Belgische Christadelphians


Lichaam en ziel één


 

Belgische Christadelphians
Home


Vele Christenen denken dat na hun dood hun ziel ofwel naar de hemel gaat of naar het vagevuur of naar de hel.
Omdat de Broeders in Christus niet willen toegeven aan traditionele gedachten en zich enkel willen houden aan wat er in de Heilige Schrift staat maakt dit dat er daar een verschil tussen meerdere andere kerken in het Christendom bestaat.

Vindt meer belangrijke verschillen en neem de Bijbel ter hand om deze Verschillen te vergelijken.

 

***

 

Dood 

Ziel 

 

 

De Rapture of Wegvoering

 

Beloften van God 

Bestemming Getrouwen en Rechtvaardigen 

Bestemming van de aarde 

Heerlijke einde 

Hij die Komt 

Priesterschap van Christus 

Hij die zit aan de rechterhand van Zijn Vader 


Plan van God en wereldvrede


Leven na de dood 


Bestraffing vermijden 

Bevrijding 

God komt ons ten goede 

Hemel en Hel 


Jezus moest sterven 


Op wie Hopen 

Verwachtingen 


Sterfelijkheid 

Stoffelijke tegenover geestelijke hemel 

Rechtvaardigen 

Terugkeer van Jezus 

Wat is Gods doel met de aarde? 

Uitzicht op de toekomst 

Nieuw Verbond 

 

Beloften van God 

Gods beloften 

 

Doopsel 

 

Hemel en Hel

Hellevuur

Hemel

Op wie Hopen 

Stoffelijke tegenover geestelijke hemel


Uitzicht op de toekomst

Plan van God

Plan van God en wereld vrede

Koninkrijk Gods

Koninkrijk van God


 ***

 


Blog & Forum

Nieuws rond religieuze onderwerpen

Christadelphian Nieuws

Op zoek naar God

De Weg naar God

God vinden

Dagtekst en Bedenking

Dagelijkse Bezinning

Reflectie voor de dag

Gebed van de dag

Gebeden

Gebedsverzoek

*

Christadelphia News

Daily Bible Reading

Prayer for the day

Thoughts

Reflections

Reflection of the day & meditation

Prayer Request

Index

Links

Webstore

Library


***Bij ons afsterven gaat alle adem uit ons lichaam en worden wij weer tot niets. Wij keren terug tot een toestand zoals in een diepe slaap, of zoals voorheen onze geboorte.
Wij gaan niet rechtstreeks opstijgen in een of andere gedaante. Er bestaat niet een soort tweede ik in ons dat afstand kan doen van het lijfelijke lichaam. Lichaam en ziel zijn één.
Ezechiël 18:4: „De ziel* die zondigt, díe zal sterven." (*„Ziel", SV,NBG,Lu; „een mens", GNB; „degene", WV.)

„Het begrip ’ziel’ in de zin van een louter geestelijke, onstoffelijke werkelijkheid, afgescheiden van het ’lichaam’, . . . komt niet in de bijbel voor." — LaParoledeDieu (Parijs, 1960), Georges Auzou, hoogleraar in de Heilige Schrift aan het seminarie van Rouen (Frankrijk), blz. 128.

„Hoewel het Hebreeuwse woord nefesj [in de Hebreeuwse Geschriften] herhaaldelijk met ’ziel’ wordt vertaald, zou het onjuist zijn om er een Griekse betekenis in te leggen. Nefesj . . . wordt nooit opgevat als iets dat afgescheiden van het lichaam functioneert. In het Nieuwe Testament wordt het Griekse woord psuche vaak met ’ziel’ vertaald, maar ook hieraan dient niet dadelijk de betekenis gehecht te worden die het woord voor de Griekse filosofen had. Het betekent gewoonlijk ’leven’, of ’levenskracht’, of soms ’de persoon zelf’." — TheEncyclopediaAmericana (1977), Deel 25, blz. 236.

Handelingen der apostelen 2:34: „David immers [over wie de bijbel zegt dat hij ’een man aangenaam naar Jehovah’s hart’ was] is niet naar de hemelen opgestegen."

Psalmen 37:9, 11, 29: „De boosdoeners zelf zullen afgesneden worden, maar wie op Jehovah hopen, díe zullen de aarde bezitten. De zachtmoedigen . . . zullen de aarde bezitten, en zij zullen inderdaad hun heerlijke verrukking vinden in de overvloed van vrede. De rechtvaardigen, díe zullen de aarde bezitten, en zij zullen er eeuwig op verblijven."