Belgische Christadelphians

Belachelijk of eerder Sterke Persoonlijkheid

Levenslessen 

Home
Persoonlijkheid

Relatie tot medemens

Menselijke natuur

Doop

Mensdom

Vrijë wil

Hoop

Geloof

Mijn geloof

Neerslachtigheid


Wat is wedergeboorte

Trots Blokkade tot geloof 

Menselijke Natuur 

Hoop op Leven

Trots blokkade tot geloof

Levenslessen

Hoop voor de toekomst

Doopsel 

Zijn Kruis dragen

Christelijk leven

Christen mensen met ons geloof

Hoop op een man

Gods Redding

Volgens eerste eeuw patronen

Opdracht voor Christen

Ware Hoop

Beloften van God

Jehovah mijn sterkte

Werking van de Hoop

Goedheid en liefde openbaar gemaakt

God Helper en Bevrijder

Toegang met Christus

Gods Hoop en onze hoop

Geloof in slechts één God

Moeilijkheden

Christus toebehorenden

Omtrent geloof en Gospel

Ware Hoop

Geloof in Jezus Christus

Christadelphian mens

Geloof voor God aanvaardbaar

Redenen om gedoopt te worden
French pages / Pages en Français

English pages

German pages / Deutsche Seite

Index

Inhoudstafel Nederlandstalige Hoofdstukken

 

 Blog & Forum

Christadlephian News

Prayers

Prayers for the day


Thought for the day

Reflection

Being and feeling

Lifestyle

Religious affairs

Spiritual affairsDagtekst en Bedenking

Dagelijkse Bezinning

Reflectie voor de dag

Gebed van de dag

Gebeden

Gebedsverzoek

Christadelphian Nieuws

 

Please do find further articles and links at:

 

Articles in English

Artikels in het Nederlands

Articles en Français

Lectuur

Vlaams/Belgisch Studiemateriaal

Adressen

+Wij zijn een trots lid van de wereldwijde genootschap van Broeders in Christus 

We are a proud member of the worldwide community of Brothers and Sisters in Christ

Christadelphia
Durven uitkomen voor Geloof.

Indien wij voor ons geloof durven uit komen zullen wij zeker wel eens belachelijk gemaakt worden.

Meestal trekken mensen iets in het belachelijke of maken zij er grappen rond als het hun petje te boven gaat. Als ze iets niet begrijpen willen zij dit liefst niet laten merken aan anderen en verstoppen dit meestal achter een houding die eerder de ander belachelijk maakt dan dat zij zouden moeten onderdoen.

Steeds moeten wij trachten er ongeschonden uit te komen zonder in de val getrapt te hebben een verkeerde wandel aangenomen te hebben. Steeds moeten wij zuiver blijven handelen en de ons belachelijk makende niet in verlegenheid brengen door te opposteren, maar wij moeten hem winnen voor Christus door ons voorbeeld van vredelievendheid, goedgezindheid en vergevingsgezindheid.

Betaal slechtheid niet met slechtheid. Als iemand u beledigt, zeg dan niets lelijks terug, maar wens hem het beste toe. Wij moeten vriendelijk voor andere mensen zijn; dan zal God ons zegenen. (1Pe 3:9)

Vreest echter niet zoals zij vrezen. Laat u zich niet door dreigementen afschrikken of in verwarring laten brengen. Durf toegeven als u iets niet weet. Durf uitkomen voor uw tekortkomingen.
Vertrouw uzelf helemaal aan Christus toe. Weest altijd tot verantwoording bereid aan iedereen, die u rekenschap vraagt van de hoop, die in u leeft. Verdedigt u met zachtmoedigheid en gepaste eerbied, en zorgt dat uw geweten zuiver is. Dan zullen die beschimpers van uw goede christelijke levenswandel beschaamd staan met hun laster. (1Pe 3:15-16)

Ook al geef je te kennen dat ook jijzelf niet al de antwoorden kan weten, en ook al verminderd dat de spanning niet, werk er aan om een goede verstandhouding te blijven behouden en kalm te blijven.

Blijf met een goed geweten, opdat in wat van u kwaad gesproken wordt als van boosdoeners, zij die uw goede wandel in Christus smaden, beschaamd worden. Want het is beter te lijden, zo God het wil, wanneer men goed doet, dan wanneer men kwaad bedrijft. (1Pe 3:16-17)
Vindt verder meer over Persoonlijkheid:

op Christadelphians.multiply.com/tag/persoonlijkheid & op Bijbelonderzoekers.multiply.com/tag/persoonlijkheid met o.a;

Elke man zijn werk is altijd een portret van zichzelf

Groei in karakter

Tot bewust zijn komen voor huidig leven