St-Huibrechts-Hern

Ouderdom: tweede helft 13de, 14de eeuw - zaalkerk: 1964

Materialen en verwerking: mergelstenen toren met silexplint.

Patroonheilige: Sint Hubertus

Sporen van weer-functie: Gesloten geheel. Drielobbige venstertjes zijn jonger. Idem voor rondboogportaal.

Speciale opmerkingen: Origineel enkel met toegang via de kerk, labyrintmotief op zuidgevel

Hoeselt, Sint-Huibrechts-Hern, Sint-Hubertusstraat 2, Sint Hubertuskerk, IBE-850 (Van de vroeg-gotische kerk uit XIII-XIV resten alleen de toren en het koor. Het oorspronkelijke schip werd in 1904 afgebroken en vervangen door door een breder, driebeukig schip dat in 1964-1965 op zijn beurt werd vervangen door een moderne zaalkerk. Vierkante, mergelstenen toren van twee geledingen onder ingesnoerde naaldspits (leien). Plint van silex met hardstenen afzaat. Rond- en spitsbooglisenen in de onderste geleding; uit een latere periode dateren twee drielobbige venstertjes; in de N.-gevel een steen met merkwaardig reliëf. In de W.-gevel, later toegevoegd rondboogportaal in een kalkstenen omlijsting van hergebruikt materiaal. )