Belgische Christadelphians


__________________________________________

 

Nederlandstalige Broeders in Christus uit België

Belgian Christadelphians

Christadelphes Belges

Christadelphian-Gemeinden in Belgien

__________________________________________ 

U bent hier op de Hoofd Webpagina van de Belgische Christadelphians of Vlaamse Broeders in Christus.


We our a proud member of the worldwide community of Brothers and Sisters in Christ
Christadelphia


Wij zijn een trots lid van de wereldwijde genootschap van Broeders in Christus Christadelphia


 

 

French pages / Pages en Français

English pages

German pages / Deutsche Seite

Index

Inhoudstafel
voor de
Nederlandstalige Hoofdstukken

 Video presentation

 

 ***

 


Blog & Forum

Nieuws rond religieuze onderwerpen

Christadelphian Nieuws

Dagtekst en Bedenking

Dagelijkse Bezinning

Reflectie voor de dag

Gebed van de dag

Gebeden

Gebedsverzoek

*

Christadelphia News

Daily Bible Reading

Prayer for the day

Thoughts

Reflections

Reflection of the day & meditation

Prayer Request

Index

Links

Webstore

Library

*

 

 

 


Hieronder vindt u een lijst van hoofdonderwerpen, waar u dan verdere artikels en linken kan vinden over het betreffende onderwerp

 

Mijn Geloof


Niet zeker dat er een God is

 

Christadelphians Wie zij zijn en wat zij doen? 

Geloofspunten van de Christadelphians

Geloofspunten van een Christadelphian in Bijbelcontext 

Broers en Broeders

Geschiedenis

Geschiedenis in 't kort 

Belangrijke Verschillen 


Organisatie der Broeders in Christus

Christadelphians Wereldwijd

 

 

 Artikels 

 

 

Bestaat er een God die zich om ons bekommert? 

Geloof in slechts één God 

Jehovah wiens Naam Heilig is 

Eigenheden aan God toegeschreven

Eigenheden aan Jezus toegeschreven 


Op wie Hopen

Christenmensen met ons geloof  

Boek der Boeken de Bijbel

Woord van God 

Wat te vinden in de Bijbel 

Reden voor het lezen van de Heilige Schrift 

Omtrent Geloof en Gospel

 

Wat is Gods doel met de aarde? 


Koninkrijk van God 


Volharding & Bijbelstudenten 


 

Aarde 

Christendom

Dood

Doop

Eten 

Gebed

Geest

Geloof

Gods beloften 

Hemel

Het Heelal

Hoop 

Hoop op Leven

Israël 

Koninkrijk van God 

Levenslessen

Lijden

Lucifer

Mensdom

Moeilijkheden

Niet zeker dat er een God is 

Nieuw Verbond 

Opstanding en Oordeel 

Overwegingen

Persoonlijkheid

Plan van God

Rechtvaardigen 

Redding

Satan of duivel

Volk Israël 

Ziel 

ZoenofferRond de Bijbel

Rond God de Allerhoogste

Relatie tot God

Rond Jezus

Zoon van God

Relatie tot Christus

Eén met Christus


Relatie tot medemens

Mensdom

Menselijke Natuur

LijdenLevenslessen

Christelijk Leven 

Overwegingen


Opdracht tot Getuigenis

Verkondigen


Redding

Zoenoffer

Teken van het verbond 


Wie, wat & hoe Christadelphians

Christendom


Het Heelal

John Thomas


 

Fotomateriaal en illustraties 

 

 

 

Please do find further articles and links at:


Articles in English

Artikels in het Nederlands

Articles en Français

Lectuur

Vlaams/Belgisch Studiemateriaal

Adressen

Deutsch   English   Français

Welkomstwoord.

De Belgische Christadelphians of Broeders in Christus wensen u van harte welkom en hopen dat u hier een aangenaam verblijf zal hebben en met plezier meerdere pagina’ s zal inkijken en vervolgens ons terug zal komen opzoeken.

De Christadelphians zijn een kleine Christelijke religieuze groepering die de Bijbel, het Woord van God, als leidraad kiezen. Jesus Christus nemen wij als de hoeksteen van de Kerk. Daar God als opper hoofd van de Kerk en Jezus in de hemel zijn is ons hoofdkwartier ook aldaar en niet op deze aarde.

Als Christen gemeenschap houden wij ons niet aan een menselijke verordening maar houden aan een geloofsbelijdenis enkel gebaseerd op de Bijbel. Onze leider is Jezus Christus, de eniggeboren zoon van God. Zijn Vader is ook Onze Vader, de Almachtige God, Schepper van hemel en aarde. Onze hoop, gebaseerd op de Heilige Schrift, is eeuwig leven in het Koninkrijk van God.

Deze webpagina’s worden onderhouden door de Belgische Christadelphians of Broeders in Christus uit België die het Evangelie of Goede Nieuws van Christus kenbaar willen maken. Onze bedoeling is het Woord van God en het Goede Nieuws van het Koninkrijk van God te verspreiden.

Mits onze leider en hoofdkwartier in de hemel is is elke congregatie of vereniging hier op aarde onafhankelijk. Wij werken dus autonoom en aldus is deze site slechts een uiting van een kerkgemeenschap waar christenen hun best trachten te doen de hun opgedragen taak door God, goed uit te voeren.

Wij wensen u veel leesgenot,

Met vriendelijke groeten,

Marcus Ampe

Vervolg > Voorstelling

Bienvenue

Pour ceux qui parle le Français, s'il vous plait voyez notre > pages en Français <

Gebruiksaanwijzing voor deze site:

= Thuispagina of Index om verder te linken naar de verscheidene onderwerpen.


= Verwijzing naar de Thuispagina voor de Hoofdindex in andere talen.


= Hoofdlijn of Hoofdonderwerpenindex: Daar kan u de linken naar verdere artikels vinden.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Wij geloven sterk in de Bijbelse profetieën en kijken uit naar de terugkeer van de Heer Jezus Christus en het naderende Einde der Tijden. Op het Laatste oordeel zal het Koninkrijk van God volledig voltrokken kunnen worden.

Dan zullen wij gezegend kunnen worden waarvoor wij nu reeds bidden:

Onze Vader, die in de hemel zijt, geheiligd zij Uw naam, Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede op aarde als in de hemel”

> Een korte opsomming in wat we geloven > Voorstelling


*****

Onze andere websites waar u constant nieuwe artikelen kan vinden:

Broeders in Christus of Christadelphians

Onze ecclesia of gemeenschap Brussel-Leuven

Ook kan u best een kijkje nemen op ons drieluik

Op zoek naar God

De Weg naar God

God vinden


Deutsche Seite der Belgischen Brüder in Christus

English pages

French pages / Pages en Français

Artikels in het Nederlands


Voor verdere informatie kan u terecht bij: Belgische Christadelphians, Foksweg 14, B.3061 Leefdaal, Belgium, European Union
of bij De Broeders in Christus Postbus 520, NL. 3800 AM Amersfoort, Nederland, EU

U kunt ook een e-mail sturen naar christadelphians@scarlet.be

Steun voor onze werking is steeds welkom.

Stortingen met melding van reden of bestemming zijn van ganser harte welkom en zullen er toe kunnen bijdragen het Woord van God verder te kunnen verspreiden alsook hulp te bieden waar nodig.

Bankrekening > Argenta BE37 9730 6618 2528

Site Meter

U kan ons in je Sociaal Netwerk linken als je Favoriet