Belgische Christadelphians


Rapture blootgelegd


Belgische Christadelphians of Broeders in Christus

 


De Rapture of Wegvoering
The Rapture
1.       Wat betekent Rapture of Vervoering?
2.       De vervoering of toegang met Christus
3.       Verzamelen met Jezus Christus
4.       Vervoering in de wolken

In het Engels:

Rapture Exposed

1.       Rapture what does it mean?
2.       The Rapture or admittance with Christ
3.       Gather together with Jesus Christ
4.       Raptured in clouds


 

French pages / Pages en Français

English pages

German pages / Deutsche Seite

 

 ***

 


Belgische christadelphian Ecclesia

Blog & Forum

Nieuws rond religieuze onderwerpen

Christadelphian Nieuws

Op zoek naar God

De Weg naar God

God vinden

Dagtekst en Bedenking

Dagelijkse Bezinning

Reflectie voor de dag

Gebed van de dag

Gebeden

Gebedsverzoek

*

Belgian Christadelphian Ecclesia

Christadelphia News

Daily Bible Reading

Prayer for the day

Thoughts

Reflections

Reflection of the day & meditation

Prayer Request

Index

Links

Webstore

Library


***
 

 

 

Hieronder vindt u een lijst van hoofdonderwerpen, waar u dan verdere artikels en linken kan vinden over het betreffende onderwerp

 

Mijn Geloof

 

Niet zeker dat er een God is

 

Christadelphians Wie zij zijn en wat zij doen? 

Geloofspunten van de Christadelphians

Geloofspunten van een Christadelphian in Bijbelcontext 

Broers en Broeders

Geschiedenis

Geschiedenis in 't kort 

Belangrijke Verschillen 


Volgens eerste eeuw patronen

Organisatie der Broeders in Christus

Christadelphians Wereldwijd

 

 

 Artikels 

 

 

Bestaat er een God die zich om ons bekommert? 

Geloof in slechts één God 

Jehovah wiens Naam Heilig is 

Eigenheden aan God toegeschreven

Eigenheden aan Jezus toegeschreven 


Op wie Hopen

Christenmensen met ons geloof  

Boek der Boeken de Bijbel

Woord van God 

Wat te vinden in de Bijbel 

Reden voor het lezen van de Heilige Schrift 

Omtrent Geloof en Gospel

 

Wat is Gods doel met de aarde? 


Koninkrijk van God 


Volharding & Bijbelstudenten 

 

 

Aarde 

Christendom

Dood

Doop

Eten 

Gebed

Geest

Geloof

Gods beloften 

Hemel

Het Heelal

Hoop 

Hoop op Leven

Israël 

Koninkrijk van God 

Levenslessen

Lijden

Lucifer

Mensdom

Moeilijkheden

Niet zeker dat er een God is 

Nieuw Verbond 

Opstanding en Oordeel 

Overwegingen

Persoonlijkheid

Plan van God

Rechtvaardigen 

Redding

Satan of duivel

Volk Israël 

Ziel 

ZoenofferRond de Bijbel

Rond God de Allerhoogste

Relatie tot God

Rond Jezus

Zoon van God

Relatie tot Christus

Eén met Christus


Relatie tot medemens

Mensdom

Menselijke Natuur

Verkondigen

LijdenLevenslessen

Christelijk Leven 

Overwegingen


Opdracht tot Getuigenis


Redding

Zoenoffer

Teken van het verbond 


Wie, wat & hoe Christadelphians

Christendom


Het Heelal

John Thomas

 

 

Fotomateriaal en illustraties 

 

 

 

 Please do find further articles and links at:

 

Articles in English

Artikels in het Nederlands

Articles en Français

Lectuur

Vlaams/Belgisch Studiemateriaal

Adressen


+


Wij zijn een trots lid van de wereldwijde genootschap van Broeders in Christus 

We are a proud member of the worldwide community of Brothers and Sisters in Christ

ChristadelphiaDe Wegvoering, Vervoering of Opname
ook gekend als "Rapture"
blootgelegd


Veel Christenen kijken uit naar wat zij noemen “the rapture”. Dan kan men de vraag stellen naar wat zij uitkijken. Is het om een vervoering, een samenbrenging of is het een ten hemelopneming waar zij naar uit kijken? Niet iedereen van hen schijnt hetzelfde ding te begrijpen voor dat woord “rapture” dat in sommige betekenissen zelfs geen Nederlands equivalent heeft.

