Zepperen (Terwouwen)

Op Terwouwen zou ook een 'börg' geweest zijn. In 1529 heet het ...wyer metter motten geheiten dat wouwe goet.... De ringgracht heeft nog tot in de jaren 1980 deels omheen het oude lemen hoevetje van 'de Boy' (veldwachter Jammaers) gelopen. Nu is het terrein geëffend en verkaveld voor woningbouw. Bij de straatnamenwijziging in 1977 werd de naam 'Bergstraat' vervangen door 'Terwouwenstraat' als herinnering aan deze versterkte plek.

Uittreksel uit de Villaretkaart (1745-1748) met rechts boven de omgrachting.

Oude Terwouwen-hoeve met gracht,1972

(foto: Remacluskring Zepperen)