Organisatie der Broeders in Christus

Wereldwijde autonome ecclesiae of kerkelijke gemeenten.

 Belgische Christadelphians

 

 

Wie, wat & hoe Christadelphians

 

Organisatie Gemeenschap

Broers en Broeders 

Christadelphian mens 

Christenmensen met ons geloof 

Geloofspunten van de Christadelphians 

Christadelphians Wereldwijd 

Open Groep 


Opdracht tot Getuigenis 

Opdracht voor Christen 


Eén met Christus 

Volharding & Bijbelstudenten


Tijdschriften 

Publicaties & Uitgaven van de Broeders in Christus 

Vlaams/Belgisch Studiemateriaal 

 

AdressenBroeders in Christus Wereldwijd 

Adressen Broeders in Christus België 

 

 

 

Guide to Christadelphian Ecclesias 

 

 

Articles in English

 French pages / Pages en Français 

Deutsche Seiteder Belgischen Brüder in Christus


 ***

 


Belgische christadelphian Ecclesia

Blog & Forum

Nieuws rond religieuze onderwerpen

Christadelphian Nieuws

Op zoek naar God

De Weg naar God

God vinden

Dagtekst en Bedenking

Dagelijkse Bezinning

Reflectie voor de dag

Gebed van de dag

Gebeden

Gebedsverzoek

*

Belgian Christadelphian Ecclesia

Christadelphia News

Daily Bible Reading

Prayer for the day

Thoughts

Reflections

Reflection of the day & meditation

Prayer Request

Index

Links

Webstore

Library


***


 

Organisatie der Broeders in Christus.

Onze broederschap is ontstaan halverwege de 19e eeuw als direct gevolg van zelfstandige Bijbelstudie. Toen van overheidswege een benaming werd gevraagd, koos men Paulus' beschrijving van de gemeenteleden te Kolosse, "de broeders in Christus", en in Engelssprekende landen is de oorspronkelijke Griekse uitdrukking verengelst tot de naam Christadelphians. Ondanks de naam (die onder andere ontleend is aan Kolossenzen 1:2, zoals bijv. in de NBG vertaling) bestaan de ‘Broeders in Christus' uit zowel broeders als zusters

De Broederschap bestaat uit autonome gemeenten, ecclesiae genoemd, zonder overkoepelende organisatie. Wel zijn er samenwerkingsverbanden op basis van wederzijdse vrijwilligheid. Een ecclesia stelt uit haar midden bestuurders aan, besturende broeders of oudsten genoemd, die de dagelijkse gang van zaken regelen. Zij zijn verantwoording schuldig aan de gezamenlijke vergadering van de ecclesia. Voor speciale taken, zoals spreken in de dienst, het leiden van een Bijbelstudie, of het leiden van predikingbijeenkomsten, worden diegenen aangesteld die de ecclesia op grond van hun bekwaamheden en Bijbelkennis daarvoor bekwaam acht. Er zijn geen betaalde voorgangers.

Leden zijn diegenen die, na een getuigenis van hun geloof te hebben gegeven, zich laten dopen, als symbool van het afleggen van hun oude leven en opstaan tot een nieuw leven in Christus. Dit kan pas als men een leeftijd bereikt waarop men bewust een dergelijke beslissing kan nemen. Er zijn momenteel broeders en zusters in meer dan 100 landen in alle delen van de wereld. In Nederland bestaan we sinds 1957. In België werd pas in 2005 over gegaan tot oprichting van een ecclesia.

Wij zien het als onze plicht tegenover onze Heer om zijn Naam bekend te maken onder de mensen in onze omgeving, alsook onder andere volken. Daarbij ligt onze nadruk op de Bijbel als de bron van alle kennis. Onze leidraad daarbij is het woord van onze Heer: "Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet."

De Broeders in Christus zijn in andere landen bekend onder andere de volgende namen:

 Engels: Christadelphians (afgeleid van het Grieks voor Broeders in Christus)

 Frans: Christadelphes

 Duits: Urchristengemeinde

 Spaans: Cristadelfiana
Dagelijkse organisatie van de Belgische Broeders in Christus of Christadelphians

kan gevolgd worden op het Patform van de Multiply Groep Broeders en Zusters in Christus waar men ook verdere aspecten ter discussie kan vinden en  nieuwe teksten en gebeurtenissen kan aantreffen. Op deze groep kan men ook de agenda en foto's en afbeeldingen vinden van onze gemeenschap. Wij nodigen u uit om u er ook in te schrijven en lid te worden van de Praatgroep zodat u onze berichten regelmatig kan inzien of ze rechtstreeks in  uw mailbox te ontvangen.  (U kan zelf instellen of u de berichten naar uw postprogramma toegezonden krijgt of de berichten op het net komt lezen)

 

Op onze Weblog of Webruimte van de Belgische Christadelphian ecclessia kan u bijkomende gedachten en opmerkingen vinden plus verdere persoonlijke nieuwtjes en foto's. Ook daar kan u uw commentaren op de geleverde teksten kwijt. (Bij 'Reacties toevoegen')Relevante onderwerpen:

Bijbelonderzoekers en de Organisatie van de Christadelphians

Hulpbieding voor alleenstaande christadelphians

Sekten in context van secularisatie

Verdeeldheid onder Broeders in Christus

Verschillen bij Christadelphians


In het Engels: in English:

The Ecclesia

Is membership important?

A visible organisation on earth