Belgische Christadelphians


Rond Jezus


Christus de Gezalfde. De Aangekondigde Verlosser. De Messias 


  Home Page

 

  

 

Relatie tot Christus 

Relatie tot God 

Rond God de Allerhoogste 

Lam van God 

Redding 

 

Geloof in slechts één God 

Redenen dat Jezus niet God is 

God, Jezus Christus en de Heilige Geest 

Geloof in Jezus Christus 


Afstraling van Gods heerlijkheid 

De Gezondene 

De Onschuldige 

Christus Koning 

Eén met Christus 

Eigenheden aan Jezus toegeschreven 

Het Beschreven Lam 

Het Zoenoffer

Jezus de Messias (video)

Hij die Komt 

Terugkeer van Jezus 

Christus wederkomst 

Hij die zit aan de rechterhand van Zijn Vader 

Jezus moest sterven 

Lam van God 

Onschuldig Lam 

Priesterschap van Christus 

Zoon van God

Jezus Christus is in het vlees gekomen 

Christus Jezus: de zoon van God

Pre-existentie van Christus Jezus


Opstanding en Oordeel Pre Existenz Jesus Christus

Jesus Christus

Dreieinigkeit


 ***

 


Belgische christadelphian Ecclesia

Blog & Forum

Nieuws rond religieuze onderwerpen

Christadelphian Nieuws

Op zoek naar God

De Weg naar God

God vinden

Dagtekst en Bedenking

Dagelijkse Bezinning

Reflectie voor de dag

Gebed van de dag

Gebeden

Gebedsverzoek

*

Belgian Christadelphian Ecclesia

Christadelphia News

Daily Bible Reading

Prayer for the day

Thoughts

Reflections

Reflection of the day & meditation

Prayer Request

Index

Links

Webstore

Library


***


Doorheen de geschiedenis ie er heel wat geschreven en gediscussieerd over de figuur Jezus van Nazareth.

Voor de ene was hij een fictief personage, voor de ander was het een gewoon mens, weer anderen zagen in hem een belangrijk historisch figuur terwijl nog anderen verder gingen en in hem een god zagen.

Christadelphians zien in hem een god als je daarmee een hooggeplaatste figuur ziet, maar wij zien eerder in Jezus een mens van vlees en bloed die werkelijk geleeft heeft nadat hij op bijzondere wijze ter wereld was gekomen.

Alsook is het bijzonderswaardige aan de Jood Jezus dat hij weldegelijk gestorven is, terwijl God niet kan sterven. Alsook is hij opgestaan uit de dood. Hij is er in geslaagd zijn streng bewaakte graf uit te geraken en heeft na zijn afgrijselijke dood en zijn wonderbaarlijke verrijzenis nog vele mensen kunnen gaan bezoeken alvorens op te gaan naar Zijn Vader.


In Christus zien wij de afstammeling van Koning David die reeds lang van te voren was aangekondigd. Hij is de beloofde Redder of Messias, de Heiland die als enige in staat is om de wereld en de haar bewoners vrede te brengen en verlossing te geven aan allen die in zijn naam geloven.

Christus Jezus is de lang verwachte Verlosser maar het is volgens de Heilige Schrift niet God maar wel de Zoon van God. Ook al kan dat eerst denigrerend klinken neemt deze zienswijze niets af van de eer die wij de persoon Jezus, zoon van Jozef en Maria toch gunnen.


Lees daarom eerst een 18 tal redenen waarom wij er van overtuigd zijn dat Jezus niet God is maar wel de Zoon van God. > 18 Redenen dat Jezus niet God is.

Verder zullen hier nog diepgaande artikelen geplaatst worden. Maar wacht niet om nu reeds een kijkje te nemen in onze andere artikelen.

Denk er ook aan dat Jezus voor ons is:

het Brood, het Licht, de Poort, de Herder, het Lam, de Verrijzenis of Opstanding uit de doden, De Weg en de Wijnrank.


-_-_-_-

"I am the"…

Here's a couple of pointers on the "I am the" idea/topic

John Psalm 80

Bread 6:35v5

Light 8:12v3

Gate 9:7v12

Shepherd 10:11v1

Lamb 1:29

Resurrection 11:25v17

Way 14:16v18

Vine 15:1v8,14


Gelieve verdere artikelen op onze meer hedendaagse websites te vinden (zie nevenstaande kolom)
Voor MSN enMultiply artikelen kan u de titel kopiëren en invoerne als search in de Christadelphian World nieuwssite.
Kan God vlees worden?

Can God become flesh? Kan God vlees worden?Lezen wat er staat geschreven
Wees niet bang, er is goed nieuws want een redder is geboren

De blijde boodschap kwam het eerst tot eenvoudige lieden

De geboorte van Jezus Christus was als volgt

Christus verwekt door de Kracht van de Heilige Geest

Voorbestaan van Christus

Niet goddelijkheid van Christus toch

Reflectie van God

Afstraling van God's Heerlijkheid

Bedenkingen Beeld van God

De rol van de Vader en zijn Zoon

Jezus zoon van God

Hij is de Zoon van God

Christelijke Overdenking: Jezus zoon van God

Jezus doet het goede werk via Zijn Vader

Wie zijt Gij, Here?

