Bilzen (Coum,Comme)

Bilzen, Beverst, Hoeve Coum/ Hof ter Comme

In 1399 en 1400 vergrootte de Balije Biesen haar patrimonium in Beverst, Bilzen met de grote hoeve: Hof ter Comme (ook Hoeve Coum genoemd). Het ging om een grote hoeve die in 1517 meer dan 73 bunders aan landerijen bewerkte. De hoeve slaat aan bij de bezittingen van Damereis en was tevens de zetel van een eigen laathof. De eigendom lag in Beverst, maar ressorteerde onder de oude gemeente Hoeselt.

In 1719 werden een aantal bezittingen van de Duitse orde opgemeten en in uitgetekend. De zorg voor een beter gebouwbeheer en een betere exploitatie lag hierbij aan de grondslag. Uit de tekeningen blijkt dat naast de hoeve zich een aarden heuvel bevond omgeven door een brede watergracht. De torenvormige constructie, bestaande uit een stenen kelder en een bovenbouw in vakwerk, wijst erop dat het geheel een middeleeuwse oorsprong had: een heerlijke versterking van het motte-type.

- Arnold, de Dijn, van der Eycken, Mertens, de Ren, Landcommanderij Alden Biesen, Ridders en priesters, Acht eeuwen Duitse orde in Noord-West Europa, Brepols, 1992, pag. 67-68.