Belgische Christadelphians

Erfenis

Overweeg 

 Home

 


Overwegingen 

Hij die zit aan de rechterhand van Zijn Vader 

Plan van God

Redding 

 

 

 

 

Nieuw Verbond 

Verwachtingen 

Beloften van God 

Gods beloften 

 

Lucifer 


Sterfelijkheid 


Eén met Christus 

Jezus moest sterven 

Hij die zit aan de rechterhand van Zijn Vader 

Volharding & Bijbelstudenten 

God komt ons ten goede 

Hoop op Leven 

Priesterschap van Christus 

Wat is Gods doel met de aarde? 

Plan van God en wereldvrede 


Bestaat er een God die zich om ons bekommert? 


Opstanding en Oordeel 

Leven na de dood 


Doopsel 

 

Koninkrijk van God

 


Memories are important 

God’s promises to us in our suffering 

 

***Blog & Forum

Christadlephian News

Prayers

Prayers for the day


Thought for the day

Reflection

Being and feeling

Lifestyle

Religious affairs

Spiritual affairsDagtekst en Bedenking

Dagelijkse Bezinning

Reflectie voor de dag

Gebed van de dag

Gebeden

Gebedsverzoek

Christadelphian Nieuws

" Hoe komt ge erbij, op de toestand van Israel dit spreekwoord toe te passen: De vaders hebben zure druiven gegeten en de tanden van de kinderen zijn er stroef van?" (Eze 18:2 WV78)

De Bijbel staat bol van spreuken en zegswijzen. De diepte er van ontgaat velen vandaag. Maar het zou ook verkeerd zijn te denken dat deze de volledige lading dekken. De appel valt misschien niet ver van de boom, maar dat betekent nog niet dat wij er in moeten berusten om als onze voorgangers te zijn.

" Ja, wie een spreuk op jou zou willen maken, zou moeten zeggen: ‘Zo moeder, zo dochter.’" (Eze 16:44 WV78)

"Zo moeder zo dochter, luidt het spreekwoord in de mond van iedereen die je bespotten wil." (Eze 16:44 NBV)

Ezekiël heeft het niet over hoe de handelingen van de vader de kinderen beïnvloed. Ontegensprekelijk gaan zijn acties gevolgen hebben voor hem en zijn omgeving. Daar kan hij niet buiten. Maar een verschrikkelijke of een onrechtvaardige vader kan een goede zoon hebben of omgekeerd.

Elkeen zal naar zijn of haar eigen daden beoordeeld worden.

Zij die aannemen dat Christus voor hen gestorven is ter vergeving van hun zonden moeten niet denken dat zij nu maar op kunnen leven, daar zij toch vrij zullen zijn op het einde van de weg. Dat zou wel een zeer gemakkelijke oplossing kunnen zijn.

Jezus Christus heeft als testament voorzien dat wij "Vrij gesproken kunnen worden".

Ieder van ons zal als een individu voor God moeten verschijnen, niet als iemands kind, niet als iemands schulddrager. Elkeen moet zijn eigen schulden dragen en daar voor verantwoordelijkheid afleggen.

Het is belangrijke dat iedere van ons persoonlijk zijn eigen keuze maakt. Het is niet omdat je ouders je hebben laten dopen dat jij ook als gedoopte voor de Heer kunt verschijnen. Jij moet zelf de keuze maken. De Christelijke opbrenging die ouders op hun kinderen trachten over te brengen is geen vrijgeleide voor hen om hen in het Koninkrijk van God te brengen. Zij moeten er zelf voor werken.

Elkeen moet zelf tot actie om gaan en zijn geloof in daden omzetten. Geloof zonder werken is dood. Berusting brengt ons nergens.

Onze erfenis zal ons niet in de hemel brengen.

Gerelateerd aan Verantwoordelijkheid:

Lezing: De genezing van een verlamde #1 Intro op: Hij zag hun geloof

Het is makkelijk onze verantwoordelijkheden te ontwijken

Met het geschenk van Jezus komt een geweldige verantwoordelijkheid
In English:

A Living Faith #10: Our manner of Life #2 Our manner of life

My Servant Will Justify Many