V. Socrate BI‎ > ‎

Descriere Job-uri ETL

Pentru transferul informațiilor din SocrateCloud în SocrateBI se folosesc job-uri Oracle. 
Aceste job-uri sunt programate (implicit) să ruleze în timpul nopții, pentru a nu încărca sistemul sursă.

Nume JobReîncărcare totalăRulare implicităIntrodusa in versiuneaDescriere
 MSTR_JOB_L_CounterDim DA Zilnic, ora 00:30 19.08 Încarcă dimensiunea Contor.
 MSTR_JOB_PCAM_CounterReading DA Zilnic, ora 00:30 19.08
 Încarcă valori citiri contoare.
 MSTR_JOB_FRAM_AssetUsage DA Zilnic, ora 00:30 19.03 Încarcă valori livrabile.
 MSTR_JOB_L_AssetDim DA Zilnic, ora 00:30 19.03 Încarcă dimensiunea Livrabil.
 MSTR_JOB_ISAM_MovementTran DA Zilnic, ora 00:30 18.06 Încarcă valori bonuri de mișcare (de pe detalii bon mișcare).
 MSTR_JOB_L_StockMovementDim DA Zilnic, ora 00:30 18.06 Încarcă dimensiunea Bon mișcare.
 MSTR_JOB_PAAM_RequisitionLine DA Zilnic, ora 00:30 17.06 Încarcă valori necesar aprovizionare.
 MSTR_JOB_L_RequisitionDim DA Zilnic, ora 00:30 17.06 Încarcă dimensiunea Necesar aprovizionare
 MSTR_JOB_L_InventoryDim  DA Zilnic, ora 00:30 17.05 Încarcă dimensiunea Bon consum/primire
 MSTR_JOB_ISAM_InventoryTran  DA Zilnic, ora 00:30 17.05 Încarcă valori bon consum/primire (de pe detalii bon).
 MSTR_JOB_L_ChargeDim DA Zilnic, ora 00:30 17.04 Încarcă dimensiunea Divers.
 MSTR_JOB_L_TimeAttendanceDim DA Zilnic, ora 00:30 17.04 Încarcă dimensiunea Pontaj lunar.
 MSTR_JOB_PCAM_TimeAttendance DA Zilnic, ora 00:30 17.04 Încarcă valori pontaj lunar si stoc ore (fără avans).
 MSTR_JOB_SCAM_CUSTSTATHISTORY nu Zilnic, ora 00:30 16.09 Încarca istoric lunar clienţi livrare (client nou, activ, pierdut).
 MSTR_JOB_FRAM_ResourceCost DA Zilnic, ora 00:30 16.06
 Încarcă costurile alocate pe resurse.
 MSTR_JOB_L_ResourceCostDim DA Zilnic, ora 00:30 16.06 Încarcă dimensiunea CostResursă
 MSTR_JOB_L_ResourceDim DA Zilnic, ora 00:30 16.06 Încarcă dimensiunea Resurse.
 MSTR_JOB_SDAM_LoadData DA Zilnic, ora 00:3016.05 Încarcă valori comenzi clienţi şi avize de expediţie.
 MSTR_JOB_PAAM_LoadData DA Zilnic, ora 00:3016.05 Încarcă valori comenzi şi recepţii furnizori.
 MSTR_JOB_ISAM_STOCKTRANSACTION DA Zilnic, ora 00:3015.09 Încarcă tranzacţii stoc.
 MSTR_JOB_L_STOCKTRANSACTIONDIM DA Zilnic, ora 00:3015.09 Încarcă dimensiunea Tranzacţii Stoc.
 MSTR_JOB_FRAM_ALLOCATION DA Zilnic, ora 00:3015.04 Încarcă valori alocări plăţi facturi.
 MSTR_JOB_L_PAYMENTDIM DA Zilnic, ora 00:3015.04 Încarcă dimensiunea Plăţi/Încasări.
 MSTR_JOB_PCAM_TIMEEXPENSE DA Zilnic, ora 00:3015.04 Încarcă valori detalii decont.
