Belgische Christadelphians

Artikels Linken

 

Belgische Christadelphians 

 

 

 

 

Artikels 

Vlaams/Belgisch Studiemateriaal 

Dagelijks veranderende Christadelphian pagina's 

Dagelijks veranderende Bijbelonderzoekers pagina's

French pages / Pages en Français

English pages

German pages / Deutsche Seite

Index

Inhoudstafel Nederlandstalige Hoofdstukken

 

 


Blog & Forum

Christadlephian News

Prayers

Prayers for the day


Thought for the day

Reflection

Being and feeling

Lifestyle

Religious affairs

Spiritual affairsDagtekst en Bedenking

Dagelijkse Bezinning

Reflectie voor de dag

Gebed van de dag

Gebeden

Gebedsverzoek

Christadelphian Nieuws

 

 

 

 

 

Please do find further articles and links at:

 

Articles in English

Artikels in het Nederlands

Articles en Français

Lectuur

Vlaams/Belgisch Studiemateriaal

Adressen

+Wij zijn een trots lid van de wereldwijde genootschap van Broeders in Christus 

We are a proud member of the worldwide community of Brothers and Sisters in Christ

ChristadelphiaGelieve voor de vroegere Multiply artikelen op zoek te gaan op de site Our World > Blog & Forum

Naast deze website voorzien de Belgische Christadelphians ook de site van de Vlaamse Broeders in Christus, waar u volgende artikelen kan lezen:

 


+

Vindt ook verder:

Aanhalingen Geweld van de liefde

Aankondigers van Doemsdag

Aanvoelen en kennis

Abraham de aartsvader

Acht slaande op de reddende

Adventstijd bezinningstijd

Afschrikwekkende foto's op sigaretten pakjes

Afstandelijken, donatisten en arianen

Afstraling van God's Heerlijkheid 1

De Afstraling van Gods Heerlijkheid 2

Alles aan de Ene onderworpen

Alles wat gebeurt in de wereld wordt gedaan door hoop

Als deelgenoten komt Jehovah ons ten goede

Al of niet verenigen

Amishe Mennonieten en de gewone Mennonieten

Anabaptisten

Anders dan anderen

Antichrist > Wie zijt Gij, Here?  & Christologie in de kerk

Apathie voor het geloof & Vorm van Eredienst

Apologeten

Archeoloog vindt Bijbel betrouwbaar

Atheïsme en feestdagen


Bedenking Bijbelstudie Strijd & Rijkdom

Bedenkingen Gods eigen Volk

Bedenkingen: Masturbatie niet toelaatbaar #7 Vermijden of verzet

Bedenkingen Openstelling tot God

Bedenkingen Verwarring tussen Jezus en God

Bedroeft de Heilige Geest niet

Begin met het weg voeren van kleine stenen om een berg te verwijderen

De Bekeerling, bekeringsactie en bekering

Is de Beleidvolle Slaaf van de JG Gods enige instrument

Beter het einde van iets dan het begin

Betrokkenheid van geniaal leerlingschap

Historische betrouwbaarheid van Bijbelse gebeurtenissen

Bijbelgetrouw lijkt versleten uitdrukking

Spelling van Bijbelse namen

De Bijbel of Heilige Schrift

De Bijbel Woord van God tot ons gebracht als Heilig Schrift.

De Bijbel Goddelijke wijsheid ook voor ons

Waarom de Bijbel lezen?

De bikkelharde wereld van het Oude Testament

Bijbelonderzoekers en de Organisatie van de ChristadelphiansBloedvrije operaties

Boek der boeken

De boekrol

De Bijbel of Heilige Schrift

De Bijbel onze Gids #3 de Toekomst van de Rechtvaardigen #1

De Bijbel onze Gids#3 de Toekomst van de Rechtvaardigen #2

Re: De Bijbel onze Gids #4 De Staat van de Doden]

De Bijbel onze Gids #5 Christus Wederkomst naar de aarde

De Bijbel onze Gids #6 Jezus de Koning

De Bijbel onze Gids #14 Opstanding en Oordeel

De Bijbel is het Woord over God

De Bijbel Goddelijke wijsheid ook voor ons

De Bijbel is het Woord over God

Waarom wij in de Bijbel moeten geloven

Bijbelse Plaatsen

Bijbelonderzoekers en Russelism

Bijdrage of contributie

Omtrent bijeenkomen en vergaderen

Broeders


Calvijn was geen sombere humanistische geleerde

Het begrip calvinistisch

Calvijnmythe

Wat geloven de Christadelphians

Wat leren de Christadelphians

Zijn Christadelphians zo 'Old fashioned'?

