Belgische Christadelphians

God komt ons ten goede


 Home

 

Relatie tot God 
Redding 
Relatie tot God
Plan van God

 Koninkrijk van God

 


 

Nieuw Verbond 

Verwachtingen 

Beloften van God 

Gods beloften 

 

Al of niet Bidden 

Bestaat er een God die zich om ons bekommert? 

Bevrijding 

Goddelijke redenen hoger dan de onze 

Hoop op Leven 

Moeilijkheden 

Opdracht voor Christen 

Redding door Volharding 

Reden voor het lezen van de Heilige Schrift 

Uitvaren 

Wat is Gods doel met de aarde? 


Opstanding 

Opstanding en Oordeel 

Plan van God en wereldvrede 

Priesterschap van Christus 

 

Leven na de dood 

 


Content with the “no” answer 

Disappointed with God 

Gods instruction about joy and suffering 

God’s measure not our measure 

God’s non answer 

God’s promises to us in our suffering 

Importuning for suffering hearts 

Miracles in our time of suffering 

When there Seems no future in suffering 

Surprised by time in joys & sufferings 

Words from God about suffering 

 

***Blog & Forum

Christadlephian News

Prayers

Prayers for the day


Thought for the day

Reflection

Being and feeling

Lifestyle

Religious affairs

Spiritual affairsDagtekst en Bedenking

Dagelijkse Bezinning

Reflectie voor de dag

Gebed van de dag

Gebeden

Gebedsverzoek

Christadelphian Nieuws

 

Index

Verlossing voor allen.

 “(63:4) uw genade gaat boven dit leven. En mijn lippen spraken uw lof.” (Ps 63:3 WV78)
 
“Zij prezen God en het hele volk was hun goedgezind. En God zorgde dat er  elke dag weer nieuwe mensen bijkwamen, die gered werden.” (Hnd 2:47 BOEK)
 
 
Doorheen de geschiedenis hebben vele nietige schepsels het aan gedurfd om tot hun Schepper te praten.
Vele onbekenden zijn reeds heen gegaan, maar hebben in hun leven mogen genieten van de beantwoording van hun gebeden.
 
“loofden God en stonden bij het hele volk in de gunst. En elke dag bracht de Heer er meer bijeen, die gered zouden worden.” (Hnd 2:47 WV78)
 
 “U gaf mij het leven, was goed en vriendelijk voor mij en Uw goede zorgen  hebben mij bewaard.” (Job 10:12 BOEK)
 “Dat leven werd zegen en geluk, het stond onder uw bescherming.” (Job 10:12 WV78)
 
 “Weet: Gods oog rust op wie Hem vrezen, die van Hem de genade verbeiden,” (Ps 33:18 WV78)


“Want ik weet: de levende God zal het voor mij opnemen en mij tenslotte in mijn recht herstellen, hier, op deze wereld.” (Job 19:25 GNB)


“Ik weet: mijn redder leeft, en hij zal ten slotte hier op aarde ingrijpen.” (Job 19:25 NBV)


God zal alles niet op zijn beloop laten. Hij heeft reeds enkele malen in gegrepen. De Zondvloed, Sodom en Gomorrah zijn enkele drastische ingrepen, maar Hij heeft ook de liefdevolle daad gesteld door ons Zijn Zoon te sturen om ons de zegeningen van Gods Redding te brengen. Het is God de Vader die aanvaard heeft dat Zijn Zoon Jezus zou optreden als de Christos, de Messias, de Redder hier op aarde voor ons allemaal.

Maar wij mogen er van verzekerd zijn dat zo wel Christus terug zal komen en dan mee in aanwezigheid zal zijn met Zijn Vader.


