johnthomas

John Thomas

Onze broederschap ontstond onder de beweging die tot stand kwam door Bijbelonderzoekers en navolgers van de Bijbelstudies door de fysicus John Thomas (1805-1871). Thomas was oorspronkelijk in de beweging “Disciples of Christ” van dezelfde naam als het boek dat hij schreef in 1844 . In dat zelfde jaar startte hij een tijdschrift genaamd “The Herald of the Future Age”. Thomas schreef in 1848 het boek “Elpis Israel - An Exposition of the Kingdom of God.” Hij stichtte meerdere groepen van af 1848; waar gewoonlijk naar wordt verwezen als “the Thomasites”. Zijn motivatie was om terug te keren naar wat hij geloofde het geloof te zijn van de vroeg Christelijke kerk. Toen in 1864, van overheidswege een benaming werd gevraagd, koos men Paulus’ beschrijving van de gemeenteleden te Colosse, “de broeders in Christus”, en in Engelssprekende landen is de oorspronkelijke Griekse uitdrukking verangliseerd tot de naam Christadelphians (Brothers of Christ).

Sinds 1864 verscheen “The Christadelphian Magazine” maandelijks, uitgestuurd van uit Birmingham, U.K.

De beweging overleefde de dood van haar stichter in 1871.

> Christadelphian Tijdschema

> John Thomas en de Geschiedenis van de Christadelphians

> Christadelphian History

°°°°°

Foundation Writings

John Thomas and Robert Roberts wrote expositional and exhortational material in the 1800's. These books are helpful for understanding the Bible's Truth. Every sister and brother in Christ can read these to get a clearer understanding of the Scriptures. A goal of this site is to get more of these books online for more people to enjoy. These older books have a refreshing newness to them. They are thoughtful and analytical studies of the Word of God. They help YOU to understand HOW to study the Word of God for YOURSELF.

[Eureka] [Elpis Israel] [The Last Days of Judah's Commonwealth]

[The Revealed Mystery] [Exposition of Daniel] [Phanerosis] [Anastasis]

[Christendom Astray] [Commandments of Christ] [Christadelphian Instructor]

[Nazareth Revisited] [Sect Spoken Everywhere Against.]

[Guide to the Formation and Conduct of a Christadelphian Ecclesia]

- - - - - - -

Continue reading:

>

> History of the Christadelphians