot Getuigenis 

Bevrijding 

Omtrent Geloof en Gospel 

Opdracht voor Christen 

Redding door Volharding 

Trots Blokkade tot geloof 

Uitvaren 

Volharding & Bijbelstudenten 


Wie, wat & hoe Christadelphians 

 

Bijbelstudie 

Bestraffing vermijden 

Christenmensen met ons geloof 

Al of niet Bidden 

Belachelijk of eerder Sterke Persoonlijkheid 

Dankbaar voor verkregen Offer 

Eén met Christus 

Hoop op Leven 

Jehovah wiens Naam Heilig is 

Opdracht tot Getuigenis 

Opdracht voor Christen 

Open Groep 

Redding door Volharding 

Redding verliezen 

Reden voor het lezen van de Heilige Schrift 

Wat te vinden in de Bijbel 


Christendom
Boek der Boeken de Bijbel
Geloof

 
Rond de Bijbel
Relatie tot Christus
Relatie tot God
Relatie tot medemens 

 

 


I Serve 

 

 

La Bonne Nouvelle


 ***

 


Belgische christadelphian Ecclesia

Blog & Forum

Nieuws rond religieuze onderwerpen

Christadelphian Nieuws

Op zoek naar God

De Weg naar God

God vinden

Dagtekst en Bedenking

Dagelijkse Bezinning

Reflectie voor de dag

Gebed van de dag

Gebeden

Gebedsverzoek

*

Belgian Christadelphian Ecclesia

Christadelphia News

Daily Bible Reading

Prayer for the day

Thoughts

Reflections

Reflection of the day & meditation

Prayer Request

Index

Links

Webstore

Library


***


Getuigenis geven

A.      Alle christenen moeten getuigenis geven, goede nieuws bekendmaken

Alleen goedgekeurd indien zij Jezus voor mensen belijden.  Mt 10:32

Moeten daders des Woords zijn, geloof tonen.  Jak 1:22-24; 2:24

Nieuwelingen moeten ook onderwijzers worden.  Mt 28:19, 20

Openbare bekendmaking leidt tot redding.  Ro 10:10

B.         Moeten steeds terugkeren en getuigenis blijven geven

Voor einde in dit geslacht moet gewaarschuwd worden.  Mt 24:14, 34

Jeremia kondigde Jeruzalems einde jarenlang aan.  Jer 25:3

Evenals eerste christenen niet te stoppen.  Han 4:18-20; 5:28, 29

C.         Moeten getuigenis afleggen om vrij te zijn van bloedschuld

Moeten waarschuwen voor naderend einde.  Ez 33:7; Mt 24:14

Nalaten brengt bloedschuld.  Ez 33:8, 9; 3:18, 19

Paulus vrij van bloedschuld; sprak volle waarheid.  Han 20:26, 27; 1Kor 9:16

Redt zowel getuige als toehoorder.  1Ti 4:16; 1Kor 9:22