Christenen

Christenen vragen atheïsten te bewijzen dat God niet bestaat

Christen worden iets anders dan lid worden van een kerk.

'Christendom biedt perspectief'

Heeft het Christendom zich neergelegd bij de wereld

Horen bij Christus en één worden met Christus

Christus verwekt door de Kracht van de Heilige Geest

Christus winnen, Jehovah vertrouwen

 Concilie van Constantinopel

Congregatie

Constantijn de Grote

Controverse betreft doop

Miles Coverdale en Vredelievende waarheidzoekers


Dankbaar voor datgene dat ons toekomt

Leven in dankbaarheid opent glorie van God

Christelijke Overdenking: God dankend bij het denken aan mensen

Geef me een dankbaar hart

Is een Demon een op zijn eigen bestaande geest?

Eerst denken dan praten

Bedenkingen Denominaties

Deuteronomium en profetenboeken

De Weg

Diegene die maakt zoal wij zijn

Doctrine van de Drievuldigheid

Doemdenkers en ons lijden

Dood niet te vrezen

Doop in de huiskerk

Doopsgezinde broeders en anabaptisten

Doopverplichting bij Baptisten

De heidense elementen door de eeuwen heen in het doopritueel binnengebracht: Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen. #9 Controverse betreft doop

Niets beter dan kopje onder


Calvijn worstelde ook met de drie-eenheidsleer

Dromen voeden


Duivel, Satan, Lucifer, Demon, Goed en Kwaad en God

Is een Demon een op zijn eigen bestaande geest?


Eenheid van spreken onder de loep genomen

Uitspraken over een eindtijd


Ecclesia

De ecclesia als lichaam van Christus

Wat en waarom ecclesia

Eenheid in Jezus en Jezus in ons en God in hem

Eén met Christus, één met elkaar

Eén met Christus, verschillend met of van elkaar

Welke eenzaamheid is meer eenzaam dan wantrouwen?

Eigen godsbeelden scheppen

Eindtijd

ESV Studiebijbel

Lekker eten dat blijvend is

Euthanasie debat geopend in 2005

Euthanasiedebat geopend in 2005 2

Het evangelie naar Marcus Hoofdstukken 5-6

Geheime evangeliën en verdwenen vormen van het christendom

Evangelische Broedergemeente

Exhortatie of Uiteenzetting - Exhortation


Financiële crisis uitnodiging tot bezinning

“Follow the Leader” is alles loslaten


Getuige of Broeder

George Fox en het “Genootschap der Vrienden” of Quakers


Hersenen beschouwen gebed als gesprek

Niet even bidden en weer terug de drukte in

Gebed werkt

Gebed geen excuus zijn om niets te doen

Gebedswensen in religies

Gebed is een geloofszaak


Onder de Geest blijven

Christus verwekt door de Kracht van de Heilige Geest


Gehoorzaamheid beter dan offers

Geleerd en Gelovig

Kernpunten van Geloof

Wees druk bezig met het belangrijke teken van geloof

Geloof waar je uit leeft

Hoe omgaan met ander geloof

Ander geloof- naar een actief pluralisme in Vlaanderen

Geloof is een pijpleiding

Geloof zoals aardappelen

Geloof een verbintenis tot de beloften van Christus en een verbintenis aan de eisen van Christus

Esoterisch geloven

Beproevingen en geloof

Geloof is te weten dat er een oceaan is omdat je een beekje gezien hebt.

