Diepenbeek

Ouderdom: eerste kwart 16de eeuw.

Materialen en verwerking: Baksteen. Kalkstenen lijsten en plint. Speklagen in mergelsteen.

Patroonheilige: Sint Servaas

Sporen van weer-functie: De toren was alleenstaand tot 1648. Quasi gesloten toren.

Speciale opmerkingen: Eén oculus, lichtspleten in traptoren.

Diepenbeek, Marktplein, Sint-Servaaskerk, IBE-83670 (De huidige, classicistische kerk met gotische toren vervangt een romaans gebouw uit midden XI. In 1235 werden de tienden toegekend aan de abdij van Villers door vrijheer ridder Ludovicus van Diepenbeek (Dippebeke). Brand der romaanse kerk in 1490; wederopbouw begonnen in 1500, door de abdij van Villers, thans in gotische stijl. In 1582 werden ze overgedragen aan het Sint-Lambertuskapittel van Luik. Vierkante, laat-gotische, bakstenen toren van zes geledingen, door kalkstenen waterlijsten gescheiden. Kalkstenen plint. Overhoekse steunberen en een vijfzijdige traptoren tegen de zuidoostelijke gevel. De eerste twee geledingen zijn gemarkeerd door mergelstenen speklagen, de vier middenste geritmeerd door lisenen; twee spitsboogvormige galmgaten in elke zijde van de bovenste geleding. Boogfries van driepasboogjes onder de kroonlijst. Natuurstenen oculus in de westgevel. Schip, transeptarmen en koor in baksteenbouw op arduinen plint. Rondboogvensters met ijzeren roeden in kalkstenen omlijsting met licht uitspringende negblokken. Houten kroonlijst in de nieuwere gedeelten, de oude gedeelten hebben hun oorspronkelijke kalkstenen lijst op klossen bewaard. De toren heeft op de begane grond een kruisriboverwelving op consooltjes).