Borgloon (Rullingen)

Borgloon, Kuttekoven, kasteel van Rullingen

De oudst bekende heer van Rullingen was Eggebertus van Rolengen, die getuige was bij de stichting van de abdij van Averbode door zijn leenheer, Arnold II van Loon.

De middeleeuwse sterkte werd, wellicht tussen 1623 en 1638, vervangen door een typisch Maaslands waterkasteel. Het bestond uit een U-vormig neerhof en een L-vormig herenhuis met uitspringende, vierkante hoektoren. In de 18e en 19e eeuw werd het kasteel aangepast aan de toen geldende woonnormen.

Het kasteel was vroeger omringd met water, doch de slotgracht werd aan de achterzijde gedempt.

De vierkante toren is het oudste gedeelte van het bouwwerk. Hij werd uit brikken opgetrokken, waarschijnlijk in de tweede helft van de 16de eeuw, op de fundaties van een oudere donjon.

Het kasteel stond te koop op 30.04.2014

Foto's - Des Photos - Pictures


  • Middeleeuwse Burchten, Colloquium te Tongeren, 12.09.1970, Tongeren, Provinciaal Gallo-Romeins Museum, 1972, pag 38 (de hogere tekst is hieruit over genomen).
  • A.Claassen, Van Mottoren tot kasteel, Provinciaal Gallo Romeins museum, Publicatie 14, 1970.
  • Borgloon, Kuttekoven, Rullingen 1, kasteel van Rullingen, IBE-31855.
  • Kasteel van Rullingen, website
  • Kasteel van Rullingen, Wikipedia