Hersenen beheersen geloof in religie

Liefde door geloof zonder te zien

Geloof en denken bij elkaar horend

Elke gelovige is opgeroepen op Christus in de dienst te volgen

Wat geloven jongeren

Geloof en Confronterende Krachten

Kan men geloven zonder BijbelBezieling gemeente

Lezing: De genezing van een verlamde #1 Intro op: Hij zag hun geloof

Predikanten somber over ontwikkelingen in geloof

Hoe ga je met elkaar om met verschillend geloof

De genezing van de verlamde

Geloofspunten van de Christadelphians in het kort

Geloofspunten van de Christadelphians of Broeders en Zusters in Christus

Kernpunten van Geloof

Geschapen om te leven in relatie met God

Geschriften en kracht van God #1 Inzicht

Stichters van de Getuigen van Jehovah

Gevallen engelen en hun verblijf

Gezelschap in de kerkgemeenschap


Gebruik van Jehovah or/of Yahweh in Bible Translations/Bijbel vertalingen

Gebruik van Jehovahs naam

Geschapen volmaakte mens ging toch verkeerd

Geschriften en kracht van God #1 Inzicht

Getuig van een levende God en zijn zegeningen voor jou

Niet alle Getuigen behorend tot Getuige van Jehovah


Als God bestaat

God als schepper

Geef je tranen aan God

God geboren op de dag dat ons zelfbewustzijn ontstond en onderdrukt werd

God Kijkt toe

God is altijd online

God is daar waar wij Hem roepen

God is Eén - the One

Hou vast aan één God

God behagen

God heeft u lief en heeft een plan met uw leven

God is geen mens

God is goed voor hen die Hem zoeken en op Hem blijven hopen.

God is levend maar dienst voor God bestaat niet meer

God is mijn toevlucht, mijn fort en sterte, op Hem zal ik vertrouwen

God is positief

God: menselijk idee of Goddelijke openbaring

God is positief

God is de sterkte van mijn hart

God leren kennen belangrijkste zaak

God moet je hoop zijn

God ontmoeten in zijn woord

Gods Naam bevestiging van beloften

Belangrijkheid van Gods Naam

Gods beloften ook voor de zondige natuur

God?s Will for Us - Gods Wil voor ons

God te vertrouwen schuilplaats, veiligheid en geborgenheid

God toont met nadruk hoe ver hij bereid is te gaan om Zijn kinderen redden

God versus goden

God zal niet vragen ...

Moderne benadering van God

Alle dingen zijn van God

Hou vast aan één God

De enquête vraag van de maand: Bestaat God?

Goddelijke redenen hoger dan de onze

God zal niet vragen ...

God meester van goed en kwaad

De gevende en beschermende God

Onze God ook deze van de moslims

Godsgebeuren en Kerk in Europa

God vebannen uit het openbaar leven

Niet goddelijkheid van Christus toch


Goedheid en liefde openbaar gemaakt

Graf


Heer, Yahuwah, Yeshua of Yahushua

Heidense invloeden op het trinitarisme

Het eerste op de lijst van de zorgen van de heilige

Het Goede Nieuws doorgeven


Weest heilig

Streven naar heiligheid

Hernhutters

Hoe zullen de doden weer levend gemaakt worden?

Melchior Hofmann en zijn chiliastische ideeën

Hoop begint in het donker

De hoop op leven

Hoop zal niet worden beschaamd

Jan Hus en de Hussieten

Jakob Hutter

Hutterse Broeders

Drie stappen voor een gelukkig huwelijk

Samenzijn voor huwelijk ook mogelijk in kerk


Ingrijpende gebeurtenis & Gespannen kabel

De Inquisitie


Jabes gebed in teken van landbelofte

Jesaja een poëet en laureaat van hoop

Jesaja profeet en boodschapper van God

Jezus Naam eigenlijk oorsponkelijk Jeshua in plaats van Iessou (Jesu/Jesus) of Heil aan Zeus: Heil tot de gezondene van God of Zeus

Yahushua, Yehoshua, Yeshua, Jehoshua of Jeshua

Jezus van Nazareth #1 Jezus Gebooorte

Jezus van Nazareth #2 De zoon van Maria

Jezus van Nazareth #3 De Zoon van God

Jezus van Nazareth #4 Die geen zonde gedaan heeft

Jezus van Nazareth #5 Zijn Unieke persoonlijkheid

Jezus van Nazareth #6 Zijn unieke macht

Jezus van Nazareth #7 Zijn Leven van gebed

Jezus zoon van God

Welke taal sprak Jezus?

Jezus doet het goede werk via Zijn Vader

Jezus aanbod op het laatste avondmaal

Jezus Heer maar niet God

Jezus stervensdag

Jezus is verrezen

Jezus is waarlijk opgestaan, halleluja

Niet Westerse Jezus

De hoge roeping van God in Christus Jezus

Voorbestaan van Christus 2

Voorbestaan van Christus 1

Mannelijke en vrouwelijke rol in Christus
Johannes evangelie en het Woord Logos

Jood of Christen zijn

Tot het Joodse of het Christelijk geloof behorende


Karakter omgezet door de invloed van onze omgang

Keerpunt in de Kerk

De Kerk als realiteitsspel

De Kerk moet God dienen

Maken van een kerk

Kerkgroei en samengaan

Vroege Kerk groeide slechts geleidelijk

Waarom lopen kerken leeg?

