Hasselt (Stevoort-Asberg)

Hasselt, Stevoort, Asberg

Op de grens van Wijer verrijst op de rechteroever van de Winterbeek (ook: Wijerbeek) een hoge ronde terp met ringgracht die reeds lang de aandacht van onderzoekers gaande hield. De vorige eigenaar was G. Hasevoets, de huidige: R. Claeys. In de volksmond heet deze heuvel de Asberg (Aschberg). Volksverhalen vertellen dat hier Alvermannekes zouden gehuisd hebben.

Hij heeft een diameter van nagenoeg 30 m. De hoogte bedraagt nog ruim 4 m waarvan alleszins 3 m afgevoerd werd. De afstand tot de beek bedraagt 15 m. De ringgracht heeft een breedte van circa 10 m en werd eertijds gevoed door de Winterbeek. De buitenzijde van de gracht vertoont ophogingen die aan een oude ringwal doen denken.

De overkant van de Winterbeek is gemeente Wijer. De hoogte die daar vanaf de beek opklimt, wordt van ouds als de plaats beschouwd waar een kasteel zou gestaan hebben.

Vermoedelijk stond hier de herenwoning en boerderij en werd in de diepte bij de beek de versterking opgericht die nu Asberg heet, naam die een oorsprong kan nemen in verbrande resten van de mottoren die op de top van de heuvel moet gestaan hebben.

Volgens historicus H.Scheurmans zou de Asberg in oorsprong een Romeinse tumulus zijn geweest die in de 12de-13de eeuw werd uitgebouwd tot een motte.

Een 300 m ten zuiden van deze motte ligt de oude Schauborgwinning, met vlak er bij de strafpoel, een lange brede vijver, langsheen de Winterbeek. De middeleeuwse waterproef zou hier ooit plaats gehad hebben.

De Schauborgwinning is wel vermeld op oude kaarten, de Asberg niet.

  • Hasselt, Stevoort, Jannestraat 123.
  • Middeleeuwse Burchten, Colloquium te Tongeren, 12.09.1970, Tongeren, Provinciaal Gallo-Romeins Museum, pag.47, 1972 (de tekst hierboven is geheel hieruit over genomen).
  • R. Claeys, De Asberg en zijn laatste bewoner, eigen uitgave.
  • Website van de eigenaar: De Asberg
  • Hasselt, Stevoort, hoeve Schaubourg, IBE-22364.