Gods Redding

Belgische Christadelphians

Gods Redding

God zond Zijn zoon

God heeft Zijn zoon gezonden.

Onze God heeft Zijn Plan uitgevoerd met Redding te voorzien. Hij heeft Zijn enige Zoon (Yeshua / Jezus, wat betekent "God is Redding" – Christus betekent "Gezalfde" of Messias – "Beloofde") gezonden om ons actief te redden, te verlossen, ons te vrijwaren. Onze God ging niet achterover leunen en wachten op ons om te proberen om een manier om bij Hem te komen (welk onmogelijk was). Hij geraakte er bij betrokken en Hij maakte de weg vrij met het perfecte leven en de vrijwillige dood van zijn zoon.

In Jezus Christus van Nazareth, Yeshua vinden wij de beloffde Verlosser en redding.

Redding

Bevrijding

Vervoering in de wolken

God komt ons ten goede

Redding door volharding

Hoop op leven

Plan van God en wereldvrede

Gods beloften

Beloften van God

Lam van God

Op wie hoop stellen

Jezus moest sterven

God Helper en Bevrijder

Bestemming van de aarde

Verzamelen met Jezus

Wat is wedergeboorte

Toegang met Christus

Zoenoffer

Plan van God

Hij die komt

Onschuldig lam

Nieuw verbond

Het zoenoffer

Voorkeur gevende aan het Woord van God in plaats van aan het woord van mensen en aan tradities.