Belgische Christadelphians

Bezinnen

Beschouwen, bedenken, overleggen, dieper nadenken, zijn gedachten over iets laten gaan. 


Bezinnen

 

Wij kunnen allerlei gedachten in ons oproepen en met momenten moeten wij durven tijd nemen om deze gedachten eens te ordenen, te wikken en wegen.

Wij kunnen in ons zelf keren om op gedachten te komen. Wij hebben de mogelijkheid te overwegen, na te peizen, ons te  bedenken, ons te  beraden. Het diep zoeken en reflecteren zijn belangrijjk voor een goede geestelijke ontwikkeling. Ons denk- en bevattingsvermogen moeten wij voeden met ideeën-associaties, gedachtenwendingen en overdenkingen met rede, intellect het instinct overstijgend de raison en de logos in denkvormen brengend.

Wij boffen indien wij de mogelijkheden hebben om ons te kunnen terug te trekken voor de noodzakelijke tijd uit te trekken om ons te bezinnen. Na te denken over het wel en wee, het hoe en het waarom.
In Katholieke scholen worden bezinningsmomenten doorheen de loop van het schooljaar ingebouwd. Sommige bedrijven durven ook wel eens de tijd nemen om samen te evalueren en verder na te denken over het werk en leefgebeuren rondom het bedrijf.
Abdijen bieden dikwijls die 'buitenwereldse' leefwereld waar men nog de tijd kan vinden om de harde wereld te vergeten en zich terug te trekken op een plekje waar men God in alle rust kan vinden en men kan gaan herleven onder de vleugels van de Grote Schepper.

Voor hen die zich niet kunnen afzonderen tussen de muren van een Abdij is er de mogelijkheid om een eigen klok te bouwen, een eigen centrum van verdieping. Elk plekje rondom ons is goed genoeg om zich met het Woord van God terug te trekken. Daar waar men de Bijbel ter hand neemt kan God Zijn werk in ons doen als wij open staan om dat verdiepende en
opbouwende werk te laten gebeuren.