moeilijkheden

Belgische Christadelphians

Moeilijkheden

Ons lastig vallende en inspanning vragende, tot onhandelbare zaken.

Moeilijkheden, Goddeloosheid, Wereldweeën

A. Wie voor wereldweeën verantwoordelijk is

Goddeloze heerschappij oorzaak huidige slechte tijden. Sp 29:2; 28:28

Heerser der wereld vijand van God. 2Kor 4:4; 1Jo 5:19; Jo 12:31

Duivel veroorzaakt weeën, tijd kort. Opb 12:9, 12

Duivel gebonden, glorierijke vrede volgt. Opb 20:1-3; 21:3, 4

B. Waarom goddeloosheid toegelaten

Duivel betwistte trouw van schepselen aan God. Job 1:11, 12

Getrouwen gelegenheid loyaliteit te bewijzen. Ro 9:17; Sp 27:11

Duivel bleek leugenaar, strijdvraag moet beslecht. Jo 12:31

Getrouwen beloond met eeuwig leven. Ro 2:6, 7; Opb 21:3-5

C. Duur van tijd van het einde barmhartig verlengd

Waarschuwingstijd nodig als in Noachs dagen. Mt 24:14, 37-39

God niet traag, maar barmhartig. 2Pe 3:9; Jes 30:18

Bijbel helpt overrompeling te vermijden. Lu 21:36; 1Th 5:4

Zoek nu Gods voorziening voor bescherming. Jes 2:2-4; Ze 2:3

D. Oplossing voor wereldweeën niet van mensen

Mensen zeer bevreesd, verbijsterd. Lu 21:25, 26; 2Ti 3:1-5

Gods koninkrijk zal slagen, mensen niet. Da 2:44; Mt 6:10

Smeek nu om vrede met Koning om te leven. Ps 2:9, 11, 12

-_-_-

n halen

Voorkeur gevende aan het Woord van God in plaats van aan het woord van mensen en aan tradities.