Bedenkingen Het Begin Joh 1

Bedenkingen Verwarring tussen Jezus en God

Bedenkingen Wie was er bij de Schepping
De Bijbel onze Gids #5 Christus Wederkomst naar de aarde

De Bijbel onze Gids #6 Jezus de Koning


Kies voor Leven

Dorst en drink van Levend water

Met wie kan je hem vergelijken

Jesus spitting image of his father

In elkaar zijn

Jezus de steen des aanstoots

Jezus de zondaar Jesus a sinner

Verontrustheid van Jezus

Welke taal sprak Jezus?
Christus kennen is zin geven aan het leven

Christus winnen, Jehovah vertrouwen

Arius en Jezus de mens

Bijbelonderzoek Inleiding Navolgers van ChristusMannelijke en vrouwelijke rol in Christus

Zeggingskracht van beelden in de Bijbel #5 Voorafschaduwing
Gij zult hem de naam Jezus geven

Jezus had het nodig om gezegende woorden van zijn Vader te horen


Jezus' mirakelen voldoende om zijn identiteit te bewijzen

Heil tot de gezondene van God of Zeus


Hoe heeft Jezus zulk een plezier voor God gedaan


De bouwer van een Koninkrijk

Het evangelie naar Marcus Hoofdstukken 5-6

Lezing: De genezing van een verlamde #1 Intro op: Hij zag hun geloof

De Leidsman van geloof

Pijn lijden


Jezus stervensdag

Gewond voor onze fouten

Jezus niet door hen gekruisigd

Vervloekt is de aan de paal gehangene

Confirmation of the way Jesus died - Bevestiging van hoe Jezus stierf


Waarom vast houden aan het kruisbeeld

Zweeds theoloog vindt in historische geschriften dat Jezus niet aan een kruis stierf

Gisteren stierf hij voor mij

Stille zaterdag

Jezus drie dagen in de hel

Christus is waarlijk opgestaan uit de dood

Opstanding Jezus

Jezus is verrezen

Risen With Him

Vrijheid in Christus #1 Onder de Wet

Vrijheid in Christus #2 Hij die kwam

Wat zou Jezus dragen

Historische Jezus begrijpen

Priesterschap van Christus
Geheime of publieke terugkeer van Jezus

De Terugkeer van de beloofde Messias
Rel om donkere Jezus

Niet Westerse Jezus

Afbeelding van Christus

Kerststal in Recht van antwoord

Liefde voor Jezus Christus

Laat mij kiezen voor eerste-belang-dingen

"Jezus is geen echte filmheld"


Waarom ik voor de Islam kies? #2 Jezus volgens Qor'aan

Waarom ik voor de Islam kies? #3 verantwoordelijkheid voor zonden


Yahushua, Yehoshua, Yeshua, Jehoshua of Jeshua


95 stellingen Wittenberg Maarten Luther #8:64-75

95 stellingen Wittenberg Maarten Luther #11: 86-95

95 stellingen Wittenberg Maarten Luther #12 Om te herinneren #1 God de Vader

95 stellingen Wittenberg Maarten Luther #12 Om te herinneren #3 Betreft Jezus C
De geboorte van Jezus is de zonsopgang in de Bijbel.

Hij kwam van God op een manier waarop geen ander kwam

Jezus is waarlijk opgestaan, halleluja
Secret Bible Week on National Geographic
Jesus and his God

Whether Jesus existed or not

How people see Jesus placed in history

Pre-existence

Who is Jesus #1 Introduction

Who is Jesus #2 Jesus Christ, man who died

Who is Jesus #4 Clear statements that our heavenly Father is his "God"

Who is Jesus #6 Jesus prays to God

Who is Jesus #7 Also. Trust in God; trust also in me

Who is Jesus #8 Father greater than Jesus

Who is Jesus #9 100% or not

Who is Jesus #10 Jesus was tempted in every way

Who is Jesus #11 What do famous people say about Him

Who is Jesus #12 Conclusion

Jesus as fully human

Can God become flesh? Kan God vlees worden?


Clean Flesh #2 Purity of Jesus

Also angels had to bow their knee in the name of Jesus

Scriptures That Show That Jesus (Yahshua) Is Not Yahweh (Jehovah)

One Mediator between God and man

Greater love has no one than this, than to lay down one's life for his friends

The Passion - Rabbi

Good-News Jesus among the partisans

Jesus Christ, His Sacrifice

Why did Jesus have to die

Risen With Him

Paul and Christ

There is no such thing as a "Christian politics."

Monothelitism


Films & video's:

Jesus film + 'Jesus' film available on Internet

Actua Jezusfilm

Who was Jesus?

Gewond voor onze fouten

What do you want for Christmas