Uitvaren

Geen passief maar een actief geloof. 

 Belgische Christadelphians 

 

 

Geloof 

Hoop 

 

Rond God de Allerhoogste 

Rond Jezus 

 

Blijven volhouden 

Opdracht tot Getuigenis 

 

Verwachtingen 

 

Bestaat er een God die zich om ons bekommert? 

Bestemming Getrouwen en Rechtvaardigen 

Bestemming van de aarde 

Plan van God 

Plan van God en wereldvrede 

Wat is Gods doel met de aarde? 

Wat te vinden in de Bijbel 

 

Redding 

Redding door Volharding 

 

Home Page


 ***

 


Belgische christadelphian Ecclesia

Blog & Forum

Nieuws rond religieuze onderwerpen

Christadelphian Nieuws

Op zoek naar God

De Weg naar God

God vinden

Dagtekst en Bedenking

Dagelijkse Bezinning

Reflectie voor de dag

Gebed van de dag

Gebeden

Gebedsverzoek

*

Belgian Christadelphian Ecclesia

Christadelphia News

Daily Bible Reading

Prayer for the day

Thoughts

Reflections

Reflection of the day & meditation

Prayer Request

Index

Links

Webstore

Library


***


“Wanneer gij dit beseft: zalig gij als gij er naar handelt.” (Joh 13:17 WV78)
 
“Zo is het ook met u: wanneer ge alles hebt gedaan wat u opgedragen werd, zegt dan: Wij zijn onnutte knechten; wij hebben alleen maar onze plicht gedaan.’” (Lu 17:10 WV78)
 

De Heer had beloofd dat allen veilig aan land zouden komen. Maar Paulus merkt dat de bemanning stiekem het schip wil verlaten. Aan de ene kant redt God, aan de andere kant wil Hij mensen daarbij inschakelen. Als de bemanning niet op het schip blijft, zal niemand gered worden. Dit lijkt in tegenspraak te zijn met de belofte van God dat er geen leven verloren zal gaan. Toch is dit niet zo.

Zij die Christus volgen zouden beter moeten weten dan de anderen. Indien je zelf niet de trossen los maakt die je schip aan het dok vastbinden zal God een storm moeten gebruiken om je uit te zenden over de zeeën.

Beloften van God mogen ons niet zorgeloos en passief maken. God geeft zijn beloften, maar wij moeten als mensen ook zelf onze verantwoordelijkheden nemen. Wij moeten doen wat we kunnen doen. Wij moeten alles in de reddingssloep van God brengen indien wij merken dat wij het zelf niet aan kunnen. Wat wij niet kunnen doen, zal God doen.

Wij moeten vertrouwen schenken in de getijden die Jehovah ons voorschotelt. Zijn doel horen wij na te volgen en onze ogen gericht te houden op Zijn Licht.

Indien wij geloven in Jezus, hoeven wij gerust niet in de kalme wateren te blijven, binnen de veiligheid van de haven. Wij moeten buiten de beschuttingsmuren treden.

Buiten de haven kunnen wij rekenen op de diepten van God en ons zelf verder leren kennen. In Jehovah's wateren kunnen wij de zaken gaan onderscheiden.