Trots Blokkade tot geloof

Levenslessen om tot het geloof te komen. 


Eigenwaarde, trots en vooroordelen maken het dikwijls onmogelijk om onze ogen verder open te doen of verder te kijken dan onze neus lang is.

Om de Waarheid te leren ontdekken moeten wij vooringenomenheid op zij durven te zetten. Maar ook moeten wij ons op de juiste plaats in dit wereldgebeuren durven plaatsen en even onze ideeën over onze aangenomen kennis in overweging durven nemen.

Doordat wij jaren geïndoctrineerd zijn of overspoeld met bepaalde ideeën kunnen wij dikwijls niet meer vrij denken of willen wij blijven uitgaan van de meest voorkomende denkwijze.

Veel mensen blijven blind omdat zij hun ogen niet durven open doen of vrezen dat zij zullen botsen met de goedgemene gedachte.
Het komt er echter op aan de gangbare gedachten onder het voetlicht te brengen en deze te durven onderzoeken naar waarheid. Hier heeft men eerder moed voor nodig.

Kan u deze moed opbrengen?