Volgens velen is de ‘rapture’ of de ‘vervoering’ daar te verstaan waar de Bijbelse term is gebruikt "vergaderd”, “bijeengebracht” of zelfs "vertaling" zou staan of “wordt ingehaald". Het zou gaan om een woord of term die wordt gebruikt om de wegruiming van de aarde van alle levende mensen te beschrijven die opnieuw- geboren zijn geweest, als getuige van hun vruchten. Volgens bepaalde groepen zou iets voor de Beproeving, die over de wereld zal komen, de Vervoering plaats nemen. Het aantal dat zal worden ‘raptured ‘ of weggevoerd met Jezus zou dan minder zijn dan de meeste mensen denken. De Bijbel beeldt volgens hen onmiskenbaar de ‘raptured heiligen’ of de samengebrachte heiligen in hemel voor de troon van God,nog  voor dat de Duivel  of de Antichrist zou af komen en voor die dag van de Beproeving begint.

Alhoewel de meesten toegeven dat het woord "vervoering" niet te vinden is in de Koning James Versie van de Bijbel houden zij er aan het te gebrruiken en zien zij nochtans dat het een woord is dat zulke bijbelse termen symboliseert zoals de vertaling “haalde onze bijeenkomst samen”, “vergaderde”, “bracht samen naar Hem” en sommige andere termijnen in die in het Woord van God zijn gebruikt. De woorden, "vertaal" of "vertaling" betekenen voor sommigen “wegvoeren”, “mee sleuren”, “verwijderen”, “vervoeren”, “van zijde veranderen”,” overdragen”; dus, vertaling of vervoering.[1]

Zijn het geesten of lichamen en bruid die met leden zullen verenigen met Jezus om met  en in hem te zijn of in God Zijn aanwezigheid, voor ". . . Hen die ook in Jezus slapen willen God met hem brengen" (1 Thessalonians 4:14)[2]

Sommige Christenen geloven dat enkel de Kerk door Christus zal worden opgenomen. Terwijl anderen het nemen dat geheel de kerk is onderzocht en klaargemaakt, of aannemen dat iedereen die gelooft in Jezus samengebracht wordt ". . . Zoals een kuise maagd naar Christus" (2 Korinthiërs 11:2)[3] te van het Huwelijk Avondmaal en huwelijksreis genieten.

In elk geval kunnen wij zeker zijn dat er een bijeenkomst met Christus zal zijn. Het zal in de nabije toekomst plaatsgrijpen. Tekens zullen merkbaar zijn voor het slechtste moment van de laatste en de grootste beproeving zullen voorkomen. Millennia God had mensen regels gegeven en gewaarschuwd zich klaar te maken, maar het kon niet voorgoed duren. Maar diegenen die God willen volgen die Armageddon zouden overleven of die stierven maar reeds hadden gekozen voor Christus en voor God in hun leven hier op aarde, hebben iets om naar uit te kijken. Wanneer het moment zal komen dat mensen zullen worden bijeengeschaard om voor de oordeelstoel te komen zal u kunnen passeren in goede omstandigheden op dat Laatste Oordeel? Bent u er klaar voor? Bent u in het bloed van Christus gewassen? Op de Website van de Belgische Christadelphians, of Broeders in Christus, kunt u sommige artikelen op het onderwerp van de “Vervoering” vinden, wat het betekent, hoe klassen er naar uit kijken, hoe Bijbels het is of integendeel. Wat moeten wij er van begrijpen?

In het Nederlands kan u vinden:

1.       Wat betekent Rapture of Vervoering?
2.       De vervoering of toegang met Christus
3.       Verzamelen met Jezus Christus
4.       Vervoering in de wolken

In het Engels:

1.       Rapture what does it mean?
2.       The Rapture or admittance with Christ
3.       Gather together with Jesus Christ
4.       Raptured in clouds


[1]The Encyclopedia of Bible Prophecy (The Latter Days), Copyright © 1998, Bible Prophecy—Rapture Bibledesk.com and Gospel Truth Publishing

[2] “Wij geloven immers dat Jezus is gestorven en weer opgestaan; evenzo zal God hen die in Jezus zijn ontslapen levend met Hem meevoeren.” (1Th 4:14 WV78)

[3] “Gij weet toch dat mijn naijver voor u de naijver van God zelf is. Met uw enige bruidegom Christus heb ik u verloofd om u als een ongerepte maagd tot Hem te voeren.” (2Co 11:2 WV78)
***
Site Meter