Belgische Christadelphians


Lijden

Het leed ondergaan. Pijn lijden. Het niet kunnen verduren.

 Belgische Christadelphians  

 

Moeilijkheden
Hoop 
Redding 

Dood
Sterfelijkheid


Hemel

 

Hoop tot leven 

  

Lijden, waarom God het toelaat 

Pijn

Neerslachtigheid 

Kruis opnemen 

 

Al of niet Bidden 

 

Belachelijk of eerder Sterke Persoonlijkheid  

Bestaat er een God die zich om ons bekommert? 


Christenmensen met ons geloof


Erfenis 

Sterfelijkheid 

Stoffelijke tegenover geestelijke hemel 

 

Goddelijke redenen hoger dan de onze 

God komt ons ten goede 

Op wie Hopen

Het Zoenoffer 


Hoop op Leven

 

Omtrent Geloof en Gospel 

Persoonlijkheid 

Redding door Volharding 

Redding verliezen 

 

Reden voor het lezen van de Heilige Schrift 

Wat te vinden in de Bijbel


Volharding & Bijbelstudenten 

Wat is Gods doel met de aarde? 


Plan van God 

Koninkrijk van God 


Redding door Volharding 

Hoop op Leven 

Bevrijding Souffrance Pourquoi Dieu la permet-iI

 

 

Suffering - Through the Apparent Silence of God 


About suffering 

Learning from suffering 

Miracles in our time of suffering 

 

Suffering - Through the Apparent Silence of God 

Suffering continues 

Suffering leading to joy 

Surprised by joy 

Surprised by time in joys & sufferings 


Biblepower to change 

Choices to make in suffering

Concerning Faith and the Gospel

Content with the “no” answer

Crucifixion for suffering

Offer in our suffering


When there Seems no future in suffering

God’s non answer

Is God hiding His face when He is seemingly silent? 

Disappointed with God 

Jesus’ answers about God's silence

Gods instruction about joy and suffering

God’s measure not our measure


Importuning for suffering hearts 


God’s promises to us in our suffering 

Words from God about sufferingChrétien, Parole de Dieu et la Foi

 


 ***

 


Blog & Forum

Nieuws rond religieuze onderwerpen

Christadelphian Nieuws

Op zoek naar God

De Weg naar God

God vinden

Dagtekst en Bedenking

Dagelijkse Bezinning

Reflectie voor de dag

Gebed van de dag

Gebeden

Gebedsverzoek

*

Christadelphia News

Daily Bible Reading

Prayer for the day

Thoughts

Reflections

Reflection of the day & meditation

Prayer Request

Index

Links

Webstore

Library


***Wij zijn een trots lid van de wereldwijde genootschap van Broeders in Christus 

We are a proud member of the worldwide community of Brothers and Sisters in Christ

ChristadelphiaLijden kan onder veel omstandigheden ontstaan. Het ontstaat meestal door iets niet meer te kunnen verdragen of iets niet aan te kunnen. Hier gaan wij ingaan op het ondervinden of ondergaan van moeilijkheden, pijn, smart of de ellende waarin levende wezens kunnen vertoeven.

Wij kunnen lijden, onder iets lijden, pijn lijden, iets niet kunnen verdragen of niet dulden, souffreren, het kwaad (zeer kwaad) hebben, het hard hebben, met iets leed hebben, iets niet kunnen of niet slagen in iets en daar onder gebukt gaan, iets niet kunnen velen of niet kunnen verdragen en daardoor een minder goed gevoel hebben of leed. hebben.

Men kan iets op zich laden, een pil te verduren hebben of een pak op het hart hebben. Door ergens geen deeg in te hebben kan het zijn dat men een moeilijke brok te slikken heeft. Lichamelijke, materiele en geestelijke tekortkomingen of moeilijkheden kunnen maken dat wij een onaangenaam gevoel ervaren, dat wij lijden noemen.

Wij kunnen iets ongewenst op den nek halen, zich iets op de hals halen, een handklap krijgen, door de zuren appel bijten, in de pekel zitten, in zak en as zitten, aan de sukkel zijn, op de dompel geraken (zijn) dompelen, in last zijn, zijnen pere zien, en door al die ongewenste zaken gebukt leven, wellust, zaligheid en faveur verminderen.

Wij spreken van lijden als de gevoelens ons te zwaar worden en ons tot last zijn. De last kan zelfs zo hoog worden dat het zielsgenoegen, de genieting hierdoor helemaal verstoord geraakt. De geneugte, het welgevallen, het behagen of welbehagen wordt verstoord. Het plezier, de aangenaamheid, de gading, het wel en wee des levens wordt een deuk toe gebracht zodat het natuurgenot, levensgenot, zielsgenot, wellust en zaligheid verminderen.

Wij als mensen zoeken bij zulk een gevoelen dat van buiten af of van binnen uit kan komen mogelijkheden om een pleister er op te leggen, de pil te verzachten, te verzoeten, verdoven te helen of te mitigeren, soulageren, zich ervan af te maken. Het negatieve gevoelen maakt ons dikwijls neerslachtig en maakt dat wij moeten afraken van onze droefheid.-We zoeken dan verkwikking, verlichting, leniging, en opluchting.

Het lijden kan het ondergaan zijn van de negatieve gevoelens. Eigenlijdend, pijnlijk, bejammerenswaardig, in rouw gedompeld, lijdelijk, draaglijk, verdraaglijk, verdraagbaar, duldbaar, supportabel, onlijdelijk, onlijdbaar, ondraaglijk, ondraagbaar, onverdraaglijk, onverdraagbaar, onuitstaanbaar, ondoorstaanbaar, onverduurbaar, onduldbaar, duldeloos, niet om aan te horen, niet om aan te zien, kan het verscheidene vormen aan nemen.

