home

Belgische Christadelphians

__________________________________________

Nederlandstalige Broeders in Christus uit België

Belgian Christadelphians

Christadelphes Belges

Christadelphian-Gemeinden in Belgien

__________________________________________

Nous vous prions de bien vouloir vous rendre sur le site Google français renouvelé des Christadelphiens belges ou Frères en Christ francophones pour les articles en français.

We kindly request you to go to the renewed English Google site of the Belgian Christadelphians or English-speaking Brothers in Christ for the English articles.

Wir bitten Sie, die deutschen Artikel auf der erneuerten deutschen Google-Website der belgischen Christadelphianer oder deutschsprachigen Brüder in Christus zu lesen.

Welkomstwoord.

De Belgische Christadelphians of Broeders in Christus wensen u van harte welkom en hopen dat u hier een aangenaam verblijf zal hebben en met plezier meerdere pagina’ s zal inkijken en vervolgens ons terug zal komen opzoeken.

De Christadelphians zijn een kleine Christelijke religieuze groepering die de Bijbel, het Woord van God, als leidraad kiezen. Jesus Christus nemen wij als de hoeksteen van de Kerk. Daar God als opper hoofd van de Kerk en Jezus in de hemel zijn is ons hoofdkwartier ook aldaar en niet op deze aarde.

Als Christen gemeenschap houden wij ons niet aan een menselijke verordening maar houden aan een geloofsbelijdenis enkel gebaseerd op de Bijbel. Onze leider is Jezus Christus, de eniggeboren zoon van God. Zijn Vader is ook Onze Vader, de Almachtige God, Schepper van hemel en aarde. Onze hoop, gebaseerd op de Heilige Schrift, is eeuwig leven in het Koninkrijk van God.

Deze webpagina’s worden onderhouden door de Belgische Christadelphians of Broeders in Christus uit België die het Evangelie of Goede Nieuws van Christus kenbaar willen maken. Onze bedoeling is het Woord van God en het Goede Nieuws van het Koninkrijk van God te verspreiden.

Mits onze leider en hoofdkwartier in de hemel is is elke congregatie of vereniging hier op aarde onafhankelijk. Wij werken dus autonoom en aldus is deze site slechts een uiting van een kerkgemeenschap waar christenen hun best trachten te doen de hun opgedragen taak door God, goed uit te voeren.

Wij wensen u veel leesgenot,

Met vriendelijke groeten,

Marcus Ampe

Vervolg > Voorstelling

Dit is een deel van de vroegere hoofdwebsite van de Belgische Christadelphians. U kan een nieuwere versie vinden in de opgesplitste website op de nieuwe Google Sites:

in het Nederlands: Belgische Christadelphians

in het Frans: Christadelphes Belges

in het Duits: Belgische Brüder in Christus

in het Engels: Belgian Christadelphians

Bienvenue

Pour ceux qui parle le Français, s'il vous plait voyez notre > pages en Français <

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Wij geloven sterk in de Bijbelse profetieën en kijken uit naar de terugkeer van de Heer Jezus Christus en het naderende Einde der Tijden. Op het Laatste oordeel zal het Koninkrijk van God volledig voltrokken kunnen worden.

Dan zullen wij gezegend kunnen worden waarvoor wij nu reeds bidden:

“Onze Vader, die in de hemel zijt, geheiligd zij Uw naam, Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede op aarde als in de hemel”

> Een korte opsomming in wat we geloven > Voorstelling

*****

Onze andere websites waar u constant nieuwe artikelen kan vinden:

Broeders in Christus of Christadelphians

Onze ecclesia of gemeenschap Brussel-Leuven

Ook kan u best een kijkje nemen op ons drieluik

Op zoek naar God

De Weg naar God

God vinden

Voorkeur gevende aan het Woord van God in plaats van aan het woord van mensen en aan tradities.

Belgische Christadelphians