Borgloon (Broekom)

Borgloon, Broekom, Borghof

In het oosten van dit Haspengouws dorpje situeert men, op de oever van de Herkebeek, de kern van de oude heerlijkheid « Sassenbroeck », waarvan reeds in 1171 een zekere Willem als heer vernoemd werd.

Oorspronkelijk zou het een leen van Duras geweest zijn. Bij een leenverheffing van 1371 wordt de « mansionem ville Sassenbroek » vernoemd met een «molendinum ». Welnu dit molenhuis bleef tot nu toe bewaard, al werd het molenrad ook onlangs weggenomen.

Vlak hierbij stond een winning die de naam droeg Borghof of hof van de burcht. De huidige winning werd in vervanging opgetrokken in 1912-1916. Aan de zuidkant van deze winning, in een weide, was in 1970 nog duidelijk een oude motte te zien met een diameter van circa 22 m. Waarschijnlijk werd ze afgelaagd om de brede ringgracht te vullen. Deze is nochtans nog zichtbaar in het terrein; hij werd gevoed door bronnen die hier talrijk voorkomen, en had een afloop naar de Herkebeek.

Ondertussen werden canadabomen op het perceel geplant en zijn de laatste restanten van de motte quasi geheel verdwenen. Er is enkel nog een lichte bolvormige verhoging merkbaar in het terrein.

  • Middeleeuwse Burchten, Colloquium te Tongeren - 12.09.1970, Tongeren, Provinciaal Gallo-Romeins museum, pag. 33 (de tekst hierboven is hieruit over genomen)
  • Broekom (Borgloon), Sassenbroekstraat 7, Sassenbroekmolen, IBE-31864 - IBE-Sassenbroekstraat