Deurne (Diest)

Het driehoekig plein was allicht een dries. Deurne was duidelijk een “Green Village” of dries-dorp. De geschiedkundige, Bart Minnen vertelt daarover dat de bewoners ’s morgens hun vee (koeien, schapen …) buiten lieten en dan gingen één of enkele hoeders met de hele kudde van het dorp (of gehucht) tot 's avonds naar de vroente of heide, het gebroekte of gewoon langs de toen zeer brede straten. Bij het terugkomen werden de dieren dan gedrenkt aan een vijver of poel voor ze elk naar hun eigen stal gingen. Die poel heeft zijn naam gegeven aan de straat die naar het westen loopt, later de Statiestraat en tegenwoordig J. Van Zeerstraat genoemd. Die naam Poelstraat komt ook op het plan Popp voor, maar het eerste stuk is wel: Kapellestraat. De dries was ook de plek bij uitstek om kermis te vieren enz. Op het hogere deel van die dries werden later de kerk en de pastorie gebouwd. Op de lager gelegen plaats van de poel verrees de garage Beckers, met later diverse andere commerciële uitbatingen.

Bij onderzoek van historische kaarten vindt men de poel terug op de Popp-kaart, Vandermaelen en de Atlas der Buurtwegen. Op de oudere Ferrariskaart (1777) ziet de configuratie er anders uit met weinig huizen en een groen plein met een cirkel (?). De kaart van 'Dorne' uit het kaartenboek van Averbode (1650-1680) toont op haar beurt wel veel huizen rond het plein duidelijk een cirkelvormige omgrachting, met een brug om het toegankelijk te maken. Ging het hier om restanten van een oudere motte? (te vergelijken met Staelengoed in Genk?).

Uittreksel uit het kaartenboek van Averbode (met het noorden onderaan!)

- met dank aan Frans Vandevenne.