Trots Blokkade tot geloof

Levenslessen om tot het geloof te komen. 

Belgische Christadelphians 

 

 

 

Geloof 

Persoonlijkheid

Bezinnen


Relatie tot Christus 

Relatie tot God

 

Belachelijk of eerder Sterke Persoonlijkheid 

Christenmensen met ons geloof 

Geloof voor God aanvaardbaar

Mijn Geloof 

Op wie Hopen  

Verandering door de Bijbel 

Volharding & Bijbelstudenten

Levenslessen

 

 

 

Chrétien, Parole de Dieu et la Foi 

Foi et attitude 



Concerning Faith and the Gospel 

I Serve 


 ***

 


Belgische christadelphian Ecclesia

Blog & Forum

Nieuws rond religieuze onderwerpen

Christadelphian Nieuws

Op zoek naar God

De Weg naar God

God vinden

Dagtekst en Bedenking

Dagelijkse Bezinning

Reflectie voor de dag

Gebed van de dag

Gebeden

Gebedsverzoek

*

Belgian Christadelphian Ecclesia

Christadelphia News

Daily Bible Reading

Prayer for the day

Thoughts

Reflections

Reflection of the day & meditation

Prayer Request

Index

Links

Webstore

Library


***






Eigenwaarde, trots en vooroordelen maken het dikwijls onmogelijk om onze ogen verder open te doen of verder te kijken dan onze neus lang is.

Om de Waarheid te leren ontdekken moeten wij vooringenomenheid op zij durven te zetten. Maar ook moeten wij ons op de juiste plaats in dit wereldgebeuren durven plaatsen en even onze ideeën over onze aangenomen kennis in overweging durven nemen.

Doordat wij jaren geïndoctrineerd zijn of overspoeld met bepaalde ideeën kunnen wij dikwijls niet meer vrij denken of willen wij blijven uitgaan van de meest voorkomende denkwijze.

Veel mensen blijven blind omdat zij hun ogen niet durven open doen of vrezen dat zij zullen botsen met de goedgemene gedachte.
Het komt er echter op aan de gangbare gedachten onder het voetlicht te brengen en deze te durven onderzoeken naar waarheid. Hier heeft men eerder moed voor nodig.

Kan u deze moed opbrengen?