colofon

Belgische Christadelphians

Colofon

Samenstelling, mededelingen en verantwoording voor deze web pagina's.

Deze webpagina's hebben tot doel mensen dichter tot God te brengen.

Graag willen wij het Woord van God vekrondigen en de Blijde Boodschap brengen van het komende Koninkrijk van God, dat dankzij het zoenoffer van Jezus Christus in eenieders bereik kan liggen.

Voor samenstelling en ontwerp tracht Marcus Ampe de verantwoordleijkheid te dragen dit zo goed mogelijk te volbrengen. Hulp, raad en advies zijn steeds van harte welkom.

marcusampe(at)scarlet.be

(Indien u meer over hem wenst te weten komen kan u ook terecht bij zijn eigen ruimte: Space van Marcus: Marcus' Site of op zijn webblog Marcus' plekje.

Deze en andere pagina's worden uitgewerkt van uit Leefdaal en de Ecclesia Leuven.

Ecclesia van de Belgische Christadelphians

Belgische Christadelphians christadelphians@scarlet.be

Dankzegging.

Onze dank gaat uit naar diegenen die dit werk mogelijk maken. In eerste instantie naar God zelf.

Vervolgens zijn wij blij dat Jeroen Ampe er voor zorgt dat de computers hun werk degelijk verrichten.

Dank ook aan de Engelse Missie dienst van de Broeders in Christus: het CBM en de Belgische verantwoordelijke Chris Edwards.

Dank ook aan de overkoepelende Engelse Organisatie of

Engelse Christadelphian Organisatie

Ook mogen wij ons verheugen op het broederschap van de Newbury-Christadelphian Gemeenschap waarmee wij ons mogen verbonden voelen en die ons geestelijk ondersteunen.

Verder dank aan Steve Robinson, stille werker achter de schermen van een nog verder uit te bouwen Belgische Kerkgemeenschap van Broeders in Christus en aan Marjolein Pronk, die het dagelijks huishouden mooi verzorgt.

De in de artikelen vermelde Bijbelteksten worden hoofdzakelijk gehaald uit de Nieuwe Wereldvertaling van de Heilige Schrift (NWV & NWT of New World Translation, 1988, 1995 van de Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania) en de Willibrord Vertaling (WV78 van de Katholieke Bijbelstichting in de oudere editie van 1978) alsook de Canisius vertaling (Canis) (Uitgeverij het Spectrum, Utrecht, Antwerpen & Posthoorn Boeken) naast de Nieuwe Bijblevertaling van 1951 of NBG Bijbel (Nederlands Bijbel Genootschap & Vlaams Bijbelgenootschap 1951 & 1996) Verder worden de meest gebruikte vertalingen in vergelijking aangeboden (met de meest voorkomende gebruikte afkortingen). Voor de meest recente Nederlandse vertalingen wordt de Mijn Wereld Bijbel (2005) en of De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) gebruikt (2004/2005 van de uitgeverij NBG, Heerenveen en van de Katholieke Bijbelstichting, s'Hertogenbosch).

Our thanks goes to our "godfather" ecclesia Newburry and all the people who contributed to these pages, a.o.:

Beverley Russell, JB from Australia.

Mits wij onafhankelijk zijn en niet tot de staatsgodsdiensten behoren zijn onze werking en wij niet vergoed door enige instantie.

Om onze werking te ondersteunen zijn daarom alle giften welkom. Op allerlei manieren kan men ons helpen: ruimten, materiaal, handwerk en ook financiële hulp.

Bijdragen zijn steeds welkom / contributions to support our work is very welcome at:

Argenta BE37 9730 6618 2528

BIC ARSPBE22

or in your own country by the CBM or by the CCM with mention > Belgian Mission.

Wij danken God voor al de mogelijkheden die Hij ter beschikking stelt voor het verspreiden van het Goede Nieuws van Zijn Koninkrijk van God.