“die zeiden: ‘Mannen van Galilea, wat staat ge naar de hemel te kijken? Deze Jezus die van u is weggenomen naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkeren als gij Hem naar de hemel hebt zien gaan.’” (Hnd 1:11 WV78)


“Maar zij zullen daarvan rekenschap moeten afleggen aan Hem die gereed staat levenden en doden te oordelen.” (1Pe 4:5 WV78)


“We weten toch wie gezegd heeft: Mij komt het toe te straffen, Ik zal vergelden, en ook: De Heer zal rechtspreken over zijn volk?” (Heb 10:30 WV78)


“die ten hemel gevaren zetelt aan Gods rechterhand, nadat engelen en machten en krachten aan Hem onderworpen zijn.” (1Pe 3:22 WV78)


Diegene die zal oordelen is Jezus. en die beoordelaar zit aan de rechterhand van God. Zo God zal daar ook zijn op het laatste oordeel en zal goedkeuren wat Zijn Zoon goed beschikt.


Wij beseffen ook dat God een god van goedheid en liefde is, die zich wil ontfermen over diegenen die Hem willen volgen. voor hen wil Hij een baken van licht zijn en een toevluchtsoord, een baken en burcht.
 
 
 “Want de bergen kunnen wegzakken en de heuvels verdwijnen, maar mijn  eeuwige ontfermende liefde zal u niet verlaten. Mijn belofte van vrede  aan u zal nooit worden gebroken, zegt de HERE, Die Zich over u ontfermt.” (Jes 54:10 BOEK)
 
 “Al voordat Hij de wereld maakte, heeft God ons uitgekozen; ons die één  met Christus zijn. Wij zouden alleen van Hèm zijn en volmaakt voor Hem  staan.” (Efe 1:4 BOEK)
 
  “Al wijken de bergen en wankelen de heuvels, mijn trouw wijkt niet van u, en mijn vredesverbond wankelt nooit, dat zegt Jahwe, die zich over u erbarmt.” (Jes 54:10 WV78)
 
 “Hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft! Wij worden kinderen van God genoemd, en we zijn het ook. De wereld begrijpt ons niet, en ze kent ons niet, omdat zij Hem niet heeft erkend.” (1Jo 3:1 WV78)
 
 “In Hem heeft Hij ons uitverkoren voor de grondlegging der wereld, om heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht.” (Efe 1:4 WV78)
 
 “Volg Gods voorbeeld in alles, zoals een geliefd kind zijn vader nadoet.” (Efe 5:1 BOEK)
 
Overwin de angst om te bidden.
 “Wat heeft de Vader geweldig veel liefde voor ons! Wij héten niet alleen  Zijn kinderen, wij zíjn het ook. De mensen, die God niet kennen, begrijpen  daar niets van.” (1Jo 3:1 BOEK)

Aan Christenen is de keuze om te doen als de psalmenzanger:
 Jehovah's goedheid en trouw overtreffen het leven zelf. "Ik zal met mijn  mond Uw naam grootmaken.” (Ps 63:3/4 BOEK)Laten wij vertrouwen op de Enige Ware God en Zijn liefde wederkerig beantwoorden met getrouwe bediening, en geduldig onze hoop in Hem stellen, rekenend op Zijn bescherming tijdens dit leven vol beproevingen, met het bewustzijn dat ons een mens niet zal kunnen klein krijgen of voor eeuwig vernietigen, terwijl God ons een eeuwig leven zal kunnen geven.

 


Omtrent Verlossing kan u ook verder lezen op andere websites en ondermeer volgende onderwerpen vinden:

De Toorn Gods

Wees overtuigd dat wij geliefd zijn


De Weg tot verlossing

Wegen die tot God leiden

Proeven van de zoetheid van God

Hoeveel kost mij verlossing


Betreft het Ingrijpen van God:

95 stellingen Wittenberg Maarten Luther #9:76-79


Betreft Hem tot wie wij in vertrouwen kunnen komen en tot wie wij ons toevluchtsoord kunnen nemen:

Roependen en vertrouwenden worden niet beschaamd

Vrees hebben voor de juiste persoon

Het is niet proberen maar vertrouwen

Welke eenzaamheid is meer eenzaam dan wantrouwen?

God te vertrouwen schuilplaats, veiligheid en geborgenheid

God is mijn toevlucht, mijn fort en sterte, op Hem zal ik vertrouwen

God mijn schutting, mijn hoop voor de toekomst

Christus winnen, Jehovah vertrouwen

Vertrouw de toekomst aan God toe

De Heer zal uitkomst geven

Praat een beetje met de Pottenbakker

Hou vast aan één God