 MSTR_JOB_L_PROMOTIONDIMDA Zilnic, ora 00:3015.02 Încarcă dimensiunea Promoţii.
MSTR_JOB_L_COUNTRYDIMDAZilnic, ora 00:3014.12Încarcă dimensiunea Ţări.
MSTR_JOB_TEST_RUNnuZilnic, ora 04:3014.10Rulează testele de verificare a încărcării datelor (SocrateBI vs. SocrateCloud)
MSTR_JOB_CAL_DATEHIERARCHYnuZilnic, ora 00:3014.09Generează informaţiile legate de calendar.
MSTR_JOB_FRAM_ACCT_BUDGETDAZilnic, ora 00:3014.09Încarcă valori tranzacţii contabile cu tip transfer = 'Buget', agregate la nivel de luna calendaristica.
MSTR_JOB_FRAM_ACCT_COMMITMENTDAZilnic, ora 00:3014.09Încarcă valori tranzacţii contabile cu tip transfer = 'Angajament', agregate la nivel de luna calendaristica.
MSTR_JOB_FRAM_ACCT_FORECASTDAZilnic, ora 00:3014.09Încarcă valori tranzacţii contabile cu tip transfer = 'Statistic', agregate la nivel de luna calendaristica.
MSTR_JOB_FRAM_ACCT_REALIZEDDAZilnic, ora 00:3014.09Încarcă valori tranzacţii contabile cu tip transfer = 'Actual'.
MSTR_JOB_FRAM_BANKSTATEMENTDAZilnic, ora 00:3014.09Încarcă valori extrase conturi bancare.
MSTR_JOB_FRAM_CASHFLOWnuZilnic, ora 00:3014.09Încarcă liniile de cashflow şi calculează valorile acestora.
MSTR_JOB_FRAM_CONTRACTDAZilnic, ora 00:3014.09Încarcă valori contracte.
MSTR_JOB_FRAM_CONTRACTINSTLDAZilnic, ora 00:3014.09Încarcă valori rate contracte.
MSTR_JOB_FRAM_OPENITEMSHISTORYDAZilnic, ora 00:3014.09Încară solduri istorice facturi clienţi si furnizori.
MSTR_JOB_FRAM_PAYABLEDAZilnic, ora 00:3014.09Încarcă solduri curente facturi furnizori.
MSTR_JOB_FRAM_PAYMENTDAZilnic, ora 00:3014.09Încarcă valori plăţi.
MSTR_JOB_FRAM_PAYMENTDEBTDAZilnic, ora 00:3014.09Încarcă valori obligaţii de plată.
MSTR_JOB_FRAM_RECEIPTSDAZilnic, ora 00:3014.09Încarcă valori încasări.
MSTR_JOB_FRAM_RECEIVABLEDAZilnic, ora 00:3014.09Încarcă solduri curente facturi clienţi.
MSTR_JOB_ISAM_PRODSALESPRICEnuZilnic, ora 00:3014.09Încarcă preţuri vanzare curente.
MSTR_JOB_ISAM_STOCKHIST_COSTnuZilnic, ora 00:3014.09Încarcă stocuri valorice.
MSTR_JOB_ISAM_STOCKHIST_OPnuZilnic, ora 00:3014.09Încarcă stocuri cantitative.
MSTR_JOB_L_ACCOUNTDIMDAZilnic, ora 00:3014.09Încarcă dimensiunea Conturi contabile.
MSTR_JOB_L_ACTIVITYDIMDAZilnic, ora 00:3014.09Încarcă dimensiunea Activităţi.
MSTR_JOB_L_BANKDIMDAZilnic, ora 00:3014.09Încarcă dimensiunea Bănci si Conturi bancare.
MSTR_JOB_L_BPARTNERDIMDAZilnic, ora 00:3014.09Încarcă dimensiunea Terţ.
MSTR_JOB_L_CAMPAIGNDIMDAZilnic, ora 00:3014.09Încarcă dimensiunea Campanii.
