bijbelstudie

Belgische Christadelphians

Bijbelstudie

Het Boek der Boeken, de Bijbel of Heilige Schrift, is niet enkel de Bestseller aller tijden, maar ook een van de boeiendste werken om te bestuderen.

Bijbelstudiehulpmiddelen in aanbod.

Internationaal trachten de Christadelphians overal hulp te bieden waar zij gevraagd worden en waar zij kunnen.

De kennis van vandaag is gestoeld op het verleden en op datgene wat Jehovah, de Schepper van hemel en aarde ons heeft bezorgd. Wij kunnen van al hetgene rondom ons genieten, maar wij kunnen er op aan dat wij er nog intenser van zullen kunnen genieten indien wij ook meer beseffen wat ons nog verder te wachten staat en hoe God voor ons een voorziening heeft geschonken om verlost te zijn van alle lijden.

Het Woord van God is via allerlei mensen tot ons gekomen. Vandaag zijn er over heel de wereld ook nog meerdere mensen die proberen dit woord te verspreiden en duidelijk te maken aan anderen. Wij als Christadelphians zouden het fijn vinden indien wij u ook meer inzage konden geven in dat prachtige boek dat wij de Bijbel noemen.

Wij willen u graag helpen bij het lezen van de Bijbel, en dat kan beginnen met een bijbelleesrooster.

Voor mensen die vertrouwd zijn met de Bijbel hebben wij een rooster waarmee u de gehele Bijbel in een jaar leest (Oude Testament eenmaal, Nieuwe Testament tweemaal). Dit is het rooster dat we zelf gebruiken. Het kost u ongeveer een half uur per dag. U kunt dit rooster, in PDF formaat, krijgen door hier te klikken. U kunt dit rooster ook aanvragen bij het Nederlandse kantoor.

Als u minder vertrouwd bent met de Bijbel, hebben wij ook een vereenvoudigd bijbelleesplan. Hierbij is een selectie uit de Bijbel gemaakt om in een jaar tijd een algemene indruk te krijgen van de Bijbel. Dit rooster wordt tevens vergezeld van een serie kanttekeningen om aanvullende informatie te geven en aanwijzingen voor verdere studie als daar gelegenheid voor is. Het volgen hiervan kost ongeveer een kwartier per dag.

Gedurende de eerste drie maanden komen de meest fundamentele thema's van het Oude Testament aan bod. In het tweede kwartaal leest u uit de boeken van de profeten van Israël. Gedurende de laatste zes maanden gaat u vervolgens door het grootste deel van de boeken van het Nieuwe Testament.

Als wij op zoek gaan naar de verscheidene geloofsvormen en willen ontdekken welk geloof wij moeten nastreven, kunnen wij ons best richten op de oude overgeleverde geschriften. Wij kunnen best terug naar de Bijbel (Oude èn Nieuwe Testament) gaan om te zien wat de oorspronkelijke leer was. De leer van de aartsvaders, de leer van de Wet, de leer van de Levieten en de profeten, en de leer van Jezus en zijn apostelen.

Als Christadelphians kunnen wij u voorstellen de thema's zowel uit het Oude als het Nieuwe Testament grondig te bekijken. U zal merken dat er een rode draad doorheen de Heilige Schrift gaat. Er blijkt uit dat God van het begin af een plan heeft gehad om de wereld met Zichzelf te verzoenen.

Wij kunnen slechts de verscheidene bewijzen voor leggen en de hulpmiddelen aanbieden om te gaan onderzoeken, maar uiteindelijk zal iederen voor zich zelf beslissingen moeten nemen.

De uitdaging ligt voor u om verder stappen te ondernemen. Men kan best eens vragen stellen over wat de Bijbel eigenlijk is en wat er eigenlijk werkelijk in geschreven staat. Best kan u zelf onderzoeken of uw kerkgemeenschap ook verkondigt wat en zich houdt aan datgene wat volgens de Heilige Schrift Gods Wens is.

Als Nederlandstalig materiaal kunnen wij het volgende voorleggen:

In een 8-delige correspondentiecursus kan u vergelijkingspunten en overdenkingen vinden, welke u verder tot denken kunnen aanzetten en waar u vrij bent om met de nieuw verworven informatie verder je paden uit te stippelen. U zelf zal vrijblijvend de Bijbel kunnen onderzoeken. Wij bieden gewoon de middelen aan om meer inzicht te krijgen in de verschillende Geschriften. Je kan de cursus ook als pdf-formaat ophalen. pdf attachment Je kan je hier registreren om de cursus te volgen (met de vermelding dat u het adres bij ons hebt gevonden)

U kan ook vanaf Genesis, het eerste boek in de Heilige Schrift, tot het laatste boek Openbaringen, een begeleide studie ondernemen. U zelf kan er op onderzoek uit gaan en zal er van versteld staan wat een rijkdom de 66 boeken zullen kunnen aanbieden die samen de Bijbel vormen en over een periode van bijna 1600 jaar zijn geschreven. U zal kunnen ontdekken dat er door de tijden heen verscheidene voorspellingen volbracht zijn geworden en dan zou u de vraag kunnen stellen of de laatste voorspellingen ook geen waarheid zouden kunnen worden en of deze niet spoedig werkelijkheid zullen worden. de bijbel heeft ons namelijk een consistente boodschap gebracht.

Wenst u liever thuis voor u zelf al de bijbelteksten door te nemen en te vergelijken, maar weet u geen vast schema te houden, dan kunnen wij u een planning mee geven om de Heilige Schrift helemaal door te nemen op één jaar tijd. Het boven vermelde Bijbelleesrooster kan u helpen of de Bible Reading Planner (Steps 1-6) en de Bible Companion (Step 7) zijn beschikbaar via download.

Indien u nog vragen hebt omtrent het leven en de gebeurtenissen in deze wereld kan u voor uw onderzoek een handig basis handboek gebruiken. Dankzij carelink ministries kunnen wij het handige Basisbegrippen van de Bijbel: Bible Basics aanbieden in meerdere talen. (Vermelding van deze webpagina als referentie is handig bij bestelling)

> Betreft het taalgebruik, woordgebruik, weerklank en symboliek kan u meer vinden op: Effectief Bijbellezen.

Voorkeur gevende aan het Woord van God in plaats van aan het woord van mensen en aan tradities.