Kaulille (Bocholt)

Ouderdom: 14de eeuwMaterialen en verwerking: Baksteen. Hardstenen blokken in onderbouw.

Patroonheilige: Sint Monulfus en Gondulfus

Sporen van weer-functie: Quasi gesloten toren. Spitsboogvensters in NW-gevel zijn van recentere datum.

Speciale opmerkingen: Calvarie-metselteken.

Bocholt, Kaulille, Kaulillerdorp 44, Sint Monulfus en Gandulfus, IBE-70752 (behouden vroeg-gotische westelijke toren uit XIV van de oude kerk, nieuwe kerk dateert van 1930. Vierkante, bakstenen toren van drie geledingen onder ingesnoerde naaldspits (leien). Bakstenen sokkel met afzaat; in de onderbouw zware, onregelmatige hardstenen blokken, resten van een ouder gebouw. De onderste geleding is blind, op de noordwestelijke gevel na: hier bevinden zich twee waarschijnlijk recente, gekoppelde spitsboogvensters in een geprofileerde bakstenen omlijsting met gecementeerde afzaat; in dezelfde gevel een kruis van gesinterde baksteen. De blinde tweede geleding is voorzien van lisenen met spitsboogfriezen. De derde geleding is op elke zijde voorzien van twee spitsboogvormige galmgaten in een geprofileerde bakstenen omlijsting; die van de oostelijke zijde zijn blind; erboven een waarschijnlijk recente spitsboogfries op natuurstenen consooltjes. De toren is met een klein portaal verbonden met het schip. Polygonale traptoren tegen de zuidoostelijke gevel; twee geledingen onder zadeldakje.)