MSTR_JOB_L_CONTRACTDIMDAZilnic, ora 00:3014.09Încarcă dimensiunea Contracte.
MSTR_JOB_L_COSTCENTERDIMDAZilnic, ora 00:3014.09Încarca dimensiunea Centre de cost (Societate Trx).
MSTR_JOB_L_CURRENCYDIMDAZilnic, ora 00:3014.09Încarcă dimensiunea Valute.
MSTR_JOB_L_DELIVERYDIMDAZilnic, ora 00:3014.09Încarcă dimensiunea Avize de expeditie si Recepţii.
MSTR_JOB_L_DOCUMENTDIMDAZilnic, ora 00:3014.09Încarcă dimensiunea Document.
MSTR_JOB_L_EMPLOYEEDIMDAZilnic, ora 00:3014.09Încarcă dimensiunea Angajaţi
MSTR_JOB_L_INVOICEDIMDAZilnic, ora 00:3014.09Încarcă dimensiunea Facturi (client şi furnizor).
MSTR_JOB_L_LEADDIMDAZilnic, ora 00:3014.09Încarcă dimensiunea Leaduri.
MSTR_JOB_L_OPPORTUNITYDIMDAZilnic, ora 00:3014.09Încarcă dimensiunea Oportunităţi (proiecte legate de leaduri)
MSTR_JOB_L_ORDERDIMDAZilnic, ora 00:3014.09Încarcă dimensiunea Comenzi (client şi furnizor).
MSTR_JOB_L_ORGANIZATIONDIMDAZilnic, ora 00:3014.09Încarcă dimensiunea Societăţi.
MSTR_JOB_L_PAYMENTDEBTDIMDAZilnic, ora 00:3014.09Încarcă dimensiunea Obligaţii de plată.
MSTR_JOB_L_PAYMENTDIMDAZilnic, ora 00:3014.09Încarcă dimensiunea Plăţi.
MSTR_JOB_L_PRICELISTDIMDAZilnic, ora 00:3014.09Încarcă dimensiunea Liste preţuri.
MSTR_JOB_L_PRODUCTDIMDAZilnic, ora 00:3014.09Încarcă dimensiunea Articole.
MSTR_JOB_L_PROJECTDIMDAZilnic, ora 00:3014.09Încarcă dimensiunea Proiecte.
MSTR_JOB_L_REQUESTDIMDAZilnic, ora 00:3014.09Încarcă dimensiunea Sesizări.
MSTR_JOB_L_SALESFORECASTDIMDAZilnic, ora 00:3014.09Încarcă dimensiunea Previziuni vânzări.
MSTR_JOB_L_SALESREGIONDIMDAZilnic, ora 00:3014.09Încarcă dimensiunea Regiuni vânzare.
MSTR_JOB_L_SALESREPDIMDAZilnic, ora 00:3014.09Încarcă dimensiunea Reprezentanți.
MSTR_JOB_L_TENANTDIMDAZilnic, ora 00:3014.09Încarcă dimensiunea Titulari.
MSTR_JOB_L_TIMESHEETDIMDAZilnic, ora 00:3014.09Încarcă dimensiunea Pontaj.
MSTR_JOB_L_USERDEFDIMDAZilnic, ora 00:3014.09Încarcă dimensiunile UserList (1 si 2).
MSTR_JOB_L_WAREHOUSEDIMDAZilnic, ora 00:3014.09Încarcă dimensiunea Gestiune.
MSTR_JOB_PAAM_MATRECEIPTLINEDAZilnic, ora 00:3014.09Încarcă valori recepţii furnizori.
MSTR_JOB_PAAM_ORDERLINEDAZilnic, ora 00:3014.09Încarcă valori comenzi furnizori.
MSTR_JOB_PCAM_BILLABLEHOURSDAZilnic, ora 00:3014.09Încarcă ore facturabile de pe sesizări şi deconturi.
MSTR_JOB_PCAM_EMPLTARGETOHEnuZilnic, ora 00:3014.09Încarcă target lunar ore pe angajati.
