Belgische Christadelphians

Tijdschriften

Door te lezen kan men zijn horizon verruimen en grenzen overschrijden. 

 Belgische Christadelphians Homepage

 

 

Lectuur

 

Vlaams/Belgisch Studiemateriaal 

Publicaties & Uitgaven van de Broeders in Christus 

Nieuwe uitgaven 2007 

 

Litérature en français 


 

English pages & articles 

French pages / Pages en Français 

Deutsche Seiteder Belgischen Brüder in Christus 

 

 

 

 

 

Adressen Broeders in Christus Wereldwijd 

Adressen Broeders in Christus België 


 ***

 


Belgische christadelphian Ecclesia

Blog & Forum

Nieuws rond religieuze onderwerpen

Christadelphian Nieuws

Op zoek naar God

De Weg naar God

God vinden

Dagtekst en Bedenking

Dagelijkse Bezinning

Reflectie voor de dag

Gebed van de dag

Gebeden

Gebedsverzoek

*

Belgian Christadelphian Ecclesia

Christadelphia News

Daily Bible Reading

Prayer for the day

Thoughts

Reflections

Reflection of the day & meditation

Prayer Request

Index

Links

Webstore

Library


*** 

Please do find further articles and links at:

 

Articles in English

Artikels in het Nederlands

Articles en Français

Lectuur

Vlaams/Belgisch Studiemateriaal

Adressen

+Wij zijn een trots lid van de wereldwijde genootschap van Broeders in Christus 

We are a proud member of the worldwide community of Brothers and Sisters in Christ

ChristadelphiaOnder de Christadelphian tijdschriften bevelen wij u graag de volgende tijdschriften:

In het Nederlands is er het tweemaandelijks blad “Met Open Bijbel” waarin de vaste rubrieken zoals een 'Overdenking' 'De taal van de Bijbel' 'Het Boek in onze handen''Christus in profetieën” aangevuld worden met bijlagen voor 'Beginnend Bijbellezen', 'Studeren met Open Bijbel' Jij en de Bijbel' (voor 7-11 jarigen) en 'Kids en de Bijbel (voor 4-6 jarigen) kleurrijk worden voorgesteld.

Het tijdschrift voor Bijbellezen Met Open Bijbel (verscheen in 2010-voor het vijfde jaar Sinds het eerste nummer werd uitgezonden is de belangstelling sterk toegenomen. Zo is het abonneebestand in Nederland meer dan verviervoudigd en is er een aanzienlijke lezersgroep in België ontstaan.

Zo God het wil, zullen wij daarom ook in 2011 doorgaan met het uitgeven van “Met Open Bijbel”. De vormgeving wordt op enkele punten aangepast. Zo komen er een aantal nieuwe lettertypen, die beter bij elkaar passen en het tijdschrift leesbaarder maken. Verder zijn de kleuren wat opgefrist. Het aantal pagina s zal weer worden teruggebracht naar 40.

Naast de vertrouwde rubrieken en artikelseries, verschijnt vanaf januari een artikelserie over het Koninkrijk van God. Vanaf nummer 4 zal een nieuwe artikelserie In de reeks "Effectief Bijbellezen"verschijnen. Na afronding van de serie "De volmaaktheid In Christus" In nummer 4 zal deze plaats maken voor een nieuwe serie, waarvan het onderwerp nog niet bekend Is. De artikelen reeks "Hoe leest u, wat leest u" komt te vervallen. Na afronding van de studie in het boek van de profeet Jesaja, zal de Studiebijlage voor gevorderden gewijd zijn aan het boek van de profeet Daniël.

De schrijvers van de artikelen stellen uw reactie op prijs. Ook voor vragen daarover kunt u bij' hen terecht. U kunt ons bellen, E-mailen of een brief schrijven. Aan voor andere lezers interessante bijdragen en vragen zal (zonder vermelding van uw naam) aandacht worden besteed in de rubriek Forum.

Wanneer u “Met Open Bijbel” wilt ontvangen kan u uw naam en adres opgeven zodat wij u een gratis abonnement kunnen bezorgen of hiervoor een bijdrage dankbaar in ontvangst zullen nemen.

Voor een abonnement kan je je gratis opgeven bij ons of onze Nederlandse broeders, maar wij waarderen het indien u een vrijwillege bijdrage zou willen schenken om onze kosten te dekken. dit kan via de Postbankrekening t.n.v. de Broeders in Christus Nederland, Amersfoort, Broeders in Christus, Postbus 520, Nl. 3800 AM Amersfoort of via email: info@broedersinchristus.nl of Belgische christadelphians, Foksweg 14, B.3061 Leefdaal, christadelphians@scarlet.be.

