1757 - Lubbeek

1757: Lubbeek, pastorie van abdij 't Park. Er is nog wel een poort en een stuk ommuring (maar er zijn geen sporen van een omgrachting). Klik op foto voor extra foto's !