Belgische Christadelphians


God is Positief


Belgische Christadelphians of Broeders in Christus

 


Rond God de  Aller Hoogste


Engelse versie / English version: God is positive


Bekommerende God

Bestaat er een God die zich om ons bekommert?

Beloften van God

Geloof in slechts één God

Geloof voor God aanvaardbaar

God Helper en Bevrijder

God, Jezus Christus en de heilige Geest

God komt ons ten goede

Gods beloften

Goedheid en liefde openbaar gemaakt

Hoop

Koninkrijk Gods

Koninkrijk van God

Lijden, waarom God het toe laat

Opstanding

Op wie hoop stellen

Plan van God

Plan van God en wereldvrede

Teken van het verbond

Uitzicht op de toekomst

Verwachtingen

Waarom laat God het kwade toe

Wat is Gods doel met de aarde?

Woord van God

***Blog & Forum

Christadlephian News

Prayers

Prayers for the day


Thought for the day

Reflection

Being and feeling

Lifestyle

Religious affairs

Spiritual affairsDagtekst en Bedenking

Dagelijkse Bezinning

Reflectie voor de dag

Gebed van de dag

Gebeden

Gebedsverzoek

Christadelphian Nieuws


 

French pages / Pages en Français

English pages

German pages / Deutsche Seite

 

 

Blog & Forum

Dagtekst en Bedenking

Dagelijkse Bezinning

Reflectie voor de dag

Gebed van de dag

Gebeden

Gebedsverzoek

Christadelphian Nieuws

Links

Winkelruimte

Bibliotheek


Christadelphia Forum


Chat & Teamspeak 
 

 

 

Hieronder vindt u een lijst van hoofdonderwerpen, waar u dan verdere artikels en linken kan vinden over het betreffende onderwerp

 

Mijn Geloof

 

Niet zeker dat er een God is

 

Christadelphians Wie zij zijn en wat zij doen? 

Geloofspunten van de Christadelphians

Geloofspunten van een Christadelphian in Bijbelcontext 

Broers en Broeders

Geschiedenis

Geschiedenis in 't kort 

Belangrijke Verschillen 


Volgens eerste eeuw patronen

Organisatie der Broeders in Christus

Christadelphians Wereldwijd

 

 

 Artikels 

 

 

Bestaat er een God die zich om ons bekommert? 

Geloof in slechts één God 

Jehovah wiens Naam Heilig is 

Eigenheden aan God toegeschreven

Eigenheden aan Jezus toegeschreven 


Op wie Hopen

Christenmensen met ons geloof  

Boek der Boeken de Bijbel

Woord van God 

Wat te vinden in de Bijbel 

Reden voor het lezen van de Heilige Schrift 

Omtrent Geloof en Gospel

 

Wat is Gods doel met de aarde? 


Koninkrijk van God 


Volharding & Bijbelstudenten 

 

 

Aarde 

Christendom

Dood

Doop

Eten 

Gebed

Geest

Geloof

Gods beloften 

Hemel

Het Heelal

Hoop 

Hoop op Leven

Israël 

Koninkrijk van God 

Levenslessen

Lijden

Lucifer

Mensdom

Moeilijkheden

Niet zeker dat er een God is 

Nieuw Verbond 

Opstanding en Oordeel 

Overwegingen

Persoonlijkheid

Plan van God

Rechtvaardigen 

Redding

Satan of duivel

Volk Israël 

Ziel 

ZoenofferRond de Bijbel

Rond God de Allerhoogste

Relatie tot God

Rond Jezus

Zoon van God

Relatie tot Christus

Eén met Christus


Relatie tot medemens

Mensdom

Menselijke Natuur

Verkondigen

LijdenLevenslessen

Christelijk Leven 

Overwegingen


Opdracht tot Getuigenis


Redding

Zoenoffer

Teken van het verbond 


Wie, wat & hoe Christadelphians

Christendom


Het Heelal

John Thomas

 

 

Fotomateriaal en illustraties 

 

 

 

 Please do find further articles and links at:

 

Articles in English

Artikels in het Nederlands

Articles en Français

Lectuur

Vlaams/Belgisch Studiemateriaal

Adressen


+


Wij zijn een trots lid van de wereldwijde genootschap van Broeders in Christus 

We are a proud member of the worldwide community of Brothers and Sisters in Christ

Christadelphia
God is Positief

God brengt het positieve tot onsAls je de Bijbel voor jezelf leest is het van essentieel belang dat u alles test. Het is belangrijk dat u instemt met Gods woord niet als het woord van mensen, maar zoals het werkelijk is, het woord van God. Het woord heeft macht om onze houding te veranderen, ons hoop te geven ... de positieve boodschap is er voor ons allemaal. Voor al de negatieve dingen die we zeggen tegen onszelf, heeft God een positief antwoord, door Jezus:

-: "Het is onmogelijk"
+: Alle dingen zijn mogelijk (Lukas 18:27)

-: "Ik ben te moe"
+: Ik zal u rust geven (Matteüs 11:28-30)

-: "Niemand houdt echt van mij"
+: Ik hou van jou (Johannes 3:16 en Johannes 13:34)

-: "Ik kan het niet verder"
+: Mijn genade is voldoende (2 Corinthiërs 12:9 & Psalm 91:15)

-: "Ik kan het niet uitwerken"
+: Ik zal uw stappen richten (Spreuken 3:5-6)

-: "Dat kan ik niet doen"
+: U kunt alle dingen doen (Filippenzen 4:13)

-: "Ik ben niet in staat"
+: ik kan (2 Korinthiërs 9:8)

-: "Het is niet de moeite waard"
+: Het zal de moeite waard zijn (Romeinen 8:28)

-: "Ik kan mezelf niet vergeven"
+: Ik vergeef het je (1 Johannes 1:9 & Romeinen 8:1)

-: "Ik kan niet beheren"
+: Ik zal aan al uw behoeften voldoen (Filippenzen 4:19)

-: "Ik ben bang"
+: Ik heb je geen geest van angst gegeven (2 Timothy 1:7)

-: "Ik ben altijd bang en gefrustreerd"
+: Werp al uw zorgen over mij (1 Peter 5:7)

-: "Ik heb niet genoeg geloof"
+: Ik heb iedereen een hoeveelheid van het geloof gegeven (Romeinen 12:3)

-: "Ik ben niet slim genoeg"
+: Ik geef je wijsheid (1 Korintiërs 1:30)

-: "Ik voel me helemaal alleen"
+: Ik zal u nooit verlaten of u verzaken (Hebreeën 13:5)Copyright © 2009, Belgian Christadelphians.***
Site Meter