Dilsen-Stokkem (Elen)

Dilsen-Stokkem, Elen, Kasteel Sipernau

Sipernau was een zeer oud leengoed, teruggaande op een domein uit de Merovingische tijd (8ste eeuw) en is één van de belangrijkste goederen in het Belgisch-Limburgse Maasland. Omdat hier zovele vondsten gebeurden uit de Romeinse en de Merovingische perioden neemt men aan dat hier een Frankische Curtis gestaan heeft, Scripnasium, Sipernau, die zelfs eigendom zou geweest zijn van de familie van Karel de Grote. Het kasteel wordt reeds vermeld in 1179. De naam Sipernau komt al in 1259 voor. In 1446 wordt de woning als castrum betiteld.

Het kasteel werd in de 15e en 16e eeuw onder meer bewoond door de roemruchte ridder Adam van Mopertingen. Door haar huwelijk met Jan II Rode van Opsinnich kwam het erfgoed van Maria van Mopertingen aan hun nageslacht.

Deze burcht werd in 1730 afgebroken toen Thomas van de Marck het huidig kasteel liet bouwen.

  • Middeleeuwse Burchten, Colloquium te Tongeren - 12.09.1970, Tongeren, Provinciaal Gallo-Romeins museum, pag. 33.
  • A.Claassen, Van Mottoren tot kasteel, Provinciaal Gallo Romeins museum, Publicatie 14, 1970.
  • Dilsen-Stokkem, Elen, Sipernau 2-10, kasteel Sipernau, IBE-71380.
  • Kasteel Sipernau: Wikipedia