1757 - Lubbeek

1757: Lubbeek, pastorie van abdij 't Park. Er is nog wel een poort en een stuk ommuring (maar er zijn geen sporen van een omgrachting).

Klik op foto voor extra foto's !

Ten noord-oosten van het centrum toont de Atlas der Buurtwegen (sub. nr. 200) de norbertijnenpastorie met de voorbouw (met poort). Aan de zuid-oostelijke zijde is er nog een groter water als restant van vijver en/of omgrachting.

- Lubbeek, Binkomstraat 12, Dekenij, IBE-42633.