MSTR_JOB_PCAM_PRJPHASEINVOICEDnuZilnic, ora 00:3014.09Încarcă valori facturate pe fază proiect (snapshot săptămânal).
MSTR_JOB_PCAM_PRJPHASEPLANDAZilnic, ora 00:3014.09Încarcă valori planificate pe fază proiect (valori curente).
MSTR_JOB_PCAM_PROJECTDETAILDAZilnic, ora 00:3014.09Încarcă valori detalii proiecte.
MSTR_JOB_PCAM_PROJECTINVOICEDnuZilnic, ora 00:3014.09Încarcă valori facturate pe proiect (snapshot săptămânal).
MSTR_JOB_PCAM_PROJECTPLANDAZilnic, ora 00:3014.09Încarcă valori planificate pe proiect (valori curente).
MSTR_JOB_PCAM_REQCOUNTERDAZilnic, ora 00:3014.09Calculează nr. de sesizări închise/deschise.
MSTR_JOB_PCAM_REQSTOCKHISTDAZilnic, ora 00:3014.09Încarcă evoluția în timp a stocului de sesizări.
MSTR_JOB_PCAM_REQUESTDAZilnic, ora 00:3014.09Încarcă valori sesizări.
MSTR_JOB_PCAM_REQUPDATEDAZilnic, ora 00:3014.09Încarcă valori actualizări sesizări.
MSTR_JOB_PCAM_TARGETOHEnuZilnic, ora 00:3014.09Încarcă target lunar ore pe angajati și tip proiect.
MSTR_JOB_PCAM_TIMESHEETDAZilnic, ora 00:3014.09Încarcă valori pontaj ore.
MSTR_JOB_PSAM_INVOICELINEDAZilnic, ora 00:3014.09Încarcă valori detalii facturi furnizori.
MSTR_JOB_R_RELATIONSDAZilnic, ora 00:3014.09Încarcă relații între diferite dimensiuni (atribute).
MSTR_JOB_SCAM_CAMPAIGNDAZilnic, ora 00:3014.09Încarcă valori campanii.
MSTR_JOB_SCAM_CUSTREVENUEDAZilnic, ora 00:3014.09Încarcă valori detalii facturi clienți.
MSTR_JOB_SCAM_CUSTSTATHISTORYnuZilnic, ora 00:3014.09Încarcă istoric lunar clienți (client nou, activ, pierdut)
MSTR_JOB_SCAM_FORECASTBPARTNERDAZilnic, ora 00:3014.09Încarcă valori previziuni lunare de vânzari pe articole și terți.
MSTR_JOB_SCAM_FORECASTPRODUCTDAZilnic, ora 00:3014.09Încarcă valori previziuni lunare de vânzari pe articole.
MSTR_JOB_SCAM_FORECASTSALESREPDAZilnic, ora 00:3014.09Încarcă valori previziuni lunare de vânzari pe articole și reprezentanți.
MSTR_JOB_SDAM_DELIVDOCITEMDAZilnic, ora 00:3014.09Încarcă valori detalii avize de expediție.
MSTR_JOB_SDAM_SALESDOCITEMDAZilnic, ora 00:3014.09Încarcă valori detalii comenzi clienți.
MSTR_JOB_SFAM_LEADSTATUSDAZilnic, ora 00:3014.09Încarcă valori despre starea leadurilor.
MSTR_JOB_SFAM_OPTYMNTHHISTORYnuZilnic, ora 00:3014.09Construiește istoric lunar al valorilor de pe oportunități (proiecte legate de leaduri).
MSTR_JOB_SFAM_OPTYSTATHISTORYnuZilnic, ora 00:3014.09Construiește istoric după stare al valorilor de pe oportunități.
MSTR_JOB_SFAM_ORDERDAZilnic, ora 00:3014.09Încarcă valori despre comenzi clienți legate de leaduri.
MSTR_JOB_SFAM_SALESREPQUOTAnuZilnic, ora 00:3014.09Încarcă istoric lunar target vănzări reprezentanți.
Comments