Belgian Christadelphians


Life with God


Home page of the Belgian Christadelphians or Brethren in Christ

 


God of gods

God is one


Hope


Disappointed with God

God Helper and Deliverer

God is positive

God's design in the creation of the world

God's His reward

God's instruction about joy and suffering

God's promises

God’s measure not our measure

God’s non answer

God’s promises to us in our suffering

Gods Hope and our hope

Looking for blessed hope

Gods salvation

Hope for the future

Importuning for suffering hearts

Incomplete without the mind of God

Is God hiding His face when He is seemingly silent

Israel in God's purpose

Jehovah my strenght

Jesus’ answers about God’s silence

Kingdom of God what will it be like

Learning from suffering

Miracles in our time of suffering

Mission son of God perceived as failure

Moving mountains

My faith

New Covenant

Not sure there exist a God

Nuturing a close relationship with God

Offer in our suffering

Only one God

Plain necessary food of the gospel

Sayings around God

Suffering - through the apparent silence of God

Suffering continues

Suffering leading to joy

Surprised by joy

Surprised by time in joys & sufferings


 

French pages / Pages en Français

English pages

German pages / Deutsche Seite

 

 


 ***

 


Blog & Forum

Nieuws rond religieuze onderwerpen

Christadelphian Nieuws

Op zoek naar God

De Weg naar God

God vinden

Dagtekst en Bedenking

Dagelijkse Bezinning

Reflectie voor de dag

Gebed van de dag

Gebeden

Gebedsverzoek

*

Christadelphia News

Daily Bible Reading

Prayer for the day

Thoughts

Reflections

Reflection of the day & meditation

Prayer Request

Index

Links

Webstore

Library


***

 

 

 

Please do find further articles and links at:

 

Articles in English

Artikels in het Nederlands

Articles en Français

Lectuur

Vlaams/Belgisch Studiemateriaal

Adressen


IndexChristadelphian Ecclesia
Brussels - Leuven


+


We are a proud member of the worldwide community of Brothers and Sisters in Christ

ChristadelphiaVideos

Life with God

Life a matter of relationship


Life with God is not about a religion, it is about a relationship.
Go for a life in connection with God who sacrificed His only son, so we could experience forgiveness, purpose, love and grace.

Created to live in relation with God

Call unto God so that He can answer you

God showing how far He is willing to go to save His children

I know You're there (video)

God does not change

Are you weak? Weary? Confused? Troubled? Pressured? 

Jehovah is good unto them that wait for Him

The giving and protecting God

Without God no purpose, no goal, no hope

Trust God to shelter, safety and security

God is the strength of my heart

Gain Christ, trusting Jehovah

God is my refuge and my fortress in Him I will trust

The great and holy God will not be unfaithful

Make a joyful noise unto Yahweh, rejoice, and sing praise unto Jehovah

For God loves me

Gaining Christ, trusting Jehovah

Believing in God the rewarder

Not all will inherit the Kingdom

In Moments of Terror

Songs in the night Worship God only

Choose Life (video)

Only worhsip the Creator of all things

Stick to one God

Fearing the right person


Blessed be the name of Jehovah + Names And Titles Of The Deity

God only wise Thy great name we praise

Remaining silent when God's truth is attacked

Help us to recognise you this day

The way God sees us

Establish Priorities

Do not give leftovers for God

Like a great bell tolling reverberates the consistent voice of the sovereign power of God

Nothing else matters


Rond God de Allerhoogste


Geschapen om te leven in relatie met God


Religie, Wet en Leven

Lezing Genesis h1v1-2 #3 Opmerking Eén Veroorzaker, de Ontwerper

Bedenkingen Openstelling tot God

Roep tot God zodat Hij u kan verhoren

God te vertrouwen schuilplaats, veiligheid en geborgenheid

God toont met nadruk hoe ver hij bereid is te gaan om Zijn kinderen redden

God houdt van mij

God is de sterkte van mijn hart

1Korinthiërs 3:6-7 God die Wasdom geeft #2 Paulus en andere dienaars.

1Korinthiërs 3:6-7 God die Wasdom geeft #4 Volgens Gods Wil

De grote en heilige God zal niet ontrouw zijn

Zonder God geen reden, geen doel, geen hoop

Goddelijke redenen hoger dan de onze

Proeven van de zoetheid van God

Eigen godsbeelden scheppen

Door moeilijkheden zien dat de bijbel waar is

Ben je zwak? Vermoeid? Verward? Verontrust? Druk?

Als deelgenoten komt Jehovah ons ten goede

Lezing Genesis h1v1-2 #3 Opmerking Eén Veroorzaker, de Ontwerper

Jehovah is goed naar hen die op Hem wachten

Gezegend zij de naam van Jehovah

Maak een vreugdevol geluid voor Jahweh, verheug, en breng lofzang tot Jehovah

Niet allen zullen het Koninkrijk beërven

Breng glorie aan Jehovah God de Allerhoogste

Gebruik van Jehovahs naam + Naam van God + Goddelijke Naam

Enige wijze God Uw geweldige naam loven wij

De Bijbel Goddelijke wijsheid ook voor ons

De Bijbel is het Woord over God

De Ontbrekende Schakel

Verlossing voor Gods volk

Bedenkingen Gods eigen Volk

Leren bidden

Kracht en gebed

Bedenking Bijbelstudie Strijd & Rijkdom

Zoekende in het levenZoals God ons ziet

Prioriteiten vooropstellen

Vrees hebben voor de juiste persoon

Net als een grote klok luidend weerklinkt de vaste stem van de soevereine macht van God

Niets anders geeft
Copyright © 2009, Belgian Christadelphians.


***Site Meter