Belgische Christadelphians

Belangrijke Verschillen

 

Belgische Christadelphians 

 

 

 

Video Introducing Christadelphians

Christadelphian mens

Wie, wat & hoe Christadelphians

 


Christenmensen met ons geloof 

Eén met Christus 

Geloof in slechts één God 

Geloofsbelijdenissen 

Geloofspunten van de Christadelphians 

Mijn Geloof

Verschillen

John Thomas

Organisatie gemeenschap

Organisatie der broeders in Christus

Geschiedenis 

Christadelphians wereldwijd

Broers en broeders

Volgens eerste eeuw patronen

Gekristalliseerd harmonieus denken

Omtrent geloof en Gospel

Belachelijk of eerder sterke persoonlijkheid

French pages / Pages en Français

English pages

German pages / Deutsche Seite

Index

Inhoudstafel Nederlandstalige Hoofdstukken

 

 Blog & Forum

Christadlephian News

Prayers

Prayers for the day


Thought for the day

Reflection

Being and feeling

Lifestyle

Religious affairs

Spiritual affairsDagtekst en Bedenking

Dagelijkse Bezinning

Reflectie voor de dag

Gebed van de dag

Gebeden

Gebedsverzoek

Christadelphian Nieuws 

Please do find further articles and links at:

 

Articles in English

Artikels in het Nederlands

Articles en Français

Lectuur

Vlaams/Belgisch Studiemateriaal

Adressen

+Wij zijn een trots lid van de wereldwijde genootschap van Broeders in Christus 

We are a proud member of the worldwide community of Brothers and Sisters in Christ

ChristadelphiaEnkele belangrijke verschillen

Regelmatig wordt er gevraagd hoe verschillend wij zijn van andere Christelijke groepen of kerken.

Afgezien van onze kenmerkende organisatie zonder geestelijken of hiërarchie, zijn onze doctrine tamelijk verschillend van de meest gangbare kerken. Zo verwerpen wij bijvoorbeeld de lering van de Heilige Drievuldigheid of Drie-eenheid. Die leer van drie personen in één Godheid ontwikkelde zich 300 jaar na dat Jezus Christus stierf, als resultaat van een meningsverschil in de orthodoxe kerk. De Bijbel leert dat Jezus de Zoon van God is, maar nergens spreekt het over een in de hemel voorbestaande God de zoon.

Wij verwerpen ook de gedachte van een “onsterfelijke ziel” welke naar de hemel zou gaan bij de dood. De Bijbel leert dat de enige hoop voor eeuwig leven er is door opstanding uit de dood wanneer Jezus terug komt.

Een ander verschil is dat wij geloven dat het doopsel essentieel is en enkel voor volwassenen is of voor diegenen die zelf bewust een keuze kunnen maken. Wij geloven niet dat het besprenkelen van baby’s een geldig doopsel is. Men is slechts werkelijk gedoopt door volledige onderdompeling in water.

Wij geloven ook dat de Bijbel de “duivel” gebruikt als symbool voor de zondige menselijke natuur, en verwerpen aldus de lering van een supernatuurlijke verleider.

 Over 'Verschillend zijn' en 'Anders denkenden':

Kies niet onjuist te zijn, omwille van verschillend te wezen

Respect voor verschil in denken

De verschillen tussen onze kerk en ganbare traditionele kerken in het licht van de Bijbel: Verschillen tegenover ander denominaties