Belgische Christadelphians

Bestraffing vermijden

Levenslessen 

Home 

 

 

Redding 

 

 


God komt ons ten goede 

Hoop op Leven 

Menselijke Natuur 

Trots Blokkade tot geloof 

Opstanding en Oordeel 

 

 

Ziel 

Hemel 

 

 

Bestaat er een God die zich om ons bekommert? 

Bestemming Getrouwen en Rechtvaardigen 

Bevrijding 

Christelijk Leven 

De Onschuldige 

Erfenis 

Geloof voor God aanvaardbaar 

God komt ons ten goede 

Hemel en Hel 

Hij die zit aan de rechterhand van Zijn Vader 

Lucifer 

Menselijke Natuur 

Moeilijkheden 

Omtrent Geloof en Gospel 

Opdracht voor Christen 

Redding door Volharding 

Redding verliezen

 

 

Please do find further articles and links at:

 

Articles in English

Artikels in het Nederlands

Articles en Français

Lectuur

Vlaams/Belgisch Studiemateriaal

Adressen

+Wij zijn een trots lid van de wereldwijde genootschap van Broeders in Christus 

We are a proud member of the worldwide community of Brothers and Sisters in Christ

Christadelphia 

Een mogelijkheid om bestraffing te ontheffen is tot inzicht komen, vergiffenis vragen en zich dan ten volle tot Jehovah wenden.

14 „Keer toch terug, o Israël, tot Jehovah, uw God, want gij zijt gestruikeld in uw dwaling. 2 Neemt woorden met U en keert terug tot Jehovah. Zegt tot hem, GIJ allen: ’Moogt gij dwaling vergeven; en aanvaard wat goed is, en wij willen als tegenprestatie de jonge stieren van onze lippen offeren. 3 Assyrië zelf zal ons niet redden. Op paarden zullen wij niet rijden. En niet meer zullen wij tot het werk van onze handen zeggen: „O onze God!", want door u wordt een vaderloze jongen barmhartigheid betoond.’ (NWV)

“(14:3) Kom met uw woorden als gave, bekeer u tot Jahwe en zeg Hem: ‘Gij vergeeft toch alle schuld; aanvaard ook onze goede wil: wij zullen onze woorden als offerdieren geven.” (Hos 14:2 WV78)
 
Wij moeten afzien van onze eigen bronnen en beseffen dat wij met onze beperkte mogelijkheden evenmin als anderen weinig kunnen doen aan ons toekomstig heil.
Woord en daad moeten wij tot God in verzoening aanbrengen. Met volle overgave aan Jehovah kunnen wij dan hopen dat Hij onze aanbidding zal aanvaarden.
God, Onze Vader, is beter dan elke aardse vader die wij kunnen indenken. De goede vaders zullen zoals elke goede ouder het beste betrachten voor hun kroost. God heeft ook het beste voor Zijn kinderen voor. Indien wij Hem om vergiffenis voor onze zonden vragen zal Hij ons niet negeren.
Jehovah zal ons barmhartig zijn.

"14 Want gijzelf hebt moeite en kommer gezien. Gij blijft toezien, om [ze] in uw hand te krijgen. Aan u vertrouwt de ongelukkige, de vaderloze jongen, [zich] toe. Gijzelf zijt [zijn] helper geworden. (Ps 10:14)

“Welke God is als Gij, die de schuld vergeeft, die voorbijgaat aan de zonde, door de rest van zijn erfdeel bedreven, die zijn toorn niet altijd laat duren, maar zijn vreugde vindt in goedheid? Hij zal zich opnieuw over ons ontfermen, Hij zal onze schuld onder zijn voeten verpletteren. Al onze zonden zal Hij naar de bodem van de zee verwijzen.” (Mic 7:18-19 WV78)
Aanverwante artikelen:

Het is makkelijk onze verantwoordelijkheden te ontwijken

Straf vermijden

Immanente gerechtigheid

Het is makkelijk onze verantwoordelijkheden te ontwijken

Uitspraken van Aartsbisschop over HIV besmetten

Jehovah is goed naar hen die op Hem wachten

Wees niet zo bezig met het optellen van uw problemen

De gevende en beschermende God

Tel uw zegeningen

Herinner vele zegeningen ook in moeilijke tijden

Lezing: De genezing van een verlamde #1 Intro op: Hij zag hun geloof

De Verlosser zal ingrijpen