Belgische Christadelphians

Moeilijkheden

Ons lastig vallende en inspanning vragende, tot onhandelbare zaken.

 Belgische Christadelphians  

 

 

Geloof
Hoop
Mensdom
Redding 

Levenslessen
Lijden 

 

Belachelijk of eerder Sterke Persoonlijkheid 

Christenmensen met ons geloof 

Goddelijke redenen hoger dan de onze 

Hoop op Leven 

Erfenis 

Menselijke Natuur 

Redding door Volharding 

Redding verliezen 

Reden voor het lezen van de Heilige Schrift 

Trots Blokkade tot geloof 

Wat is Gods doel met de aarde? 


 

Suffering - Through the Apparent Silence of God


About suffering 

Choices to make in suffering 

Crucifixion for suffering 

God’s non answer 

Disappointed with God 

Importuning for suffering hearts 

Incomplete without the mind of God 

Is God hiding His face when He is seemingly silent? 

Learning from suffering 

Miracles in our time of suffering 

Offer in our suffering 

When there Seems no future in suffering 

Suffering continues 

Suffering leading to joy 

Surprised by time in joys & sufferings 

 

 ***

 


Blog & Forum

Nieuws rond religieuze onderwerpen

Christadelphian Nieuws

Op zoek naar God

De Weg naar God

God vinden

Dagtekst en Bedenking

Dagelijkse Bezinning

Reflectie voor de dag

Gebed van de dag

Gebeden

Gebedsverzoek

*

Christadelphia News

Daily Bible Reading

Prayer for the day

Thoughts

Reflections

Reflection of the day & meditation

Prayer Request

Index

Links

Webstore

Library


***


 

 

Please do find further articles and links at:

 

Articles in English

Artikels in het Nederlands

Articles en Français

Lectuur

Vlaams/Belgisch Studiemateriaal

Adressen

+Wij zijn een trots lid van de wereldwijde genootschap van Broeders in Christus 

We are a proud member of the worldwide community of Brothers and Sisters in Christ

Christadelphia

 

Moeilijkheden, Goddeloosheid, Wereldweeën

 

A.      Wie voor wereldweeën verantwoordelijk is

Goddeloze heerschappij oorzaak huidige slechte tijden.  Sp 29:2; 28:28

Heerser der wereld vijand van God.  2Kor 4:4; 1Jo 5:19; Jo 12:31

Duivel veroorzaakt weeën, tijd kort.  Opb 12:9, 12

Duivel gebonden, glorierijke vrede volgt.  Opb 20:1-3; 21:3, 4

 

B.      Waarom goddeloosheid toegelaten

Duivel betwistte trouw van schepselen aan God.  Job 1:11, 12

Getrouwen gelegenheid loyaliteit te bewijzen.  Ro 9:17; Sp 27:11

Duivel bleek leugenaar, strijdvraag moet beslecht.  Jo 12:31

Getrouwen beloond met eeuwig leven.  Ro 2:6, 7; Opb 21:3-5

 

C.      Duur van tijd van het einde barmhartig verlengd

Waarschuwingstijd nodig als in Noachs dagen.  Mt 24:14, 37-39

God niet traag, maar barmhartig.  2Pe 3:9; Jes 30:18

Bijbel helpt overrompeling te vermijden.  Lu 21:36; 1Th 5:4

Zoek nu Gods voorziening voor bescherming.  Jes 2:2-4; Ze 2:3

 

D.      Oplossing voor wereldweeën niet van mensen

Mensen zeer bevreesd, verbijsterd.  Lu 21:25, 26; 2Ti 3:1-5

Gods koninkrijk zal slagen, mensen niet.  Da 2:44; Mt 6:10

Smeek nu om vrede met Koning om te leven.  Ps 2:9, 11, 12

 

-_-_- 

 

 

Aanverwante artikelen op andere websites:


Gelukkig de mens die niet de raad volgt van wie zonder God leven
Vele problemen gezaaid door ons zelf
Door moeilijkheden zien dat de bijbel waar is
Moeilijkheden, Geboden en Toekomst
Moeilijkheden maar hoop op toekomst
Leed
Macht van het verkeerdlopende
Werpt uw bekommernis op Hem
Goddelozen als kaf dat de wind verstrooit

Belemmeringen voor uw doel
Een kleine moeite is als een kiezelsteen
Praat een beetje met de Pottenbakker
Een groot man verliest zijn zelf-bezit niet wanneer hij is getroffen
Wees blij dat de doornstruik rozen draagt
Uw strijd ontwikkelt uw sterke punten
Herinner jezelf dat moeilijkheden en vertragingen vrijwel onmogelijk te voorspellen zijn
Roependen en vertrouwenden worden niet beschaamd
Herinner vele zegeningen ook in moeilijke tijden

Woede verdrukking en pijn
Woede om moeilijkheden
Woede omtrent mislukken
Woede omtrent mislukkingen

Faalangst en draagkracht van God
Pijn overbruggen

Is religie de oorzaak van alle ellende in de wereld?

De teugels aantrekken als het paard springt
Hoe is jouw film van je leven?
Wil u raad bij moeilijkheden of meer weten rond bepaalde zaken die u storen?Geef uw zorgen aan God
Eindig elke dag en maak er mee gedaan
Een probleem dat niet waard is om te bidden is het niet waard zorgen over te maken
Moeilijke tijden worden heerlijke tijden wanneer ze het beste in u naar boven halen
Roep tot Yahweh
Religie positief voor welzijn
Veranderen van de richtingaanwijzers
De MSN linken werken niet meer maar u kan trachten deze artikelen terug te vinden op http://bijbelonderzoekers.multiply.com of op http://christadelphians.multiply.com

Moeilijkheden, geboden en toekomst 

Mislukkingen worden achterhaald

Mislukkingen worden achterhaald 2

raad bij moeilijkheden of meer weten rond bepaalde zaken die u storen

Verleiding om ons heen

Verlokkingen komen niet van God

Seksuele spanning te vermijden of te verminderen

Valse beschuldigingen & Woede 

Pleidooi voor broederschap tussen christenen
Moeilijke tijden worden heerlijke tijden wanneer ze het beste in u naar boven halen