rondjezus

Belgische Christadelphians

Rond Jezus

Christus de Gezalfde. De Aangekondigde Verlosser. De Messias

Doorheen de geschiedenis ie er heel wat geschreven en gediscussieerd over de figuur Jezus van Nazareth.

Voor de ene was hij een fictief personage, voor de ander was het een gewoon mens, weer anderen zagen in hem een belangrijk historisch figuur terwijl nog anderen verder gingen en in hem een god zagen.

Christadelphians zien in hem een god als je daarmee een hooggeplaatste figuur ziet, maar wij zien eerder in Jezus een mens van vlees en bloed die werkelijk geleeft heeft nadat hij op bijzondere wijze ter wereld was gekomen.

Alsook is het bijzonderswaardige aan de Jood Jezus dat hij weldegelijk gestorven is, terwijl God niet kan sterven. Alsook is hij opgestaan uit de dood. Hij is er in geslaagd zijn streng bewaakte graf uit te geraken en heeft na zijn afgrijselijke dood en zijn wonderbaarlijke verrijzenis nog vele mensen kunnen gaan bezoeken alvorens op te gaan naar Zijn Vader.

In Christus zien wij de afstammeling van Koning David die reeds lang van te voren was aangekondigd. Hij is de beloofde Redder of Messias, de Heiland die als enige in staat is om de wereld en de haar bewoners vrede te brengen en verlossing te geven aan allen die in zijn naam geloven.

Christus Jezus is de lang verwachte Verlosser maar het is volgens de Heilige Schrift niet God maar wel de Zoon van God. Ook al kan dat eerst denigrerend klinken neemt deze zienswijze niets af van de eer die wij de persoon Jezus, zoon van Jozef en Maria toch gunnen.

Lees daarom eerst een 18 tal redenen waarom wij er van overtuigd zijn dat Jezus niet God is maar wel de Zoon van God. > 18 Redenen dat Jezus niet God is.

Verder zullen hier nog diepgaande artikelen geplaatst worden. Maar wacht niet om nu reeds een kijkje te nemen in onze andere artikelen.

Denk er ook aan dat Jezus voor ons is:

het Brood, het Licht, de Poort, de Herder, het Lam, de Verrijzenis of Opstanding uit de doden, De Weg en de Wijnrank.

-_-_-_-

"I am the"…

Here's a couple of pointers on the "I am the" idea/topic

John Psalm 80

Bread 6:35v5

Light 8:12v3

Gate 9:7v12

Shepherd 10:11v1

Lamb 1:29

Resurrection 11:25v17

Way 14:16v18

Vine 15:1v8,14