Kwaadmechelen (Ham)

Ouderdom: 1615.

Materialen en verwerking: Baksteen. Sokkel en waterlijsten in ijzerzandsteen.

Patroonheilige: Sint Lambertus

Sporen van weer-functie: Venstertjes zijn later aangebracht.

Speciale opmerkingen:

Ham, Kwaadmechelen, Dorpsstraat 16, Sint-Lambertuskerk, IBE-21815 (Parochiekerk St.-Lambertus Moderne kerk met de oorspronkelijke gotische W.-toren van 1615. Vierkante, massieve W.-toren, typisch voor de Kempische gotiek (Fig. XXII). Bakstenen gebouw op ijzerzandstenen sokkel, op de Z.-zijde geflankeerd door een vijfzijdige traptoren. Vier geledingen gescheiden door afgeschuinde waterlijsten van ijzerzandsteen. Zware, haaks op elkaar gestelde steunberen. De eerste drie geledingen zijn onversierd, op enkele ijzerzandstenen banden na, en voorzien van kleine, later aangebrachte (?) venstertjes. De bovenste geleding vertoont aan elke zijde twee bakstenen, spitsboogvormige galmgaten. De bovenste geleding van de traptoren is voorzien van gedrukte spitsbooglisenen. In de W.-zijde, korfboogportaal in een ijzerzandstenen omlijsting met laat-gotische profilering. Bekroning door een naaldspits.)