Uitzicht op de toekomst

 

Belgische Christadelphians 

 

 

Plan van God 

Koninkrijk van God 

Beloften van God 

Plan van God en wereldvrede 


Hij die Komt 

Terugkeer van Jezus 

Opstanding 

Opstanding en Oordeel

Hij die zit aan de rechterhand van Zijn Vader 


Verwachtingen 


Bestraffing vermijden 

Bestseller aller tijden 

Bevrijding 

Christenmensen met ons geloof 

Dankbaar voor verkregen Offer 

Eén met Christus 

God komt ons ten goede 

Hemel 

Hemel en Hel 


Hoop 

Hoop op Leven 

Mijn Geloof 

Op wie Hopen 

Priesterschap van Christus 

Rechtvaardigen 

Redding 

Redding door Volharding 

Redding verliezen 

Reden voor het lezen van de Heilige Schrift 

Verandering door de Bijbel 

 

Doopsel 

 

 ***

 


Belgische christadelphian Ecclesia

Blog & Forum

Nieuws rond religieuze onderwerpen

Christadelphian Nieuws

Op zoek naar God

De Weg naar God

God vinden

Dagtekst en Bedenking

Dagelijkse Bezinning

Reflectie voor de dag

Gebed van de dag

Gebeden

Gebedsverzoek

*

Belgian Christadelphian Ecclesia

Christadelphia News

Daily Bible Reading

Prayer for the day

Thoughts

Reflections

Reflection of the day & meditation

Prayer Request

Index

Links

Webstore

Library


***


   Wanneer u met liefde en belangstelling naar het gezicht van uw kinderen of kleinkinderen kijkt, of naar spelende jongeren, vraagt u zich ongetwijfeld wel eens af, wat de toekomst hen zal brengen.

   De hedendaagse wereld heeft te kampen met schrikbarende problemen: te veel mensen op aarde, met te weinig voedsel en drinkwater; een schrijnend verschil tussen rijk en arm; milieuverontreiniging; elkaar snel opvolgende natuurrampen; toenemende godsdienst- en rassenconflicten; terreur; dreiging van biologische en atoomwapens; de explosieve toestand in het Midden-Oosten.

   Wat de Bijbel hier tegenover stelt, is een blik op de wereld van morgen door de Enige Die, in Zijn almacht en alwetendheid, met zekerheid kan zeggen wat wij te verwachten hebben.

   Als de mens niet het product is van een eindeloze reeks van toevalligheden, de uitwerking van blinde krachten, moet hij een Schepper hebben. En als er een Schepper is, dan heeft Hij een doel met Zijn schepping.
 De profeten in Israël en de apostelen van Jezus, schreven als Gods woordvoerders, en openbaarden de uitwerking van Zijn plan.

   Om Gods openbaringen te kunnen begrijpen, hebben wij soms iemand nodig die ons de weg wijst. Daarom bieden wij u het boek Uitzicht op de toekomst aan, dat een frisse en verantwoorde blik op de wereld van morgen biedt. De schrijver geeft, met eerbied voor de waarheid van Gods Woord, een leesbare en heldere uiteenzetting van profetieën over de eindtijd en de wederkomst van Jezus Christus. Daarbij gaat hij vooral in op de situatie in het Midden-Oosten, die in deze profetieën zo’n belangrijke plaats innemen.

   Als de grootste profeet van allen, sprak ook Jezus Zelf over de wereld van de eindtijd en zei: “wanneer deze dingen beginnen te gebeuren, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing is nabij”. Het boek gaat nader in op 'deze dingen' en biedt een prachtig uitzicht op een nieuwe wereld, waarin ook wij mogen leven, wanneer wij ernst maken met het onderzoeken van de openbaring van Zijn plan, en geloven wat Hij door Zijn dienaren heeft beloofd.

 

   U kunt gratis en vrijblijvend een exemplaar van dit boek ontvangen, wanneer u onze Nederlandse Broeders dit verzoekt en hen een (gefrankeerde) envelop opstuurt, met de melding - Belgische website - request "Uitzicht op de toekomst"

De Broeders in Christus
Postbus 520
Nl 3800 AM Amersfoort