Open Groep

De Belgische Christadlephians heten iedereen van harte welkom en verlangen er naar meerdere Broeders in Christus te kunnen aantreffen naargelang de tijd tot het Koninkrijk van God nadert.

 Belgische Christadelphians  

 

 

Wie, wat & hoe Christadelphians 
Lectuur 

Adressen Broeders in Christus België 


Christadelphian mens 

Christadelphians Wereldwijd 

Christenmensen met ons geloof 

Geloofspunten van de Christadelphians

Organisatie der Broeders in Christus 

Organisatie Gemeenschap 

Belangrijke Verschillen 

 

Opdracht voor Christen 


Eén met Christus

Volharding & Bijbelstudenten

 ***

 


Blog & Forum

Nieuws rond religieuze onderwerpen

Christadelphian Nieuws

Op zoek naar God

De Weg naar God

God vinden

Dagtekst en Bedenking

Dagelijkse Bezinning

Reflectie voor de dag

Gebed van de dag

Gebeden

Gebedsverzoek

*

Christadelphia News

Daily Bible Reading

Prayer for the day

Thoughts

Reflections

Reflection of the day & meditation

Prayer Request

Index

Links

Webstore

Library


***De Broeders in Christus trachten een open Kerkgemeenschap te zijn. Niemand van hen aanschouwt zich als heilig of meer bijzonder dan de andere. Er zijn geen specifieke gradaties onder de werkenden in de groep. Geen pausen, kardinalen of bisschoppen. Iedereen tracht naar eigen vermogen zijn verscheidene taken te vervullen.
 
Iedereen moet voor zichzelf steeds zelf alles onderzoeken. Wij verwachten van de gemeenschap dat zij een kritische geest kunnen opbouwen en zelf regelmatig de Heilige Schrift onderzoeken. Uiteindelijk draait het in de gemeenschap er om dat iedereen probeert, naar eigen vermogen, om het Goede Nieuws te verkondigen. De erkenning van de Gospel is de kern van deze wereldse realiteit. Hoe men het draait of keert is iedereen rondom ons in de ban van de wereld en moeten wij er mee zorg voor dragen dat wij zelf, zo wel als de mensen rondom ons, losgerukt worden uit de slavenmaatschappij.
 
Wij allemaal moeten ons er sterk van bewust zijn dat het enkel Jezus is die iemand kan redden. Maar wij hebben van de Heer Jezus de opdracht gekregen om deelgenoten te zijn van Zijn werk voor Zijn en onze Heer der Heren, Jehovah God.
 
Wij moeten er bewust van zijn dat het loskoop offer aan anderen moet bekend gemaakt worden en dat wij daartoe onze bijdrage moeten voor leveren. Persoonlijke heiligheid is het gevolg van Jezus Zijn Zoenoffer. Zonder de Terugkoop zijn wij reddeloos verloren, maar daarnaast hebben wij nog taken om onze 'hemel' te verdienen. Zonder werken is het geloof dood en van geen nut.
 
Wij kunnen zo bijvoorbeeld zaken beginnen in te zien, maar niet willen veranderen omdat wij willen vasthouden aan tradities of niet willen onderdoen voor de meerderheid. dit gaat ons niet verder vooruit helpen en zal ons later bij het laatste oordeel zeker kunnen aangerekend worden.
 
Wij moeten tot een punt komen dat wij anderen mee willen betrekken in het groeien naar eenheid met God. Indien wij ons aan de Wil van God willen overgeven kan God ons of hen opnemen en scheiden van de wereld.
 
Ook wij moeten er misschien toe over gaan om gescheiden te worden van de wereld en de Goede Boodschap van het Koninkrijk van God verder uit dragen en andere mensen gelijkgezinden leren doen kennen.
 
Indien wij zelf niet zo goed kunnen prediken kunnen wij dat aan anderen over laten, maar kunnen wij ze op andere manieren misschien in hun werking steunen. Wij kunnen de predikers onze vragen en meningen naar voor brengen om zo ook anderen gedachtewisselingen te doen inzien om zelf verder zijn of haar eigen gedachten te vormen en op te maken.

 
Op het net bieden de Broeders in Christus uit België een mogelijkheid om vrij vragen te stellen, antwoorden te geven of te reageren.
Iedereen is bij ons welkom om even te bezinnen, gezelschap te vinden, troost, of een uitlaatklep, zonder dat wij iets willen opdringen.
Wij willen aan iedereen die ze wil ontvangen de middelen geven om verder te onderzoeken. Samen kunnen wij er aan werken dat het geloof verder verspreid kan geraken door aan elkaar de middelen te geven voor verdere studie en door anderen de studiemogelijkheden kenbaar te maken.
 
Waarom zou u geen kennissen of zoekenden ons laten kennen en uitnodigen om vrijblijvend lid te worden van onze Groepen? Het kost u geen cent, enkel even tijd, en wie weet kan u er een ander een plezier mee doen. Ons zou u er ook mee kunnen helpen door onze kansen te vergroten om meer mensen het goede Nieuws te kunnen vertellen en het Woord van God te laten leren kennen.

Zij die beweren de Bijbel te onderzoeken zouden ook een open geest moeten hebben en open moeten staan om anderen te ontvangen om samen het Woord van God te bespreken en te onderzoeken hoe de mens er mee kan omgaan.

 

Iedereen is bij ons welkom om gezelschap te vinden, troost, en om verdieping te vinden, zonder dat wij iets willen opdringen.

 

Iedereen mag zelf alles onderzoeken en zijn of haar eigen gedachten opmaken.

Ook op dit Forum is iedereen vrij om vragen te stellen, antwoorden te geven of te reageren.

 

Wij willen aan iedereen die ze wil ontvangen de middelen geven om verder te onderzoeken.

 

Wij zouden het erg waarderen indien u hier bij ons zaken vindt die ook anderen zouden kunnen ineteresseren, dat u hen van onze groepen en van onze werking op de hoogte brengt.

 

Op het net staan twee Forums voor verdieping rond het christelijk gebeuren voor iedereen die wil, ter beschikking:

 het algemene http://bijbelonderzoekers.multiply.com naast het Christadelphian http://christadelphians.multiply.com


Omtrent onze Geloofsgemeenschap kan u ook meer te weten over de dagelijkse werking bij onze Ecclesia te Leuven: http://christadelphians.spaces.live.com


Gerelateerde artikelen:

zijn te vinden onder de hoofding: http://christadelphians.multiply.com/tag/christadelphian

Wie zijn de Broeders in Christus

Christadelphians of Broeders in Christus

Broeders van Christus

Bijbelonderzoekers en de Organisatie van de Christadelphians

Geloofspunten van de Christadelphians in het kort

Geloofspunten van de Christadelphians of Broeders en Zusters in Christus

Christen worden iets anders dan lid worden van een kerk.

Bijbelstudie

Welk soort leven moet een Christen hebben?

Organistie van de Broeders in Christus

Verschillen bij Christadelphians

Verdeeldheid onder Broeders in Christus


Sektarische Organisaties

Jood of Christen zijn


Christadelphian Waymark website


Who Are the Christadelphians

The Ecclesia

Christadelphians their name

Beliefs of the Christadelphians

Life and attitude of a Christian

Christadelphian Statement of Faith

Some Important Differences


Wat christadelphians Geloven What Christadelphians Believe (video)