Verlangen naar vernieuwing in de kerk

Kerkelijke missie vraagt inspanning

Kerk van eenzelfde lichaam levendig houden of laten groeien

De Kerk als realiteitsspel

Kerk niet bepaald gebouw

Tijd rijp voor een debat over een kerkbelasting


Op zoek naar het kostbaarste kerstgeschenk

Kerstbomen

Achtergrond Christelijk Kerstfeest

Kerstmis, Saturnalia en de geboorte van Jezus

Een vrije keuze voor iedereen

De Knecht des Heren #1 De Bevrijder

De Knecht des Heren #2 Gods zwaard en pijl

De Knecht des Heren #3 De Gewillige leerling

De Knecht des Heren #4 De Verlosser

De Knecht des Heren #5 De Gezalfde gezant

Komst van de Messias opwekken

Kracht en gebed

Waarom vast houden aan het kruisbeeld

Niet allen zullen het Koninkrijk beërven

Kan men kwaad afwenden door te bidden

Waarom is er zo veel kwaad in de wereld?

Wie brengt het Kwaad over onsLaatste dagen zuiveraars


Lam van God #1 Oude Tijden

Lam van God #2 Jezus moest sterven

Lam van God #3 Christus stierf als onschuldig Lam #3 Losprijs

Lam van God #3a Schristus stierf als onschuldig Lam

Lam van God #3b Christus stierf als onschuldig Lam

Lam van God #3c Christus stierf als onschuldig Lam NT teksten

Lam van God #4 Het Beschreven Lam

Lam van God #5 De Onschuldige

Lam van God #6 DankbaarheidLeed

Leren bidden

Leven in stilte

Leven met geestelijk-spirituele diepgang?

Mogelijkheid tot leven

Lezen wat er staat geschreven

Lezing Inleiding #1 Als voor de eerste maal

Lezing Genesis h1v1-2 #1 vertalingen &verklaringen #4 Georganiseerde wereld

Lezing Genesis h1v1-2 #1 vertalingen &verklaringen schepping

Lezing Genesis h1v1-2 #2 verwijzingen

Lezing Genesis h1v1-2 #3 Opmerking Eén Veroorzaker, de Ontwerper

De Leidsman van geloof

Lichaam en ziel één

Liefde voor Jezus Christus

De grootste van deze is Liefde

Liefde tot de wereld openbare strijd met de liefde tot God

De Wet van de Liefde, basis van alle instructies

Aanhalingen Geweld van de liefde


Lichaam en ziel één

God zal ons niet meer laten lijden dan we aankunnen

Is Lijden een straf van God #1

Is Lijden een straf van God #2

Is Lijden een straf van God #3

Hoe keek Job naar het lijden dat over hem kwam


Macht van het verkeerdlopende

Bedenkingen: Masturbatie niet toelaatbaar #1 Toestand

Bedenkingen: Masturbatie niet toelaatbaar #2 Gedachten rond zichzelf

Bedenkingen: Masturbatie niet toelaatbaar #3 Natuurlijke omgang

Bedenkingen: Masturbatie niet toelaatbaar #4 Omgang met elkaar

Bedenkingen: Masturbatie niet toelaatbaar #5 Vleselijke Begeerte

Bedenkingen: Masturbatie niet toelaatbaar #5 Wees slaaf en toch geen slaaf

Bedenkingen: Masturbatie niet toelaatbaar #6 Zaadlozing

Bedenkingen: Masturbatie niet toelaatbaar #7 Vermijden of verzet

Bedenkingen: Masturbatie niet toelaatbaar #8 Gods hulp Verborgen Zwakheden Over

Bedenkingen: Masturbatie niet toelaatbaar #9 Door God verschafte hulpmiddelen

Jan Matthijs de Wederdoper

Meeslepen of laten verleiden

Meeting - Vergadering

Mening, overtuiging of opinie

Mens en leed

Mensen moeten weten waar je voor staat

Mik Hoog: Voorbeelden van te volgen Goddelijke karakters

Moeilijkheden maar hoop op toekomst

Christelijke monotheïsten


Naamsverandering voor het behoud van vrede

Navolgers van Christus

NBV 'Een verschraald produkt'

Nederigheid

Net als een grote klok luidend weerklinkt de vaste stem van de soevereine macht van God

Niet allen zullen het Koninkrijk beërven

14 Nisan, de avond om Christus Zijn predikingswerk te herinneren

Een norm waaraan de verstandigen en eerlijken zich kunnen herstellen optrekkenOnderdrukking

