Belgische Christadelphians


Jehovah sterkte en toevluchtsoord


Belgische Christadelphians of Broeders in Christus

  

French pages / Pages en Français

English pages

German pages / Deutsche Seite

 

 Blog & Forum

Dagtekst en Bedenking

Dagelijkse Bezinning

Reflectie voor de dag

Gebed van de dag

Gebeden

Gebedsverzoek

Christadelphian Nieuws

Links

Winkelruimte

Bibliotheek


Christadelphia Forum


Chat & Teamspeak 
 

 

 


Hieronder vindt u een lijst van hoofdonderwerpen, waar u dan verdere artikels en linken kan vinden over het betreffende onderwerp

 

Mijn Geloof

 

Niet zeker dat er een God is

 

Christadelphians Wie zij zijn en wat zij doen? 

Geloofspunten van de Christadelphians

Geloofspunten van een Christadelphian in Bijbelcontext 

Broers en Broeders

Geschiedenis

Geschiedenis in 't kort 

Belangrijke Verschillen 


Volgens eerste eeuw patronen

Organisatie der Broeders in Christus

Christadelphians Wereldwijd

 

 

 Artikels 

 

 

Bestaat er een God die zich om ons bekommert? 

Geloof in slechts één God 

Jehovah wiens Naam Heilig is 

Eigenheden aan God toegeschreven

Eigenheden aan Jezus toegeschreven 


Op wie Hopen

Christenmensen met ons geloof  

Boek der Boeken de Bijbel

Woord van God 

Wat te vinden in de Bijbel 

Reden voor het lezen van de Heilige Schrift 

Omtrent Geloof en Gospel

 

Wat is Gods doel met de aarde? 


Koninkrijk van God 


Volharding & Bijbelstudenten 

 

 

Aarde 

Christendom

Dood

Doop

Eten 

Gebed

Geest

Geloof

Gods beloften 

Hemel

Het Heelal

Hoop 

Hoop op Leven

Israël 

Koninkrijk van God 

Levenslessen

Lijden

Lucifer

Mensdom

Moeilijkheden

Niet zeker dat er een God is 

Nieuw Verbond 

Opstanding en Oordeel 

Overwegingen

Persoonlijkheid

Plan van God

Rechtvaardigen 

Redding

Satan of duivel

Volk Israël 

Ziel 

ZoenofferRond de Bijbel

Rond God de Allerhoogste

Relatie tot God

Rond Jezus

Zoon van God

Relatie tot Christus

Eén met Christus


Relatie tot medemens

Mensdom

Menselijke Natuur

Verkondigen

LijdenLevenslessen

Christelijk Leven 

Overwegingen


Opdracht tot Getuigenis


Redding

Zoenoffer

Teken van het verbond 


Wie, wat & hoe Christadelphians

Christendom


Het Heelal

John Thomas

 

 

Fotomateriaal en illustraties 

 

 

 

 Please do find further articles and links at:

 

Articles in English

Artikels in het Nederlands

Articles en Français

Lectuur

Vlaams/Belgisch Studiemateriaal

Adressen

+Wij zijn een trots lid van de wereldwijde genootschap van Broeders in Christus 

We are a proud member of the worldwide community of Brothers and Sisters in Christ

Christadelphia
Jehovah is mijn sterkte

God is mijn wapenuitrusting en mijn toevluchtsoord

Vertrouw In God
“Ik zal van Jehovah zeggen, Hij is mijn toevlucht, mijn vesting; mijn God in wie ik vertrouw” (Psalm 91:2)

Wat doen wij wanneer wij in probleem zijn of wanneer wij vinden dat onze omstandigheden buiten controle zijn?

Één van de beste dingen betreft het vader zijn is het leren van onze kinderen. In het leven van een kind gaan de dingen vaak verkeerd en de gebeurtenissen gebeuren dat zij zich onbeheerst voelen.  Tot een kind wordt opgegroeid is, is het niet uitgerust om alles onder ogen te zien dat de wereld hen voor de voeten werpt. Het ontbreekt hen aan sterkte, vertrouwen en vaardigheid. Dit is waar moeder en de vader in het beeld komen. Op die onbeheerste ogenblikken is het eerste ding een kind doet schreeuwen, „Mama!“ of „Papa!“  Het is het eerste dat zij kunnen bedenken.  Het is een totaal natuurlijke reactie op moeilijkheid en vrees. Voor een klein kind is een ouder een onuitputtelijke voorziening van sterkte, wijsheid en vaardigheid, zodat het slechts logisch is dat hun mama of papa hun eerste thuishaven zouden moeten zijn. Het komt uit een totaal vertrouwen in hun ouders die voor hen geven.

De Psalmist schreef het volgende: „ik zal van de Heer zeggen, „hij is mijn toevluchtsoord en mijn vesting, mijn God in wie ik vertrouw. “ „(Psalm 91:2) De Heer zou ook ons toevluchtsoord moeten zijn op de zelfde manier dat wij een toevluchtsoord voor onze kinderen zijn.  Wij moeten het zelfde soort geloof in God hebben zoals onze jonge kinderen in ons, en met dat, zet al je vertrouwen in op hem.

Maak God tot onze eerste thuishaven die, zich op zijn wijsheid en sterkte baseert ons in onze tijden van nood.

