Christadelphian-Gemeinden in Belgien


Unternehmen


Belgische Christadelphians of Broeders in Christus

 


Deutsche Seite der Belgischen Brüder in Christus 

 

 

French pages / Pages en Français

English pages


 

Aus schlechten nachrichten heilsame lehren ziehen

Die Bibel - das Wort Gottes

Evangelium eine gute Nachricht

Gute Nachrichten - leider nicht für alle

Gute Nachrichten für die Einsamen

Gute Nachrichten  für die Kranken und Sterbende

Gute Nachrichten für Kriegsmüde Menschen

Gute Nachrichten für Leute

Gute Nachrichten für Sünder

Kennzeichen Gottes

Was wollen sie unternehmen? =
Unternehmen


 ***

 


Belgische christadelphian Ecclesia

Blog & Forum

Nieuws rond religieuze onderwerpen

Christadelphian Nieuws

Op zoek naar God

De Weg naar God

God vinden

Dagtekst en Bedenking

Dagelijkse Bezinning

Reflectie voor de dag

Gebed van de dag

Gebeden

Gebedsverzoek

*

Belgian Christadelphian Ecclesia

Christadelphia News

Daily Bible Reading

Prayer for the day

Thoughts

Reflections

Reflection of the day & meditation

Prayer Request

Index

Links

Webstore

Library


***

 

Hieronder vindt u een lijst van hoofdonderwerpen, waar u dan verdere artikels en linken kan vinden over het betreffende onderwerp

 

Mijn Geloof

 

Niet zeker dat er een God is

 

Christadelphians Wie zij zijn en wat zij doen? 

Geloofspunten van de Christadelphians

Geloofspunten van een Christadelphian in Bijbelcontext 

Broers en Broeders

Geschiedenis

Geschiedenis in 't kort 

Belangrijke Verschillen 


Volgens eerste eeuw patronen

Organisatie der Broeders in Christus

Christadelphians Wereldwijd

 

Artikels 


Bestaat er een God die zich om ons bekommert? 

Geloof in slechts één God 

Jehovah wiens Naam Heilig is 

Eigenheden aan God toegeschreven

Eigenheden aan Jezus toegeschreven 


Op wie Hopen

Christenmensen met ons geloof  

Boek der Boeken de Bijbel

Woord van God 

Wat te vinden in de Bijbel 

Reden voor het lezen van de Heilige Schrift 

Omtrent Geloof en Gospel


Wat is Gods doel met de aarde? 


Koninkrijk van God 


Volharding & Bijbelstudenten 


Aarde 

Christendom

Dood

Doop

Eten 

Gebed

Geest

Geloof

Gods beloften 

Hemel

Het Heelal

Hoop 

Hoop op Leven

Israël 

Koninkrijk van God 

Levenslessen

Lijden

Lucifer

Mensdom

Moeilijkheden

Niet zeker dat er een God is 

Nieuw Verbond 

Opstanding en Oordeel 

Overwegingen

Persoonlijkheid

Plan van God

Rechtvaardigen 

Redding

Satan of duivel

Volk Israël 

Ziel 

Zoenoffer


Rond de Bijbel

Rond God de Allerhoogste

Relatie tot God

Rond Jezus

Zoon van God

Relatie tot Christus

Eén met Christus


Relatie tot medemens

Mensdom

Menselijke Natuur

LijdenLevenslessen

Christelijk Leven 

Overwegingen


Opdracht tot Getuigenis

Verkondigen


Redding

Zoenoffer

Teken van het verbond 


Wie, wat & hoe Christadelphians

Christendom


Het Heelal

John Thomas


Fotomateriaal en illustraties 


 

 Please do find further articles and links at:

 

Articles in English

Artikels in het Nederlands

Articles en Français

Lectuur

Vlaams/Belgisch Studiemateriaal

Adressen


+


Wij zijn een trots lid van de wereldwijde genootschap van Broeders in Christus 

We are a proud member of the worldwide community of Brothers and Sisters in Christ

Christadelphia
Was wollen Sie unternehmen? 

< Aus schlechten Nachrichten heilsame Lehren ziehen 

 

  Das Reich Gottes wird kommen, was immer Sie auch davon halten mögen. Es ist das erklärte Ziel des Allmächtigen. Alle guten Nachrichten der Bibel sind für uns geschrieben, für die Stärkung unseres gegenwärtigen Lebenslaufes im Gehorsam gegenüber Gott. Dahinter steht jedoch kein Zwang, sondern Gott hat uns den freien Willen gegeben, damit wir wählen können, welchen Weg wir im Leben gehen wollen.
Hierin liegt die Herausforderung Christi an jeden einzelnen von uns. Wollen wir wirklich die Errettung, für welche er am Kreuz starb? Wollen wir der Gemeinde seiner Nachfolger angehören und unser Leben für die Zukunft zubereiten lassen?
Wollen wir, daß Gottes Wille auf Erden geschehe wie im Himmel? Beten wir das Vaterunser bewußt und wissen wir, was wir da sagen, wenn wir bitten "Dein Reich komme!"? Wollen wir Bürger im Königreich Gottes werden, das bei der Wiederkunft Jesu errichtet wird? Sind wir bereit, die Schritte zu gehen, die diese Dinge erst zur Realität für uns machen werden?


Wenn Sie auf diese Frage mit "Ja" antworten können und es wirklich ernst meinen, dann vermittelt Ihnen das Evangelium die guten Nachrichten. Nehmen Sie Ihre Bibel zur Hand und lesen Sie selbst, was Gott für Sie bereithält.***
Site Meter