Onkosten

Onmogelijkheden in mogelijkheden veranderen

Onrechtvaardigheid

Al of niet onsterfelijkheid

Onsterfelijkheid

Onsterfelijkheid - Immortaliteit

Ontbinding

De Ontbrekende Schakel

De grote en heilige God zal niet ontrouw zijn

Onze redenen

Opinie > Mening, overtuiging of opinie

Beter een arme die in oprechtheid wandelt

Oprichten in geest van zachtmoedigheid

Opstanding en De hoop op leven 

Christus is waarlijk opgestaan uit de dood

Opstanding Jezus

Opstanding basis voor het Christelijk leven

Opwekking begint in het gezin

Misleid door valse opwekkingen

Organistie van de Broeders in Christus

Overtuiging voor de dingen die God beloofdeParochie


Rond het Paasmaal

Paul's gebedsverzoeken

Paulus dienaar van het evangelie

Paulus over Gebed

Pennenvriend

Plan van God


Praat een beetje met de Pottenbakker

Hoe moeten we prediken?

Predikant wordt beoordeeld op X-factor

Preek: Exhortation -Exhortatie of uiteenzetting

Vele problemen gezaaid door ons zelf


Pijn overbruggen

Het is niet proberen maar vertrouwen

Proeven van de zoetheid van God

Het gevaar van psalmen


Quakers


Rebellen in het klaslokaal

Recht en Innerlijke houding voor het bidden tot God

Zo maar gerechtvaardigd?

Zo maar gerechtvaardigd? Artikelenreeks en reacties

Acht slaande op de reddende

Redenen waarom zij niet kunnen doen wat zij willen

Religie, Wet en Leven

Religie positief voor welzijn

Huisrituelen

Roependen en vertrouwenden worden niet beschaamd

Roeping is antwoorden op Gods liefde

Roeping een dynamishc begrip en blijvende bron van kracht

Roep tot God zodat Hij u kan verhoren

Roep tot Yahweh

Rondtrekkend met het Goede Nieuws

Wie kan zich beroepen op C.T. Russell

C.T. Russell Stichter van een beweging

Joseph Rutherford with the iron gloveSamen werken aan een Open Gemeenschap

Een samenkomst of meeting

Samen op weg

Samenkomsten

Satan het kwaad in ons

Slapende God

Sektarische Organisaties

Sekten in context van secularisatie

Sekten Een bijbelse benadering #15 Enkele typische sektenkenmerken #11 De Vrijë wil

Menno Simons en de Mennonieten

Spirualiteit geeft smaak aan leven

Van jaartallen van diepste spijt zijn vreugden gedistilleerd

Stichter van een beweging

Al of niet straf van God

Studiedag: Gods indringende boodschap #1 Waarom hebben wij het evangelie nodig

Studiedag: Gods indringende boodschap #2 Bevrijding door Christus

Studiedag over de Vreugdebode van het Evangelie

Onze houding voor moeilijke taak

Een zelf-hulp tape genaamd, "Hoe om te gaan met teleurstelling."

Tegenstroom voor Terreur of omringende angst

Draagbare Tempel

Terechtwijzing

De Terugkeer van de beloofde Messias 

Wat 'tienden' kunnen doen

Al of niet toegeven aan de wereld


Hoe kijken trinitariërs op tegen het gelijk christus worden


Toebehoren

Toekomstverwachtingen

Vertrouw de toekomst aan God toe

Hoe kijken trinitariërs op tegen het gelijk christus worden

William Tyndale en Vredelievende waarheidzoekersVakantietijd

Vastberadenheid en Tester God

Veranderen van de richtingaanwijzers

Het is makkelijk onze verantwoordelijkheden te ontwijken

Verdeeldheid onder Broeders in Christus

Verdriet 1

Verdriet 2

Verdriet aanvoelend als angst

Verenigen met een of andere kerk

Vergadering - Meeting

Vergelijken of naast elkaar stellen

Vergeven

Verkondigen van Evangelie opgetekend in de Bijbel

Verkondiging

Door verkondiging ook geruster

Zielige verlangens

Vertrouwen op god

Verwijzing naar God in grondwet

Verzamelen of Bijeenkomen

Kan God vlees worden?

