Nog duidelijk zichtbare motten

Op een aantal sites zijn nog restanten te zien van vroegere motteheuvels, soms nog heel nadrukkelijk zoals in Geetbets, Horpmaal, Wellen...