- graag met vermelding van onze webpagina's of linken.

Wanneer u uw abonnement onverhoopt wilt opzeggen, of iets wilt laten veranderen in de toezending van de bijlagen, kunt u de briefkaart - die u toegezonden kreeg toen u abonnee werd - invullen en gefrankeerd opsturen. Uiteraard kunt u ons in plaats daarvan ook een E-mail sturen, of even bellen (zie voor het telefoonnummer; het E-mail en Internetadres onze adressenpagina)Wayne en Talitha Pappas, De Kampen 11, Nl.9451 DD Rolde, Nederland, brengen een fijn leerrijk en ondersteunend blad uit. "Jigvah" (Weest blijde in de hoop)

W.Pappas(at)emmen.nl (noteer: dat in de email adressen de (at) moet vervangen worden door @ )


Algemene onderwerpen behandelend in het Engels brengt Glad Tidings of the Kingdom of God maandelijks zeer boeiende onderwerpen naar voor.

U kan gratis proefnummers aanvragen bij ons of bij onze zuster Cilla Palmer, “Highlands”, 78 Mildenhall Road, Fordham, Ely, UK Cambs.CB7 5NR, England. > Free Subscription


Glad Tidings is a monthly magazine published by the Christadelphians (Brethren in Christ) and available throughout the world. Its objectives are

• to encourage study of the Bible as God's inspired message to men;

• to call attention to the Divine offer of forgiveness of sins through Jesus Christ;

• to warn men and women that soon Christ will return to Earth as judge and ruler of God's world-wide Kingdom.

> Free Subscription

+ Search For Hope - Podcasts
The home of Christadelphian Podcasts in Scotland - for the world...Their aim is to spread the Gospel of the return of Jesus Christ to the earth and the establishment of God's Kingdom on Earth.
Their podcasts are recordings of Bible based lectures organised by Christadelphians in Scotland.


Click here to subscribe in iTunes

Logos brengt pareltjes uit als Logos met maandelijks de pen van onze voorgangers, wereldnieuws met 'Worldwatch”, een “Exhortation”, “The Temple Prophecy”, “Odyssey”, bijlagen als het jongeren magazine Good Company”, “Today in the Light of Bible Prophecy” “Pioneer supplement” en “The Christadelphian Expositor”

Deze bladen kunnen via H.J.Gray, 15 Campbell Close, Galley Common, Nuneaton, Warwickshire G.B. CV10 9PZ, UK besteld worden.

Of: Logos Publications :: Magazine Subscription

Dit kan u ook per Email ontvangen indien u wenst: Logos Magazine (EMAIL VERSION)

Verder zijn er:

Christadelphian Tidings of the Kingdom of God

Christadelphian-advocate

Testimony-magazine For the Study and Defence of the Holy Scripture

Gospel News compiled by Marcus Heaster > info@carelinks.net

Het boeiende franstalige La feuille mensuelle: Le Héraut du Royaume

Rédaction & édition: P.W.Twelves
24 Port Hill Gardens
Shrewsbury
G.B. SY3 8SQ

Royaume-Uni

Email: peter.twelves(at)mac.linet.co.uk

In het Duits:

German bimonthly: Prüfet Alles Zweimonatige Zeitschrift

Prüfet Alles
Dieses Heft erscheint im zweimonatigem Rhythmus. "Prüfet Alles" will dazu beitragen, dass das biblische Wort in unseren Tagen besser verstanden wird. Dazu dienen die in regelmäßigen Abständen erscheinenden Artikel über biblische Begriffe, über nicht ganz einfach zu verstehende Schriftstellen und vor allem auch über die biblische Prophetie im Vergleich zum heutigen Zeitgeschehen. Vielleicht erfahren Sie auf diese Weise zum ersten Mal, wie treffend das prophetische Wort Gottes die jeweiligen politischen Ereignisse voraussagt, von denen wir in unserer Tageszeitung lesen.

Unsere Literatur

ist durch Spenden bezahlt und kann Ihnen kostenlos zur Verfügung gestellt werden.

Fordern Sie die Literatur an per Mail oder Brief.

Christadelphian-Gemeinde e.V.
Hirtenstr. 4a
46145 Oberhausen
Tel.: 0208 - 667113

www.christadelphian.de / info@christadelphian.de