Volgelingen van Jezus

Volharden, Bijbelstudenten & Ondersteuning

De Verlosser zal ingrijpen

Verlossing voor Gods volk

Verschillen bij Christadelphians

Verzamelen, bijeenkomen, samenkomen, vergaderen

Het scheuren van het voorhangsel

Voorspellingen van de Eniggeboren zoon

Wie kunnen wij vertrouwen

Virussen van onze maatschappij

Vrees hebben voor de juiste persoon

Vrije keuze om te geloven

Vrijheid. Denken en handelen in naam van godsdienst

Vrijmoedig risico’s nemen

Vrijwilligheid van het Christen zijn

Vuur in zich hebben om anderen warm te maken


Waarden en antwoorden

De Waardigen

Waarheid, wat is het eigenlijk

Waarheid speelt nooit valse rollen van welke aard dan ook

Vredelievende waarheidzoekers

Waarom?

Waarom de Bijbel lezen?

Wacht niet op anderen voor een gezonde houding


Petrus Waldo en de Waldenzen

Wapens van onze oorlogsvoering

Wereldse en geestelijke geschriften


1Korinthiërs 3:6-7 God die Wasdom geeft #2 Paulus en andere dienaars.

1Korinthiërs 3:6-7 God die Wasdom geeft #4 Volgens Gods Wil

Wat betreft Belang van terug te grijpen naar essentiële waarden

Wat betreft 'Bloodless' surgery avoids risks of transfusion - Health Care - MSNBC.com

Wat betreft de 10 geboden voor zelfliefde

Wat betreft een boodschap

Wat Jezus Deed - Misleiding om de Messias en het laatste oordeel

Wat betreft Kerstfeest

Wat betreft Korte inhoud van lezingen

Wat betreft On religion and science

Wat betreft Vrede

Wat betreft Waarom geloven in God? deel 1

Wat betreft Permission to Protect

Wat betreft Belang van terug te grijpen naar essentiële waarden

Wat is een praktiserend gelovige

Wat Jezus Deed - Misleiding om de Messias en het laatste oordeel


Wedergeboorte en lidmaatschap tot een kerk

Wees overtuigd dat wij geliefd zijn

De Wederkomst en de eindtijd 

De Wederkomst en de eindtijd #6 De Dagen van Noach en Lot

Welke dag van de komst

Welk soort leven moet een Christen hebben?

Wentel uw werken op Jehóvah en uw plannen zullen stevig bevestigd worden

Wederopstanding, ook van huisdieren

De weg ten leven

Wereld waarheen #1 Terug naar Egypte 

Wereld waarheen? #2 Gebed om de komst van de koning

Wereld waarheen? #3 De Wortelscheut van David

Wereld waarheen? #4 Het Lied van de Serafs

Lezing Genesis h1v1-2 #1 vertalingen &verklaringen #4 Georganiseerde wereld

Voorbijgaande wereld maar toch blijvend

Laat ik mijn werk goed doen

Werpt uw bekommernis op Hem

Vrijheid in Christus #1 Onder de Wet

Oude en al of niet aangepaste Wetten


Wie Hem wil naderen, moet immers geloven dat Hij bestaat

Wie zijn de Broeders in Christus

Wie zijt Gij, Here?

Woede en vertrouwen 

Woede en wraak

Woede en wraak Omgaan met wraak

Woede omtrent mislukkingen

Woede onder partners

Woede Oordeel en veroordeling 

Woede opheffing

Woede verdrukking en pijn

Woede verwerking

In den beginne was het Woord

John Wycliffe en Vredelievende waarheidzoekers


Een “zaad” voor de zegening van de gehele mensheid gekomen door de familie van Abraham

Uw nieuwe werkopdracht: zegen!

Tel uw zegeningen

Iets zeggen of beter zwijgen

De ziel heeft geen regenboog als de ogen niet tranen

Zoekende in het leven

Zoek en vind de Open Weg

Zomervakantie

Zondag, zonnegodsdag en zonnepartnersdag

Zondige mens heeft contact met God verloren

Hij is de Zoon van God

Zorgvuldigheid of oplettendheid

Zuivering voor allen95 stellingen Wittenberg Maarten Luther #3:14-25

95 stellingen Wittenberg Maarten Luther #4:26-33

95 stellingen Wittenberg Maarten Luther #10: 80-85

95 stellingen Wittenberg Maarten Luther #12 Om te herinneren #1 God de Vader

95 stellingen Wittenberg Maarten Luther #12 Om te herinneren #2 De Geest

95 stellingen Wittenberg Maarten Luther #12 Om te herinneren #3 Betreft Jezus C