Zutendaal

Ouderdom: begin 14de eeuw.

Materialen en verwerking: bovenbouw in mergelsteen.

Patroonheilige: Onze Lieve Vrouw

Sporen van weer-functie: Gesloten toren, gelegen op een hoogte.

Speciale opmerkingen:

Zutendaal, Dorpsstraat, Onze-Lieve-Vrouwkerk, IBE-23236 (Parochiekerk O.-L.-Vrouw Gotische kerk, gebouwd begin 14de eeuw, waarschijnlijk nadat graaf Arnold V van Loon in 1304 het patronaat van de parochie aan de abdij van Averbode afstond. Het gewelf en het bovengedeelte van het koor dateren mogelijk van na de brand van 1598. In 1896 werden de oorspronkelijke zijbeuken en transept afgebroken en vervangen door de huidige vergrote zijbeuken en dito transeptarmen. Gelegen op een hoogte. Materiaal: mergelsteen, op een breukstenen plint met kalkstenen afzaat. Vrij massieve West-toren, met twee geledingen, door een waterlijst gescheiden; een oculus en een recent drielichtvenster in de West-gevel; in de bovenste geleding op elke zijde een ingediept muurvlak, met spitsboogvormig galmgat. Tentdak (leien).