Belgische Christadelphians

Bijbelstudie

Het Boek der Boeken, de Bijbel of Heilige Schrift, is niet enkel de Bestseller aller tijden, maar ook een van de boeindste werken om te bestuderen.

 Belgische Christadelphians  

 

 


Rond de Bijbel

Lectuur 

 

Geloofspunten van de Christadelphians 

Vlaams/Belgisch Studiemateriaal 

 

 

Bestseller aller tijden 

Boek der Boeken de Bijbel 

Bevrijding 

Christenmensen met ons geloof 

Jehovah wiens Naam Heilig is 

Opdracht tot Getuigenis 

Opdracht voor Christen 

Open Groep 

Op wie Hopen 

Redding door Volharding 

Reden voor het lezen van de Heilige Schrift 

Trots Blokkade tot geloof 

 

Eén met Christus 

 

 

Uitgaven 2007

Publicaties

Tijdschriften 

Publicaties & Uitgaven van de Broeders in Christus 

 

 

 

La Bible 

La Bonne Nouvelle 

Chrétien, Parole de Dieu et la Foi 

Croyances 

Litérature en français 

Nos espérances 

Royaume de Dieu

 

Please do find further articles and links at:

 

Articles in English

Artikels in het Nederlands

Articles en Français

Lectuur

Vlaams/Belgisch Studiemateriaal

Adressen

+Wij zijn een trots lid van de wereldwijde genootschap van Broeders in Christus 

We are a proud member of the worldwide community of Brothers and Sisters in Christ

Christadelphia 

Bijbelstudiehulpmiddelen in aanbod.

 Internationaal trachten de Christadelphians overal hulp te bieden waar zij gevraagd worden en waar zij kunnen.

  De kennis van vandaag is gestoeld op het verleden en op datgene wat Jehovah, de Schepper van hemel en aarde ons heeft bezorgd. Wij kunnen van al hetgene rondom ons genieten, maar wij kunnen er op aan dat wij er nog intenser van zullen kunnen genieten indien wij ook meer beseffen wat ons nog verder te wachten staat en hoe God voor ons een voorziening heeft geschonken om verlost te zijn van alle lijden.

 Het Woord van God is via allerlei mensen tot ons gekomen. Vandaag zijn er over heel de wereld ook nog meerdere mensen die proberen dit woord te verspreiden en duidelijk te maken aan anderen. Wij als Christadelphians zouden het fijn vinden indien wij u ook meer inzage konden geven in dat prachtige boek dat wij de Bijbel noemen.

Wij willen u graag helpen bij het lezen van de Bijbel, en dat kan beginnen met een bijbelleesrooster.

Voor mensen die vertrouwd zijn met de Bijbel hebben wij een rooster waarmee u de gehele Bijbel in een jaar leest (Oude Testament eenmaal, Nieuwe Testament tweemaal). Dit is het rooster dat we zelf gebruiken. Het kost u ongeveer een half uur per dag. U kunt dit rooster, in PDF formaat, krijgen door hier te klikken. U kunt dit rooster ook aanvragen bij het Nederlandse kantoor.
Als u minder vertrouwd bent met de Bijbel, hebben wij ook een vereenvoudigd bijbelleesplan. Hierbij is een selectie uit de Bijbel gemaakt om in een jaar tijd een algemene indruk te krijgen van de Bijbel. Dit rooster wordt tevens vergezeld van een serie kanttekeningen om aanvullende informatie te geven en aanwijzingen voor verdere studie als daar gelegenheid voor is. Het volgen hiervan kost ongeveer een kwartier per dag.
Gedurende de eerste drie maanden komen de meest fundamentele thema's van het Oude Testament aan bod. In het tweede kwartaal leest u uit de boeken van de profeten van Israël. Gedurende de laatste zes maanden gaat u vervolgens door het grootste deel van de boeken van het Nieuwe Testament.

Als wij op zoek gaan naar de verscheidene geloofsvormen en willen ontdekken welk geloof wij moeten nastreven, kunnen wij ons best richten op de oude overgeleverde geschriften. Wij kunnen best terug naar de Bijbel (Oude èn Nieuwe Testament) gaan om te zien wat de oorspronkelijke leer was. De leer van de aartsvaders, de leer van de Wet, de leer van de Levieten en de profeten, en de leer van Jezus en zijn apostelen.

Als Christadelphians kunnen wij u voorstellen de thema's zowel uit het Oude als het Nieuwe Testament grondig te bekijken. U zal merken dat er een rode draad doorheen de Heilige Schrift gaat. Er blijkt uit dat God van het begin af een plan heeft gehad om de wereld met Zichzelf te verzoenen.

Wij kunnen slechts de verscheidene bewijzen voor leggen en de hulpmiddelen aanbieden om te gaan onderzoeken, maar uiteindelijk zal iederen voor zich zelf beslissingen moeten nemen.

De uitdaging ligt voor u om verder stappen te ondernemen. Men kan best eens vragen stellen over wat de Bijbel eigenlijk is en wat er eigenlijk werkelijk in geschreven staat. Best kan u zelf onderzoeken of uw kerkgemeenschap ook verkondigt wat en zich houdt aan datgene wat volgens de Heilige Schrift Gods Wens is.