- Robert Prins [Auckland - Pakuranga - (NZ)]


"Jehovah is mijn kracht en Hij is mijn schild, waarachter ik schuil.
Mijn hart heeft op Hem vertrouwd en Hij heeft mij geholpen.
Daarom juicht mijn hart en zal ik Hem prijzen met mijn lied."
Psalm 28:7

"Er zijn veel redenen om God te aanbidden, meer dan ik zou kunnen staven in deze reflectie, of zelfs in een duizendtal. In de kern, aanbidden wij God omdat wie God is en wat God heeft gedaan.
Ons gebed is een antwoord aan God, aan zijn genade en barmhartigheid in ons leven, evenals aan zijn grootsheid en majesteit."

"Psalm 28:7 maakt een specifieke verbinding tussen Gods werk in ons leven en onze aanbidding. Dit vers begint met een verklaring van Gods kracht en bescherming. Want hij is "onze kracht en schild," dus we vertrouwen hem volledig. Maar Gods macht is niet alleen iets wat we bevestigen. Het is ook iets wat we ervaren. Dus zegt de psalmist: "Hij helpt me, en mijn hart is gevuld met vreugde. Ik barst uit in de liederen van Dankzegging." Ons antwoord op Gods genadig ingrijpen in ons leven is vreugde, een vreugde die leidt tot "liederen van Dankzegging." Hoe meer we Gods goedheid voor ons ervaren en erkennen, des te minder zullen we in staat zijn om het voor ons te houden."


“Ook zei de HEER tegen Aäron: ‘Jij krijgt geen eigen grondgebied en geen andere bezittingen zoals de overige Israëlieten. Ik ben je bezit en je grondgebied.” (Nu 18:20 Nbv)

 “Wie buiten u heb ik in de hemel? Naast u wens ik geen ander op aarde. Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam, de rots van mijn bestaan, al wat ik heb, is God, nu en altijd.” (Ps 73:25-26 Nbv)

 “HEER, mijn enig bezit, mijn levensbeker, u houdt mijn lot in handen. Een lieflijk land is voor mij uitgemeten, ik ben verrukt van wat mij is toebedeeld.” (Ps 16:5-6 Nbv)

 “Ik besef: mijn enig bezit is de HEER, al mijn hoop is op hem gevestigd.” (Kla 3:24 Nbv)

 “Uw richtlijnen zijn mijn eeuwig bezit, ze zijn de vreugde van mijn hart.” (Ps 119:111 Nbv)

 “Een psalm van David, toen hij in de woestijn van Juda was. (63:2) God, u bent mijn God, u zoek ik, naar u smacht mijn ziel, naar u hunkert mijn lichaam in een dor en dorstig land, zonder water.” (Ps 63:1 Nbv)

 “(63:8) U bent altijd mijn hulp geweest, ik juichte in de schaduw van uw vleugels.” (Ps 63:7 Nbv)

 “Mijn lief is van mij, en ik ben van hem. Hij weidt tussen de lelies.” (Hoo 2:16 Nbv)We vertrouwen op Jehovah onze God

Stuit zweten, stop met worstelen. Het is niet proberen maar vertrouwen.
- John G. Lake

Jehovah vergelde u wat ge gedaan hebt! Moge Jehovah, de God van Israël,  onder wiens vleugelen ge uw toevlucht zijt komen zoeken, u overvloedig  belonen. (Ruth 2:12)
Jehovah, mijn toevlucht, Hij is mijn burcht en mijn veste; Mijn God, mijn rots,  waarop ik kan schuilen. Mijn schild, de hoorn van mijn heil, mijn schutse  en mijn toevlucht, Mijn redder heeft mij uit de verdrukking verlost. (2 Samuël 22:3)
Betreft God! Volmaakt zijn Zijn wegen, Jehovah’s woord is gelouterd. Hij is voor  allen een schild, Die hem betrouwen en vluchten tot Hem. (2 Samuël 22:31)
Zij die hun vertrouwen op Hem stellen, zijn gelukkige en gezegende mensen! (Psalm 2:12)
Brengt uw verschuldigde offers, En stelt uw vertrouwen op Jehovah. (Psalm 4:5)
Laat allen die God vertrouwen zich in Hem verheugen. Zij zullen tot in eeuwigheid van vreugde juichen, omdat God hen beschermt.  Dan zal ieder die Gods naam liefheeft, overlopen van blijdschap. (Psalm 5:11)

Jehovah, mijn God, tot U neem ik mijn toevlucht;  Help mij, en verlos mij van al mijn vervolgers, (Psalm 7:1 -2)


God te vertrouwen schuilplaats, veiligheid en geborgenheid

Gods beloften ook voor de zondige natuur

Jehovah is goed naar hen die op Hem wachten

Roependen en vertrouwenden worden niet beschaamd

1Korinthiërs 3:6-7 God die Wasdom geeft #4 Volgens Gods Wil

De uitdagingen van het leven mogen u niet verlammen

Zoekende in het leven

Dagelijkse sterkte

Bedenking Bijbelstudie Strijd & Rijkdom

Bedenkingen Gods eigen Volk

Verlossing voor Gods volk

Bedenkingen Openstelling tot God

Welke dag van de komst

Vertrouw de toekomst aan God toe

Hou vast aan één God

Wees overtuigd dat wij geliefd zijn

Vrees hebben voor de juiste persoon

Trouw wanneer het meest nodig is

Faalangst en draagkracht van God


De Bijbel Goddelijke wijsheid ook voor ons

Religie, Wet en Leven

Niet allen zullen het Koninkrijk beërven
Wanneer de wind hard blaast tegen een boom

Hoop begint in het donker

Geef je tranen aan God

De Heer zal uitkomst geven
Trust in His Providential aid.

Overcoming our strengths may be the difference

Trust God to shelter, safety and security

Gaining Christ, trusting Jehovah

Copyright © 2009, Belgian Christadelphians.***
Site Meter