Men kan gaan onder het gewicht der smart, gekromd gaan onder iets, uitstaan, onderstaan, dragen, verdragen, geluchten, verwachten, gedogen, verduren, verbijten, kroppen, verkroppen, bolwerken, supprimeren, doorstaan, overbrengen, uithouden, het houden, harden, het te kwaad krijgen, krullen van de pijn, van pijn wegkruipen (ineenkrimpen), martelen, wurmen, grijze haren krijgen van torsen, sukkelen, versukkelen, in het sukkelstraatje wonen, zijn leven voortslepen, de heilige dagen wel kunnen afzeggen, een hel op aarde hebben, zijn hemel op aarde verdienen, een leven hebben als een hond, of geen leven hebben, duizend doden sterven, doorsukkelen, doortobben, doorvechten, heel wat gehad hebben, afgepijnd zijn, in iemands kleren niet willen steken, niet gaarne in iemands schoenen staan, of dat kan ons als een molensteen op het hart liggen zodat anderen ook kunnen zeggen “dat is niet alles”.

Het lijden kan gevormd worden door lichamelijke pijn, lichaamspijn, wrede pijn, spannende -, verscheurende pijn maar ook door geestelijke pijn, zielsleed, zielensmart, verdriet, zielsverdriet, hartenpijn, hartzeer, hartenwee, hartenwond, wond, hartenbloed, ha1tsteek, hartlast, bloedend hart, boezemwonde, zwaarte, druk, kommer, kopzorg, zelfkwelling, rouw, grief, chagrijn, wereldsmart, weltschmerz, pessimisme, paroxisme, afgrond van ellende.

In de wereld is het zo dat wij regelmatig met het goede en het slechte worden geconfronteerd en dat wij lijden naast het helen moeten zien. Het leven is vol distels en doorns; het leven is trouwen en rouwen, het zoet dat ons het leven brengt, is met veel bitters ondermengd; hij moet veel horen, die niet doof is; men hoeft het kwaad geen bô te zenden, ‘t zal vroeg genoeg bij ons belenden; klein is de doorn die niemand ziet, maar die hij steekt vergeet hem niet; een weinig gal maakt veel honig bitter; geen pak zo klein of het bezwaart de vermoeide op den lange weg; een huis vol kinderen is een korf vol eieren; in het land van belofte sterft men wel van honger; zonder zegen wordt honig tot gal; God slaat niet of Hij zalft; Ons Heer slaat nooit met twee’ roeden tegelijk; een kort liedje is gauw gezongen; als niet komt tot iet, is t allemans verdriet. Zo heeft ieder huisje zijn kruis; geen huisje zonder kruisje; geen hertje zonder smertje; elk moet zijn pakje dragen; daar is geen kroon of er staat een kruisje op; elke medaille heeft een keerzijde; er moeten zowel martelaars als apostelen zijn; die een kruis ontloopt, komt er twee tegen; groot schip, grote zorg; groot huis, groot kruis; klein huis, kleine zorg; ieder voelt (weet) best waar hem de schoen wringt. Na hoge vloeden, lage ebbe; op vastenavond volgt de vasten; geen lief zonder leed; geen geluk zonder druk; geen genuchten zonder zuchten; geen zon zonder schaduw; geen licht zonder schaduw, geen zomer zonder buien; geen dag zo mooi of men ziet wel een wolkje; geen dag zonder nacht; elke dag brengt zijn zorgen mee; geen bijtje of het heeft een verborgen angel; een bij zonder angel maakt geen honig; er is geen vlees zonder been; geen rozen zonder doornen; de roezen vallen op de grond, de doornen blijven ’t allen stond; men moet het dunne met het dikke dringen.

> Lijden, waarom God het toelaat


Artikels rond Lijden en de gevolgen van moeilijkheden en pijn op andere websites:Christadelphians +Bijbelonderzoekers

Lijden in het algemeen + Onderwerpen betreft lijden

Doemdenkers en ons lijden

Lijden waarom Hij het toe staat:

Waarom God lijden toe laat

Pijn - Fysische & Emotionele: Pijn lijden
Pijn en doorzetting

Pijn en Verzoeking: Woede verdrukking en pijn; Woede, fysische en emotionele pijn
Vele problemen gezaaid door ons zelf

Pijn kunnen stelpen
Pijn overbruggen

Moeilijke tijden worden heerlijke tijden wanneer ze het beste in u naar boven halen:
Ellende leidt tot volharding;
Veroorzaak bij anderen niet dezelfde pijn als degene die jou treft
Deelgenoten van lijden
Write injuries in sand
Sorrow was not to be feared
Moeilijkheden, Geboden en Toekomst: Veroorzaak bij anderen niet dezelfde pijn als degene die jou treft; Deelgenoten van lijden;
Macht van het verkeerdlopende


Pijn en lijden is onvermijdelijk, maar Miserie is optioneel
God zal ons niet meer laten lijden dan we aankunnen
Ellende leidt tot volharding

Vindt meer over Lijden en hoe wij er mee kunnen omgaan in de Engelstalige Bijbelstudie van de Christadelphian Ecclesia Brussel-Leuven.
 1. Bad things no punishment from God
 2. Profitable disasters
 3. Facing disaster fatigue
 4. Fragments from the Book of Job #1: chapters 1-12
 5. Fragments from the Book of Job #2: chapters 12-20
 6. Fragments from the Book of Job #3: chapters 21-26
 7. Fragments from the Book of Job #4: chapters 27-31
 8. Fragments from the Book of Job #5: chapters 32-37
 9. Fragments from the Book of Job #6: chapters 38-42
 10. Fragments from the Book of Job #7 Epilogue
 11. Let us recognise how great God is