Als Nederlandstalig materiaal kunnen wij het volgende voorleggen:

In een 8-delige correspondentiecursus kan u vergelijkingspunten en overdenkingen vinden, welke u verder tot denken kunnen aanzetten en waar u vrij bent om met de nieuw verworven informatie verder je paden uit te stippelen. U zelf zal vrijblijvend de Bijbel kunnen onderzoeken. Wij bieden gewoon de middelen aan om meer inzicht te krijgen in de verschillende Geschriften. Je kan de cursus ook als pdf-formaat ophalen.  pdf attachment  Je kan je hier registreren om de cursus te volgen (met de vermelding dat u het adres bij ons hebt gevonden)

 

U kan ook vanaf Genesis, het eerste boek in de Heilige Schrift, to het laatste boek Openbaringen, een begeleide studie ondernemen. U zelf kan er op onderzoek uit gaan en zal er van versteld staan wat een rijkdom de 66 boeken zullen kunnen aanbieden die samen de Bijbel vormen en over een periode van bijna 1600 jaar zijn geschreven. U zal kunnen ontdekken dat er door de tijden heen verscheidene voorspellingen volbracht zijn geworden en dan zou u de vraag kunnen stellen of de laatste voorspellingen ook geen waarheid zouden kunnen worden en of deze niet spoedig werkelijkheid zullen worden. de bijbel heeft ons namelijk een consistente boodschap gebracht.

Wenst u liever thuis voor u zelf al de bijbelteksten door te nemen en te vergelijken, maar weet u geen vast schema te houden, dan kunnen wij u een planning mee geven om de Heilige Schrift helemaal door te nemen op één jaar tijd. Het  boven vermelde Bijbelleesrooster kan u helpen of de Bible Reading Planner (Steps 1-6) en de Bible Companion (Step 7) zijn beschikbaar via download.

 

Indien u nog vragen hebt omtrent het leven en de gebeurtenissen in deze wereld kan u voor uw onderzoek een handig basis handboek gebruiken.  Dankzij carelink   ministries  kunnen wij het handige Basisbegrippen van de Bijbel: Bible Basics aanbieden in meerdere talen. (Vermelding van deze webpagina als referentie is handig bij bestelling)

> Betreft het taalgebruik, woordgebruik, weerklank en symboliek kan u meer vinden op: Effectief Bijbellezen.Aangeraden leesmateriaal:

Bedenking Bijbelstudie Strijd & Rijkdom

Schriftkritiek

Geschriften en kracht van God #1 Inzicht

Geschriften en kracht van God #2 Eén in Christus

1Korinthiërs 3:6-7 God die Wasdom geeft #2 Paulus en andere dienaars.

Bijbelonderzoek Inleiding Navolgers van ChristusBijbelstudie


In het Engels:

The Metaphorical language of the Bible

A Christian Site for ALL Students of Scripture


Wat staat er in de Bijbel

Voorzien om te lezen

Gedisciplineerd de Bijbel lezen

De Bijbel is het Woord over God

Oudste bijbeltekst nu online

Bijbelvertalingen Selecteren

De Bijbel in het moderne Nederland

Herziene Statenvertaling beschikbaar voor het publiek

Bijbelsoftware voor Mac gebruikers

Geloof door het horen

Bijbellezen bij nat weer

Bijbelvertalingen vergelijken in meerdere talen

De wereld telt 459 volledige & 2049 gedeeltelijke bijbelvertalingen + Op zijn minst in 2 426 Bijbelvertalingen

Bijbel in Gewone Taal

Nederland heeft bijna 900 kinderbijbels

Lutherse Bijbelvertaling op internet

Schriftkritiek

Dorst en drink van Levend water

Doorgrond mij, God, en ken mijn hart

Wat Jezus Deed: Wanneer waarheid niet het doel is & Belangrijkste dingen eerst

Bedenking Bijbelstudie Strijd & Rijkdom

1Korinthiërs 3:6-7 God die Wasdom geeft #1 Tekstvergelijking

1Korinthiërs 3:6-7 God die Wasdom geeft #2 Paulus en andere dienaars.

Nieuwe Bijbelstudietool in het Nederlands

Bijbel in het Arabisch

Houden van Bijbelstudie zonder dure vergunning niet meer toegelaten in Arizona stadje

Bijbelonderzoek Inleiding Navolgers van Christus

Het verband tussen Bijbelvorsers, bijbelonderzoekers en Broeders in Christus

Bijbelonderzoekers, Bijbelstudents, Jehovah Getuigen, Russell en denominaties

Bijbelonderzoekers en Russelism

Bijbelonderzoekers en de Organisatie van de Christadelphians

Biblaridion

Bedenkingen Gods eigen Volk

Het gevaar van psalmen
God's Special Gift

A Christian Site for ALL Students of Scripture

Parents Training them to take flight & Scripture memorization

The Most Reliable English Bible

Three Bibles in One: First Printed Polyglot

Teaching Minds/Changing Hearts &Resources for Sunday Schoolteachers