Belgische Christadelphians


Gods Redding


Belgische Christadelphians of Broeders in Christus

 
Relatie tot Christus

Relatie tot God

Heerlijke einde

Koninkrijk Gods

Koninkrijk van God

 

French pages / Pages en Français

English pages

German pages / Deutsche Seite

 

 

***Blog & Forum

Christadlephian News

Prayers

Prayers for the day


Thought for the day

Reflection

Being and feeling

Lifestyle

Religious affairs

Spiritual affairsDagtekst en Bedenking

Dagelijkse Bezinning

Reflectie voor de dag

Gebed van de dag

Gebeden

Gebedsverzoek

Christadelphian Nieuws

 

Index

 

 

 

Hieronder vindt u een lijst van hoofdonderwerpen, waar u dan verdere artikels en linken kan vinden over het betreffende onderwerp

 

Mijn Geloof

 

Niet zeker dat er een God is

 

Christadelphians Wie zij zijn en wat zij doen? 

Geloofspunten van de Christadelphians

Geloofspunten van een Christadelphian in Bijbelcontext 

Broers en Broeders

Geschiedenis

Geschiedenis in 't kort 

Belangrijke Verschillen 


Volgens eerste eeuw patronen

Organisatie der Broeders in Christus

Christadelphians Wereldwijd

 

 

 Artikels 

 

 

Bestaat er een God die zich om ons bekommert? 

Geloof in slechts één God 

Jehovah wiens Naam Heilig is 

Eigenheden aan God toegeschreven

Eigenheden aan Jezus toegeschreven 


Op wie Hopen

Christenmensen met ons geloof  

Boek der Boeken de Bijbel

Woord van God 

Wat te vinden in de Bijbel 

Reden voor het lezen van de Heilige Schrift 

Omtrent Geloof en Gospel

 

Wat is Gods doel met de aarde? 


Koninkrijk van God 


Volharding & Bijbelstudenten 

 

 

Aarde 

Christendom

Dood

Doop

Eten 

Gebed

Geest

Geloof

Gods beloften 

Hemel

Het Heelal

Hoop 

Hoop op Leven

Israël 

Koninkrijk van God 

Levenslessen

Lijden

Lucifer

Mensdom

Moeilijkheden

Niet zeker dat er een God is 

Nieuw Verbond 

Opstanding en Oordeel 

Overwegingen

Persoonlijkheid

Plan van God

Rechtvaardigen 

Redding

Satan of duivel

Volk Israël 

Ziel 

ZoenofferRond de Bijbel

Rond God de Allerhoogste

Relatie tot God

Rond Jezus

Zoon van God

Relatie tot Christus

Eén met Christus


Relatie tot medemens

Mensdom

Menselijke Natuur

Verkondigen

LijdenLevenslessen

Christelijk Leven 

Overwegingen


Opdracht tot Getuigenis


Redding

Zoenoffer

Teken van het verbond 


Wie, wat & hoe Christadelphians

Christendom


Het Heelal

John Thomas

 

 

Fotomateriaal en illustraties 

 

 

 

 Please do find further articles and links at:

 

Articles in English

Artikels in het Nederlands

Articles en Français

Lectuur

Vlaams/Belgisch Studiemateriaal

Adressen


+


Wij zijn een trots lid van de wereldwijde genootschap van Broeders in Christus 

We are a proud member of the worldwide community of Brothers and Sisters in Christ

Christadelphia
God zond Zijn zoon


God heeft Zijn zoon gezonden.
Onze God heeft Zijn Plan uitgevoerd met Redding te voorzien. Hij heeft Zijn enige Zoon (Yeshua / Jezus, wat betekent "God is Redding" – Christus betekent "Gezalfde" of Messias – "Beloofde") gezonden om ons actief te redden, te verlossen, ons te vrijwaren. Onze God ging niet achterover leunen en wachten op ons om te proberen om een manier om bij Hem te komen (welk onmogelijk was). Hij geraakte er bij betrokken en Hij maakte de weg vrij met het perfecte leven en de vrijwillige dood van zijn zoon.


In Jezus Christus van Nazareth, Yeshua vinden wij de beloffde Verlosser en redding.

Redding

Bevrijding

Vervoering in de wolken

God komt ons ten goede

Redding door volharding

Hoop op leven

Plan van God en wereldvrede

Gods beloften

Beloften van God

Lam van God

Op wie hoop stellen

Jezus moest sterven

God Helper en Bevrijder

Bestemming van de aarde

Verzamelen met Jezus

Wat is wedergeboorte

Toegang met Christus

Zoenoffer

Plan van God

Hij die komt

Onschuldig lam

Nieuw verbond

Het zoenoffer


Copyright © 2009, Belgian Christadelphians.***
Site Meter