Herk-de-Stad (Halbeek)

Op de oude Villaret-kaart (1748) is achter het kasteel van Halbeek duidelijk een Motte voorgesteld en als dusdanig benoemd.

1748, Villaret; Halbeek met verwijzing naar motte
1748, Villaret; Halbeek met verwijzing naar motte

In de kadastrale legger van 1764 van Oppum - Herk-de-Stad is een verwijzing naar een Mott ('en den vijver om die mott') terug te vinden bij het kasteel Halbeek.

Detail-Uittreksel kadastrale legger van 1764 van Oppum (Herk-de-Stad)
1769: uittreksel uit een figuratieve kaart van het inundatiegebied van de Demer

Uittreksel uit een figuratieve kaart uit 1769 van het inundatiegebied van de Demer met detailweergave van de kasteelsite en de motte.

Op het primitief kadasterplan en de Atlas der Buurtwegen is een andere cirkelvormige omgrachting terug te vinden (ten oosten van het kasteel)? In het detail van de figuratieve kaart van Herk is onder nr. 3 geen boogvorm terug te vinden. De link tussen dit perceel en de kasteelsite is niet geheel duidelijk.

Primitief kadaster

Maar anderzijds is er op de oudere Ferraris en de Vandermalenkaart een ronde voorstelling (motte?) achter het Halbeek-kasteel terug te vinden. De vermelding Land Wijck bij De Ferraris is wel foutief. De half-cirkelvormige gracht van het primitief kadaster is niet terug te vinden bij De Ferraris.

Iets zuid-oostelijker dan de aangegeven plaats en net binnen de bocht van de oude grachthoek bevindt zich nu nog steeds een verhoogde ronde terp... de oude motte??

De Ferraris
  • uittreksel uit de kadastrale legger van 1764 overgemaakt door Annie Leemans.